AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 50

Everstiluutnantin komppania: ruotu 50 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Hiismäki (Rantasalmi)

PalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatRuotutalollisetYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Mattz Håtaka
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Hindrich Pesoin Sawolax 30 9 gift 1726 (laskettu) 1705
Katselmus 1749_5
Elias Kyhlsten
Katselmus 1749_6
Elias Kyhlsten
Katselmus 1754
Elias Kylster
Katselmus 1758
Elias Kylsten 36 15 1743 (laskettu) 1722
Katselmus 1763
Elias Kyhlsten Safwo: 41 20 gift 1743 (laskettu) 1722
Katselmus 1767
Hind: Pasoin 26.3.1747 hylättiin
Elias Hylsten 10.6.1747 kulku­mies 13.7.1763 kuoli Loviisassa
-
Katselmus 1772
-
Katselmus 1775
-
Michel Aufwin Styf 3.7.1773 ruotutalollinen 21.8.1775 kelpaamaton
-
Katselmus 1778
Michel Styf 21.8.1775 kelpaamaton
Erich Tålfwain Paroll 12.2.1776 ruotu­mies 14.3.1776 esitti miehen tilalleen
Petter Höra Randasalmi 22 5/12 2 5/12 5 5 14.3.1776 palkka­mies 1756
Katselmus 1782
Petter Höra 7.9.1778 kelpaamaton
Paul Fr. Wattolin 13 3 _ 12.12.1778 vapaaehtoinen 1769
Katselmus 1785
Paul Fred: Wattolin 25.10.1782 ruotuun 84
Johan Halt Randasalmi 24 3 ogift 5 6 25.10.1782 täydennys­mies 1761
Katselmus 1788
Johan Hall Sulkawa 25 ogift 5 6 1763
Katselmus 1789
Johan Hall Sulkava 25 ogift 5 6 1764
Katselmus 1790
Johan Hall 26.5.1790 kuoli
Joh. Hake 14.6.1790 täydennys­mies 2.9.1790 kuoli
- Randasalmi gift 5
Katselmus 1795
Michel Bister Randas: 28 4 gift 5 9 1/2 1791 (laskettu) 1767
Katselmus 1798
Michell Bister Randasa: 31 7 gift 5 9 1/2 1791 (laskettu) 1767
Katselmus 1801
Michell Bister Randasa: 34 10 gift 5 9 1/2 1791 (laskettu) 1767
Katselmus 1804
Michell Bister Randasalmi 37 13 gift 5 9 1/2 1791 (laskettu) 1767


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Hindrich Pessoin
1739 Hend: Päsoin
1741 Hindrich Pesoin
1744 Hind. Pesoin
1745 Hindrich Päsoin
1746 Hindrich Päsoin
1747 Hindrich Päsoin 26.3.1747 hylättiin
Elias Kyhlsten 12.6.1747 palkkamies
1748 Elias Kyhlsten
1750 Elias Kyhlsten
1785 Joh: Hall
1786 Johan Hall
1795 Michell Bister
1804 Michel Bister
1805 Michel Bister
1806 Michel Bister
1807 Michel Bister


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Erich Matson Haukain


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Rantasalmi RK 1761-1771
478 Soldater Michel Styf vacant; yliviivattu
478 Soldater Petter Höra s. 1753
puoliso: Maria Innatar s. 1756
478 Soldater Pet. Fried. Wattolin volunt:


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Rantasalmen seurakunta
Hiismäki Pehr Hyörä Hörä s. 1732K k. 14.11.1789
puoliso: Maria Innatar
lapsia: Samuel, Petrus, Margaretha, Brita, Matthias, Helena, Jöran
Hismäki Mich. Bister
puoliso: Elin Kivetär vih. 9.12.1792
Hijsmäki Michel Bistesr
puoliso: Beata Törröin
lapsia: Brita


Katselmusluettelot ruotutalolliset

Katselmus Kylät Talolliset
1767 Hismäki
Hismäki
Hismäki
Fend: Kyander
Fend: Kyander
Mich: Aufwin
1775 Hismäki
Hismäki
Hismäki
Serg: Wattolin
Thom: Hämäläin
Mich: Aufwin
1795 Hismäk:
Hismäk:
Hismäk:
Michell Aufvin
Thomas Hämäläin
Johan Laitin
1804 Hismäki
Hismäki
Hismäki
Michell Aufwin et Int:
Thomas Hämälain
Johan Laitin


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Mats Hotakka mainittu 1712
Henrik Pesonen 1726 26.3.1747
Elias Kylsten 10.6.1747 13.7.1763
Michel Styv Auvinen 3.7.1773 21.8.1775
Erik Paroll Tolvanen 12.2.1776 14.3.1776
Petter Höra 14.3.1776 7.9.1778
Pål Fredrik Vattolin 12.12.1778 25.10.1782
Johan Hall 25.10.1782 26.5.1790
Johan Hake 14.6.1790 2.9.1790
Michel Bister 1791 mainittu 1807

KatselmuksetNimetKylätRuotu 49Ruotu 51

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2017