AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 38

Everstiluutnantin komppania: ruotu 38 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Hiltula, Osikonmäki, Teemasaari (Rantasalmi)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatRuotutalollisetYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Petter Inkinen 9.7.1712
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Anders Janhuin 3.7.1734 sai eron
Petter Kaitain 3.7.1734 kulku­mies 19.12.1734 hylättiin
Johan Finberg Sawolax 19 ogift 19.12.1734 palkka­mies 1716
Katselmus 1754
Nils Mager
Katselmus 1758
Nils Mager 37 7 1751 (laskettu) 1721
Katselmus 1763
-
Katselmus 1767
Johan Finberg 16.3.1749 hylättiin
Anders Bagge 6.11.1749 kulku­mies
Nils Jukelman 27.1.1752 otettu 6.4.1762 hylättiin
-
Katselmus 1772
-
Katselmus 1775
-
Adolph Fabrick 1.10.1767 vapaaehtoinen _.6.1770 kuoli
Carl Magnus von Fieandt 7 1/2 2 1/3 ogift 31.3.1770 vapaaehtoinen 1768
Katselmus 1778
Carl Magn: w: Fieandt 21.7.1777 ruotuun 98
Petter Wihavain Trygg Jorois Sokn 21 2/3 2/3 5 8 1778 (laskettu) 1757
Katselmus 1782
Petter Trygg 25 1/2 _ gift 5 8 1757
Katselmus 1785
Petter Trygg 28 1/2 7 1/2 gift 5 8 1778 (laskettu) 1757
Katselmus 1788
Petter Trygg Randasalmi 31 8 gift 5 8 1780 (laskettu) 1757
Katselmus 1789
Petter Trygg Randasalmi 32 9 gift 5 8 1780 (laskettu) 1757
Katselmus 1790
Petter Trygg Randasalmi 33 9 gift 5 8 1781 (laskettu) 1757
Katselmus 1795
Petter Trygg Randas: 38 7 gift 5 8 1788 (laskettu) 1757
Katselmus 1798
Petter Trygg Randas: 41 20 gift 5 8 1778 (laskettu) 1757
Katselmus 1801
Petter Trygg Randasalmi _4 23 gift 5 8 1778 (laskettu)
Katselmus 1804
Petter Trygg 15.6.1801 erotettiin
Johan Green Randasalmi 33 9 ogift 5 10 15.9.1801 täydennys­mies 1771


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Anders Janhuin
1733 Anders Jauhuin
1734 Anders Janhuin 3.7.1734 sai eron
Petter Kokain 3.7.1734 kulkumies
1735 Petter Kokain 19.12.1734 kelpaamaton
Johan Finberg 19.12.1734 palkkamies
1736 Johan Finbergh
1737 Johan Finberg
1738 Johan Finberg
1739 Johan Finberg
1741 Johan Finberg
1744 Johan Finberg
1745 Johan Finberg
1746 Johan Finberg
1747 Johan Finberg 26.3.1747 hylättiin
1748 Johan Finberg
1749 Johan Finnberg 16.3.1749 hylätty
1750 Anders Bagge 8.11.1749 otettu
1751 -
1752 Nils Mager 27.1.1752 otettu
1753 Nils Mager
1754 Nils Mager
1755 Nils Mager
1756 Nils Mager
1757 Nils Mager
1758 Nils Mager
1759 Nils Mager
1760 Nils Mager
1761 Nils Mager
1762 Nils Mager 6.4.1762 hylätty
-
1763 -
1764 -
1766 -
1767 -
1768 Adolph Fabrick 1.10.1767 vapaaehtoinen
1769 Adolp Fabrick vapaaehtoinen
1770 Adolf Fabrech vapaaehtoinen _.6.1770 kuoli
1771 -
1773 Carl Mag: w: Fieandt 31.3.1773 vapaaehtoinen
1775 Carl M: v: Fieandt vapaaehtoinen
1776 C: M: v: Fieandt vapaaehtoinen
1777 Carl Mag: v: Fieandt vapaaehtoinen 21.7.1777 ruotuun 98
-
1778 Petter Trygg 13.1.1778 otettu
1779 Petter Trygg
1780 Petter Trygg
1781 Petter Trygg
1782 Pett Trygg
1783 Petter Trygg
1784 Petter Tryg
1785 Petter Trygg
1786 Petter Trygg
1787 Petter Trygg
1788 Pett: Trygg
1789 Petter Trygg
1790 Petter Trygg
1791 Petter Trygg
1792 Petter Trygg
1793 Petter Trygg
1794 Petter Trygg
1795 Petter Trygg
1796 Petter Trygg
1797 Petter Trygg
1798 Petter Trygg
1800 Petter Trygg
1801 Petter Trygg 15.6.1801 erotettu
-
1802 Jacob Grehn 15.9.1801 täydennysmies
1803 Jacob Green
1804 Jacob Grehn
1805 Jacob Grehn
1806 Jacob Grehn
1807 Jacob Grehn

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770
  _.6.1770 kuoli
-
Luettelo 1773
  _.6.1770 kuoli
Katt 27.1.1773 renki 27.1.1773 kelpaamaton


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Erich Peerson Kiskinen


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Rantasalmi RK 1761-1771
476 Soldater Adolph Fabrik
puoliso: Maria Gustavsdr 175x
476 Soldater Pehr Trygg s. 1752
puoliso: Maria Ruskatar s. 1762
lapsia: Hedvig Sophia


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Rantasalmen seurakunta
Wahersalo
Asickala
Joh. Suomalain Finbergh
puoliso: Marg. Kuckotar vih. 4.3.1739
lapsia: Valborg, Margar:, Paul, Maria
Temassalo Petter Wihavain Trygg
puoliso: Maria Ruskatar vih. 25.8.1781
lapsia: Anna, Sophia, Ulrica, Petter


Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu
Rantasalmi 1725 Temasahlo 9 Solld: And:s Janhuins hust 2597
Rantasalmi 1727 Temasahlo 9 Solld: Anders Janhuins hustru 1785B


Katselmusluettelot ruotutalolliset

Katselmus Kylät Talolliset
1767 Hildula
Themasari
Osikonmäkj
Mich: Törröin
Capit: Brusins Erf:
Lieut: Wrigt
1775 Hildula
Temassari
Osikonmäki
Michell Törröin
H: Lieut: Brusin
H: Capit. P. v Wright
1795 Osikonm:
Temass:
Hildula
Samuel Kilpeläin
Öfv. Lieut: Brusin
Michel Törröin
1804 Osikonmäki
Temassari
Hildula
Samuel Kilpelain
Ingenieur Nordenstreng
Michell Törroin


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Johan Inkinen 9.7.1712 ennen 1716
Anders Janhunen mainittu 1727 3.7.1734
Petter Katainen 3.7.1734 19.12.1734
Johan Finberg Suomalainen 19.12.1734 16.3.1749
Anders Bagge 6.11.1749
Nils Jukelman 27.1.1752 6.4.1762
Adolf Fabrick 1.10.1767 _.6.1770
Karl Magnus Fieandt, von 31.3.1770 21.7.1777
Petter Trygg Vihavainen 1778 15.6.1801
Jakob Gren 15.9.1801 mainittu 1807

KatselmuksetNimetKylätRuotu 37Ruotu 39

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2018