AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 50

Everstiluutnantin komppania: ruotu 50 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Hiismäki (Rantasalmi)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatRuotutalollisetYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Mattz Håtaka
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Hindrich Pesoin Sawolax 30 9 gift 1726 (laskettu) 1705
Katselmus 1749_5
Elias Kyhlsten
Katselmus 1749_6
Elias Kyhlsten
Katselmus 1754
Elias Kylster
Katselmus 1758
Elias Kylsten 36 15 1743 (laskettu) 1722
Katselmus 1763
Elias Kyhlsten Safwo: 41 20 gift 1743 (laskettu) 1722
Katselmus 1767
Hind: Pasoin 26.3.1747 hylättiin
Elias Hylsten 10.6.1747 kulku­mies 13.7.1763 kuoli Loviisassa
-
Katselmus 1772
-
Katselmus 1775
-
Michel Aufwin Styf 3.7.1773 ruotutalollinen 21.8.1775 kelpaamaton
-
Katselmus 1778
Michel Styf 21.8.1775 kelpaamaton
Erich Tålfwain Paroll 12.2.1776 ruotu­mies 14.3.1776 esitti miehen tilalleen
Petter Höra Randasalmi 22 5/12 2 5/12 5 5 14.3.1776 palkka­mies 1756
Katselmus 1782
Petter Höra 7.9.1778 kelpaamaton
Paul Fr. Wattolin 13 3 _ 12.12.1778 vapaaehtoinen 1769
Katselmus 1785
Paul Fred: Wattolin 25.10.1782 ruotuun 84
Johan Halt Randasalmi 24 3 ogift 5 6 25.10.1782 täydennys­mies 1761
Katselmus 1788
Johan Hall Sulkawa 25 ogift 5 6 1763
Katselmus 1789
Johan Hall Sulkava 25 ogift 5 6 1764
Katselmus 1790
Johan Hall 26.5.1790 kuoli
Joh. Hake 14.6.1790 täydennys­mies 2.9.1790 kuoli
- Randasalmi gift 5
Katselmus 1795
Michel Bister Randas: 28 4 gift 5 9 1/2 1791 (laskettu) 1767
Katselmus 1798
Michell Bister Randasa: 31 7 gift 5 9 1/2 1791 (laskettu) 1767
Katselmus 1801
Michell Bister Randasa: 34 10 gift 5 9 1/2 1791 (laskettu) 1767
Katselmus 1804
Michell Bister Randasalmi 37 13 gift 5 9 1/2 1791 (laskettu) 1767


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Hindrich Pessoin
1733 Hindrich Pessoin
1734 Hindrich Pässoin
1735 Hindrich Päsoin
1736 Hindrich Päsoin
1737 Hindrich Pesoin
1738 Hindrich Pässoin
1739 Hend: Päsoin
1741 Hindrich Pesoin
1744 Hind. Pesoin
1745 Hindrich Päsoin
1746 Hindrich Päsoin
1747 Hindrich Päsoin 26.3.1747 hylättiin
Elias Kyhlsten 12.6.1747 palkkamies
1748 Elias Kyhlsten
1749 Elias Kyhlsteen
1750 Elias Kyhlsten
1751 Elias Kylsten
1752 Elias Kyhlsten
1753 Elias Kylsten
1754 Elias Kyhlsten
1755 Elias Kylsten
1756 Elias Kyhlsten
1757 Elias Kyhlsten
1758 Elias Kylsten
1759 Elias Kylsten
1760 Elias Kyhlsten
1761 Elias Kylsten
1762 Elias Kylsten
1763 Elias Kyhlsten
1764 Elias Kylsten 13.7.1763 kuoli
1766 -
1767 -
1768 -
1769 -
1770 -
1771 -
1773 Michel Auwin Styf 26.7.1773 ruotumies
1775 Mich: Styf 21.8.1775 hylätty
-
1776 Eric Tolfvain 25.2.1776 ruotumies 14.3.1776 kotitilan hoitoon
Petter Hööra 14.3.1776 palkkamies
1777 Petter Höra
1778 Pett: Höra 8.9.1778 hylätty
-
1779 Paul Hinr: Wattolin 13.12.1778 vapaaehtoinen
1780 Paul Hinr Wattolin vapaaehtoinen
1781 Paul Hinr Wattolin vapaaehtoinen
1782 Paul Fr: Wattolin vapaaehtoinen
1783 Paul Fr: Wattolin 25.10.1782 ruotuun 84
Joh: Hal 25.10.1782 täydennysmies
1784 Johan Hall
1785 Joh: Hall
1786 Johan Hall
1787 Johan Hall
1788 Joh: Hall
1789 Johan Hall
1790 Joh: Hall 26.5.1790 kuoli
Joh. Hake 4.6.1790 täydennysmies 2.9.1790 kuoli
-
1791 Michel Bister 17.5.1791 otettu
1792 Michel Bister 17.5.1791 otettu
1793 Michell Bister
1794 Michell Bister
1795 Michell Bister
1796 Michell Bister
1797 Michell Bister
1798 Michel Bister
1799 Michel Bister
1800 Michell Bister
1801 Michell Bister
1802 Michell Bister
1803 Michell Bister
1804 Michel Bister
1805 Michel Bister
1806 Michel Bister
1807 Michel Bister

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770
- 13.7.1763
Johan Kämpi 19 3.3.1770 palkkamies 3.3.1770 kelpaamaton 1751
Luettelo 1773
- 13.7.1763
Fabian Erichsson 27.1.1773 poika 27.1.1773 kelpaamaton
Luettelo 1773c
  13.7.1763
Michell Aufwin Randasalmi 27 6.7.1773 1746


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Erich Matson Haukain


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Rantasalmi RK 1761-1771
478 Soldater Michel Styf vacant; yliviivattu
478 Soldater Petter Höra s. 1753
puoliso: Maria Innatar s. 1756
478 Soldater Pet. Fried. Wattolin volunt:


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Rantasalmen seurakunta
Hiismäki Pehr Hyörä Hörä s. 1732K k. 14.11.1789
puoliso: Maria Innatar
lapsia: Samuel, Petrus, Margaretha, Brita, Matthias, Helena, Jöran
Hismäki Mich. Bister
puoliso: Elin Kivetär vih. 9.12.1792
Hijsmäki Michel Bistesr
puoliso: Beata Törröin
lapsia: Brita


Katselmusluettelot ruotutalolliset

Katselmus Kylät Talolliset
1767 Hismäki
Hismäki
Hismäki
Fend: Kyander
Fend: Kyander
Mich: Aufwin
1775 Hismäki
Hismäki
Hismäki
Serg: Wattolin
Thom: Hämäläin
Mich: Aufwin
1795 Hismäk:
Hismäk:
Hismäk:
Michell Aufvin
Thomas Hämäläin
Johan Laitin
1804 Hismäki
Hismäki
Hismäki
Michell Aufwin et Int:
Thomas Hämälain
Johan Laitin


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Mats Hotakka mainittu 1712
Henrik Pesonen 1726 26.3.1747
Elias Kylsten 10.6.1747 13.7.1763
Michel Styv Auvinen 3.7.1773 21.8.1775
Erik Paroll Tolvanen 12.2.1776 14.3.1776
Petter Höra 14.3.1776 7.9.1778
Pål Fredrik Vattolin 12.12.1778 25.10.1782
Johan Hall 25.10.1782 26.5.1790
Johan Hake 14.6.1790 2.9.1790
Michel Bister 1791 mainittu 1807

KatselmuksetNimetKylätRuotu 49Ruotu 51

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2018