AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 45

Everstiluutnantin komppania: ruotu 45 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Joutsenmäki (Rantasalmi)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Joust Ränner mainittu 1700 6.4.1701
Lars Kolehmainen mainittu 1709 3.7.1734
Anders Turman 3.7.1734 26.10.1738
Mickel Sopanen mainittu 1741 _.5.1748
Ruotu jäi Venäjälle Turun rauhassa 7.8.1743


Lähteet

Oikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotRiikaLäänintilitTuomiokirjat

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Lars Kålemain
Katselmus 1720 1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Lars Kåhlemain 3.7.1734 sai eron
Anders Turman Sawolax 18 ogift 3.7.1734 kulku­mies 1717
Katselmus 1758 27.2.1758
(40) Följande N:o til och med N:o 45 på Dubiösa Gräntsen
Katselmus 1763 17.2.1763
(41) Följande Num:r till och med N:o 45 på Dubiösa Gräntzen
Katselmus 1767 21.8.1767
(40) Fölliande N:o till och med N 45 på dubieusa gräntsen
Katselmus 1772 31.3.1773
(40) Följande Num:n til och med N:o 45 på Dubiösa gräntsen
Katselmus 1775 21.8.1775
(40) Följande N:o till och med 45 på Dubiösa Gräntz
Katselmus 1778 8.9.1778
(40) Följande Numr till och med N:o 45 på dubiösa Gräntsen
Katselmus 1782 11.7.1782
(40) Följande Rotor till och med N:o 45 äro belägna på Doubbiösa Gränsen emellan Riken
Katselmus 1785 6.7.1785
Rotarna No 41, 42, 43, 44 och 45 äro belägne på Doubiosa Gränsen emellan Riken
Katselmus 1788 24.9.1788
(40) Numror 41, 42, 43, 44 och 45 äro belägne på Dbieuse gränsen Riken emellan
Katselmus 1789 5.11.1789
(40) N:o 41, 42, 43, 44 och 45 äro belägne på dubieusa Gräntsen emellan Riken
Katselmus 1790 17.9.1790
(40) Numrarne 41, 42, 43, 44 och 45 äro belägna på Dubieuse gränsen Emellan Riken
Katselmus 1795 10.6.1795
N:ne 41, 42, 43, 44 och 45 äro belägne på Dubieussa Gräntsen emellan Riken
Katselmus 1798 28.6.1798
(40) Numrarne 41, 42, 43, 44 och 45 Äro belägne på Dubieusa Grantzen emellan Riken
Katselmus 1801 15.6.1801
(40) Numrarna 41, 42, 43, 44 och 45 äro Belägna på Dubieusa Gräntzen emellan Riken
Katselmus 1804 25.6.1804
Nummern 41, 42, 43, 44 och 45 äro belägna på Dubeusa gräntsen Riker emellan

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotRiikaLäänintilitTuomiokirjat

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Lars Kålemain
1733 Lars Kåhlemain
1734 Lars Kålemain 3.7.1734 sai eron
Anders Turuin 3.7.1734 kulkumies
1735 Anders Turuin
1736 Anders Turman
1737 Anders Turman
1738 Anders Tuurman
1739 Anders Turman 26.10.1738 kuoli
1741 Michell Såpain
1744 Michell Såpain
1745 Michell Såpain
1746 Michell Såpain
1747 Michell Såpain
1748 Michell Såpain _.6.1748 karkasi
1749 Michell Såpain karkasi
-
1750 -
1751 -

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilitTuomiokirjat

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Jast Staffansson Renner
1700_11 Joubst Staffanson Ränner
1700_12 Joubst Staffanson Rännijr
1701_1 Joust Staffanson Ränner
1701_2 Joubst Staffanson Rännj
1701_3 Joust Staffanson Rännij
1701_4 Joubst Staffanson Ränner
1701_5 Joust Staffanson Rännij 6.4.1701 kuoli

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaTuomiokirjat

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1730_11 Lars Kålemain
1730_12 Lars Kålemain
1731_1 Lars Kålemain
1738_1 Anders Turman
1744 Michell Såpain
1745 Michel Såpain
1746 Michel Såpain
1747 Michell Såpoin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Tuomiokirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLäänintilit

Päiväys Asia Nimi Puoliso Kylä Sivu⇒
Rantasalmen pitäjä
22.2.1709 Soldatens Lars Kolemain Inga Mykätär Joutzenmäki 166
10.5.1725 Soldaten Lars Kolemain 210
9.5.1726 Soldaten Lars Kolemain 189
14.1.1730 Soldat Lars Kolemain 57
6.10.1732 Soldaten Lars Kolemain 477
15.1.1733 Soldaten Lars Kålemain 28
1.10.1733 Såldaten Lars Kolloman 886
14.1.1734 Soldaten Lars Cuolemain 11

KatselmuksetNimetKylätRuotu 44Ruotu 46

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2020