AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 4

Everstiluutnantin komppania: ruotu 4 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Karhilantaipale, Pisamalahti (Rantasalmi)

PalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatRuotutalollisetYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Anders Nielss Keinoin
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Jöran Kock 19.12._ poistettiin
Michell Nuppoin 10.5.1735 ruotu­mies 14.6.1735
Mickell Tour Sawolax 18 - 14.6.1735 palkka­mies 1717
Katselmus 1754
Olof Frisk
Katselmus 1758
Olof Frisk 27 8 1750 (laskettu) 1731
Katselmus 1763
Georg Died: Munck Safwo: 12 4 ogift 3.4.1762 Henkikomppaniasta 1751
Katselmus 1767
Michel Tour 16.3.1749 hylättiin
Olof Frisk 2.2.1750 palkka­mies 9.3.1762 hylättiin
Georg Did: Munck 23.4.1762 vapaaehtoinen Henkikomppaniasta 10.12.1764 ruotuun 64
Matts Frisk Safwolax 22 - _ 30.6.1767 täydennys­mies 1745
Katselmus 1772
Mats Frisk Savolax 26 6 gift 1766 (laskettu) 1746
Katselmus 1775
Matts Frisk Safwolax 28 8 gift 11 1 1/2 30.6.1767 otettu 1747
Katselmus 1778
Matts Frisk 31 11 gift 5 7 1/2 1767 (laskettu) 1747
Katselmus 1782
Mats Frisk 34 5/6 1_ gift 5 7 1/2 1748
Katselmus 1785
Mats Frisk 37 5/6 17 5/6 gift 5 7 1/2 1768 (laskettu) 1748
Katselmus 1788
Mats Frisk Randasalmi 41 21 gift 5 7 1/2 1767 (laskettu) 1747
Katselmus 1789
Matts Frisk Randasalmi 42 23 gift 5 7 1/2 1766 (laskettu) 1747
Katselmus 1790
Matts Frisk 8.9.1790 kuoli
-
Katselmus 1795
Påhl Wirt Randas: 32 9 gift 5 8 1.11.1790 täydennys­mies 1763
Katselmus 1798
Påhl Wirt Randasalmi 35 12 gift 5 8 1786 (laskettu) 1763
Katselmus 1801
Påhl Wirt Randasa: 38 15 gift 5 8 1786 (laskettu) 1763
Katselmus 1804
Pål Wirt Randasalmi 41 18 gift 5 8 1786 (laskettu) 1763


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Jöran Kåck
1733 Jöran Kåck
1734 Jöran Kock
1735 Jöran Kock 11.6.1735 sai eron
Mickell Turuin 14.6.1735 palkkamies
1736 Mickell Tour
1737 Mickell Tour
1738 Michell Tour
1739 Michel Tour
1741 Michell Tour
1744 Michell Tour
1745 Michell Tour
1746 Michell Tour
1747 Michell Tour
1748 Michell Tour
1749 Michell Tåur 16.3.1749 hylätty
1750 Olof Frisk 2.2.1750 otettu
1751 Olof Frisk
1752 Olof Frisk
1753 Ollof Frisk
1754 Olof Frisk
1755 Olof Frisk
1756 Olof Frisk
1757 Olof Frisk
1758 Olow Frisk
1759 Olof Frisk
1760 Olof Frisk
1761 Olof Frisk
1762 Olof Frisk hylätty
Georg Didric Munck 13.4.1762 vapaaehtoinen
1763 Georg Didric Munck vapaaehtoinen
1764 Georg Diedrich Munck vapaaehtoinen
1766 -
1767 Matts Frisk 30.6.1767 otettu
1768 Matts Frisk
1769 Mats Frisk
1770 Mats Frisk
1771 Mats Frisk
1773 Mats Frisk
1775 Mats Frisk
1776 Mats Frisk
1777 Matts Frisk
1778 Mats Frisk
1779 Michel Frisk
1780 Matts Frisk
1781 Matts Frisk
1782 Matts Frisk
1783 Matts Frisk
1784 Matts Frisk
1785 Matts Frisk
1786 Matts Frisk
1787 Nils Frisk
1788 Nils Frisk
1789 Matts Frisk
1790 Mats Frisk 8.9.1790 kuoli
-
1791 Påhl Virt 1.11.1790 täydennysmies
1792 Påhl Wirt
1793 Påhl Virt
1794 Påhl Virt
1795 Påhl Virts
1796 Påhl Wirt
1797 Påhl Virtt
1798 Påhl Virt
1799 Påhl Wirt
1800 Påhl Wirtt
1801 Påhl Virtt
1802 Påhl Virtt
1803 Påhl Wirtt
1804 Påhl Wirt
1805 Påhl Virt
1806 Påhl Wirt
1807 Pohl Wirt


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Oloff Heiskain


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Rantasalmi RK 1761-1771
467 Soldater Mats Frisk s. 1745
puoliso: Anna Lydikätär s. 1745
lapsia: Mats, Pehr, Marg
467 Soldater Mats Frisk s. 1745
puoliso: Maria Räisätär s. 1750


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Rantasalmen seurakunta
Karhil: taip: Matts Frisk
puoliso: Anna Lydikätär vih. 28.12.1767
lapsia: Matts, Petter
Carhilantaipal Matts Frisk s. 1750K k. 12.9.1790
puoliso: Maria Räisätär vih. 20.4.1777
lapsia: Ingeborg
Temassalo Påhl Wirt
puoliso: Maria Nykätär vih. 21.5.1793


Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu
Rantasalmi 1725 Pissamalax 4 Solld: Jöran Kåck:s hust 2587
Rantasalmi 1727 Pissamalax 6 Solldaten Jöran Kockins hustru 1781A


Katselmusluettelot ruotutalolliset

Katselmus Kylät Talolliset
1767 Pisamalax
Karhilantaipal
Karhilantaipal
Lars Nuppoin
Lars Råckain
Lars Kilpeläin
1775 Pisamalax
Karhilantaipal
Karhilantaipal
Lars Nuppoin
Pett: Kättuin
Lars Kilpelein
1795 Pisamalax
Karhilantaipal
Karhilantaipal
Lars Nuppin
And: Tolfvain
Pett. Kettuins arf:
1804 Pisamalax
Karhilantaipal
Karhilantaipal
Petter Pardain
Länsm: Schluter
Petter Kettuins arf:


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Anders Keinänen mainittu 1712
Jöran Kock mainittu 1727 11.6.1735
Michel Nupponen 10.5.1735 14.6.1735
Michel Tur 14.6.1735 16.3.1749
Olof Frisk 2.2.1750 9.3.1762
Georg Didrik Munk 23.4.1762 10.12.1764
Mats Frisk 30.6.1767 8.9.1790
Pål Wirt 1.11.1790 1807

KatselmuksetNimetKylätRuotu 3Ruotu 5

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2018