AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 49

Everstiluutnantin komppania: ruotu 49 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Hiismäki (Rantasalmi)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatPalkkarästikomiteaSotilashuonekassaRuotutalollisetVapaa tekstiYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Johan Johanss: Tambsi
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Mattz Sill Sawolax 27 9 gift 1726 (laskettu) 1708
Katselmus 1749_5
Mattz Sill
Katselmus 1749_6
Mattz Sill
Katselmus 1751
Matz Sill
Katselmus 1758
Matts Sill 27.2.1758 sai eron
Anders Nousiain Randasalmi 26 gift 27.2.1758 täydennys­mies 1732
Katselmus 1763
Lars Nöigd Safwo: 19 1 ogift 1762 (laskettu) 17.2.1763 saa eron 1744
Katselmus 1767
Matts Sill 27.2.1758 sai eron
Anders Katoteng 27.2.1758 täydennys­mies 9.3.1762 hylättiin
Lars Nögd 9.3.1762 palkka­mies 17.2.1763 hylättiin
Paul Naukler Safwolax 15 7 ogift 4.10.1766 vapaaehtoinen ruodusta 65 1752
Katselmus 1772
Abr: Kolemain Canon Savolax 18 ogift 29.3.1773 palkka­mies 1754
Katselmus 1775
Paul Naukler vapaaehtoinen 31.3.1772 ruotuun 39
Abr. Kålemain Kanon Safwolax 20 2 ogift 10 5 1/2 31.3.1773 täydennys­mies 1755
Katselmus 1778
Abraham Kanon 5.5.1776 kuoli linnoitustyössä Svartholmassa
Jöran Kockonen Nord Randasalmi Sokn 22 2 5 7 1/2 2.9.1776 täydennys­mies 1756
Katselmus 1782
Jöran Nord 26 _ gift 5 7 1/2 1756
Katselmus 1785
Jöran Nord 29 8 1/4 gift 5 7 1/2 1777 (laskettu) 1756
Katselmus 1788
Johan Nord Randasalmi 32 12 gift 5 6 1/2 1776 (laskettu) 1756
Katselmus 1789
Jöran Nord Randasalmi 33 13 gift 5 6 1/2 1776 (laskettu) 1756
Katselmus 1790
Jöran Nord Randasalmi 34 14 gift 5 6 1/2 1776 (laskettu) 1756
Katselmus 1795
Jöran Nord Randas: 39 19 gift 5 6 1/2 1776 (laskettu) 1756
Katselmus 1798
Jöran Nord Randasalmi 42 22 gift 5 6 1/2 1776 (laskettu) 1756
Katselmus 1801
Joran Nord 28.6.1798 sai eron
Johan Hielm Randasa: 28 6 gift 5 8 30.9.1798 täydennys­mies 1773
Katselmus 1804
Johan Hjelm Rand: 31 9 gift 5 9 1795 (laskettu) 1773
Katselmus 1809
Esaias Kratz Randasallmi 45 21 gift 5 8 1788 (laskettu) 1764


