AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 44

Everstiluutnantin komppania: ruotu 44 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Joutsenmäki (Rantasalmi)

PalkkaluettelotRiikaHenkikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Hindrich Pölläin
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Hans Kutfwoin Sawolax 34 13 gift 1722 (laskettu) 1701
Katselmus 1758
(40) Följande N:o til och med N:o 45 på Dubiösa Gräntsen
Katselmus 1763
(41) Följande Num:r till och med N:o 45 på Dubiösa Gräntzen
Katselmus 1767
(40) Fölliande N:o till och med N 45 på dubieusa gräntsen
Katselmus 1772
(40) Följande Num:n til och med N:o 45 på Dubiösa gräntsen
Katselmus 1775
(40) Följande N:o till och med 45 på Dubiösa Gräntz
Katselmus 1778
(40) Följande Numr till och med N:o 45 på dubiösa Gräntsen
Katselmus 1782
(40) Följande Rotor till och med N:o 45 äro belägna på Doubbiösa Gränsen emellan Riken
Katselmus 1785
Rotarna No 41, 42, 43, 44 och 45 äro belägne på Doubiosa Gränsen emellan Riken
Katselmus 1788
(40) Numror 41, 42, 43, 44 och 45 äro belägne på Dbieuse gränsen Riken emellan
Katselmus 1789
(40) N:o 41, 42, 43, 44 och 45 äro belägne på dubieusa Gräntsen emellan Riken
Katselmus 1790
(40) Numrarne 41, 42, 43, 44 och 45 äro belägna på Dubieuse gränsen Emellan Riken
Katselmus 1795
N:ne 41, 42, 43, 44 och 45 äro belägne på Dubieussa Gräntsen emellan Riken
Katselmus 1798
(40) Numrarne 41, 42, 43, 44 och 45 Äro belägne på Dubieusa Grantzen emellan Riken
Katselmus 1801
(40) Numrarna 41, 42, 43, 44 och 45 äro Belägna på Dubieusa Gräntzen emellan Riken
Katselmus 1804
Nummern 41, 42, 43, 44 och 45 äro belägna på Dubeusa gräntsen Riker emellan


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Hans Kutwoin
1733 Hans Kutfwoin
1734 Hans Kutwoin
1735 Hans Kutwoin
1736 Hans Kutwoin
1737 Hans Kutfwoin 18.6.1737 hylätty
1738 Hans Kutwoin 30.9.1737 sai eron
Anders Swahnberg 30.9.1737 otettu
1739 Anders Swenberg
1741 Anders Swanberg
1744 And:s Swanberg
1745 Anders Swanberg
1746 Anders Swanberg
1747 Anders Swanberg
1748 Anders Swanberg _.6.1748 karkasi
1749 Anders Swanberg
1750 - ruotuun 65
1751 -


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Staffan Staffansson Wimbain
1700_11 Staffan Staffanson Simbain
1700_12 Staffan Staffanson Simbain
1701_1 Staffan Staffanson Simbain
1701_2 Staffan Staffanson Simbain
1701_3 Staffan Staffanson Simbain
1701_4 Staffan Staffanson Simbain
1701_5 Staffan Staffanson Simbain
1701_6 Staffan Staffansson Simbain
1701_7 Staffan Staffansson Simbain
1701_8 Staffan Staffansson Simbain
1701_9 Staffan Staffansson Simbain
1701_10 Staffan Staffansson Simbain
1701_11 Staffan Staffansson Simbain
1701_12 Staffan Staffansson Simbain
1702_1 Staffan Staffanson Simbain
1702_2 Staffan Staffanssson Simbain
1702_3 Staffan Staffanss. Simbain
1702_4 Staffan Staffanss:n Simbain


Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu
Rantasalmi 1725 Joutzenmackj 3, 11 Solld: Hans Kuttwoins hust 2579
Rantasalmi 1727 Joutzenmäckj 3, 12 Solld: Hans Kuttwoins hust 1777B


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1727_12 Hans Kuttwoin
1728_6 Hans Kutwain


Palkkarästikomitea Tositteet

Tositteet Nimi
1810-12 Torsk


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Henrik Pöllänen mainittu 1712
Hans Kutvonen 1722 30.9.1737
Anders Svanberg 30.9.1737 25.7.1750
Ruotu jäi Venäjälle Turun rauhassa 7.8.1743

KatselmuksetNimetKylätRuotu 43Ruotu 45

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2018