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Mats Sill
1733 Mattz Sill
1734 Mattz Sill
1735 Mattz Sill
1736 Mattz Sill
1737 Mattz Sill
1738 Mattz Sill
1739 Mattz Sill
1741 Mattz Sill
1744 Matts Sill
1745 Matz Sill
1746 Matts Sill
1747 Matts Sill
1748 Matts Sill
1749 Matz Sill
1750 Matts Sill
1751 Matts Sill
1752 Matts Sill
1753 Matts Sill
1754 Matts Sill
1755 Matts Sill
1756 Mattz Sill
1757 Mattz Sill
1758 Mathias Sill 27.2.1758 sai eron
Anders Nåusian Tätting 27.2.1758 täydennysmies
1759 Anders Tetting
1760 Anders Tetting
1761 Anders Tätting
1762 Anders Tetting 9.3.1762 hylätty
Lars Pittkoin Nögd 9.3.1762 palkkamies
1763 Lars Nöigd 17.2.1763 hylätty
-
1764 -
1766 -
1767 -
1768 Paul Naukler vapaaehtoinen
1769 Paul Naukler vapaaehtoinen
1770 Paul Naukler
1771 Paul Naukler
1773 Abram Kolemain Canon 31.3.1773 täydennysmies
1775 Abr: Kanon
1776 Abrah: Kanon 5.5.1776 kuoli
Jöran Lakonen Nord 2.9.1776 täydennysmies
1777 Jöran Nord
1778 Jör: Nord
1779 Jöran Nord
1780 Jöran Nord
1781 Jöran Nord
1782 Jöran Nord
1783 Jöran Nord
1784 Jöran Nord
1785 Jöran Nord
1786 Jöran Nord
1787 Jöran Nord
1788 Joh: Nord
1789 Jöran Nord
1790 Jöran Nord
1791 Jöran Nord
1792 Jöran Nord
1793 Jöran Nord
1794 Jöran Nord
1795 Jöran Nord
1796 Jöran Nord
1797 Jöran Nord
1798 Jöran Nord 28.6.1798 erotettu
-
1799 Johan Glad
1800 Johan Hielm
1801 Johan Hjelm
1802 Johan Hjelm
1803 Johan Hielm
1804 Johan Hielm
1805 Johan Hielm
1806 Johan Hielm
1807 Johan Hjelm

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773
Paul Naukler majoittaja 31.3.1772 ruotuun 39
Abraham Kålemain 27.1.1773 palkkamies 27.1.1773 kelpaamaton


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Jöran Thomass: Helpj


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Rantasalmi RK 1761-1771
477 Soldater Paul Nauckler s. 1752 yliviivattu
477 Soldater Abr. Kanon s. 1750
477 Soldater Jöran Nord s. 1753


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Rantasalmen seurakunta
Hijsmäki Jöran Nord
puoliso: Susanna Kinnutar vih. 5.11.1786
Hijsmäki Johan Hinr. Hjelm
puoliso: Lisa Kempatar
lapsia: Anna Lisa


Palkkarästikomitea Tositteet

Tositteet Nimi
1810-12 Torn


Vadstenan sotilashuonekassa Eläkettä anoneet sotilaat

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1665 Soldaten Matts Sill 23.8.1758
1732 Soldat Mats Sill 23.8.1758
1732 Sold: Mats Tihl 23.8.1758
1755 Soldaten Mats Tihl 1758 36
1776 Sold Jöran Nord 28.5.1799
1784 Soldaten Jöran Nord 1798 42


Katselmusluettelot ruotutalolliset

Katselmus Kylät Talolliset
1767 Hismäki
Hismäki
Hismäki
__: med: Geise
Mich. Waukoin
Hind: Huckain
1775 Hismäki
Hismäki
Hismäki
Fältsk. Geisse
Michell Wauhkoin
Hinric Huckain
1795 Hismäk:
Hismäk:
Hismäk:
Nemd. Matts Huckain
Camrer Krook
Samuel Wauhkoin
1804 Hisimäki
Hisimäki
Hisimäki
Studiosen Berner
Befallningsman Mansner
Samuel Wauhkoin


Vapaa teksti muihin lähteisiin perustuvaa tietoa

Tieto Lähde
Geni profiili:: Matts Sikanen Geni.com


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Johan Tamsi mainittu 1712
Mats Sill 1726 27.2.1758
Anders Tetting Nousiainen 27.2.1758 9.3.1762
Lars Nöjd Pitkänen 9.3.1762 17.2.1763
Pål Naukler 4.10.1766 31.3.1772
Abraham Kanon Kolehmainen 31.3.1773 5.5.1776
Jöran Nord Kokkonen 2.9.1776 28.6.1798
Johan Hjelm Laakkonen 30.9.1798 mainittu 1807
Esaias Krats mainittu 1809

KatselmuksetNimetKylätRuotu 48Ruotu 50

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2018