AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 59

Everstiluutnantin komppania: ruotu 59 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Hiismäki (Rantasalmi); Juvola (Sääminki)

PalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilashuonekassaRuotutalollisetYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Johan Månss: Karpain
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Ifwar Otin Sawolax 26 9 gift 1726 (laskettu) 1709
Katselmus 1749_5
Staphan Österman
Katselmus 1749_6
Staphan Österman
Katselmus 1758
Erich Dunder 27.2.1758 sai eron
Johan Kärckäin Randasalmi 21 ogift 27.2.1758 täydennys­mies 1737
Katselmus 1763
Johan Quick Safwo: 26 5 ogift 1758 (laskettu) 1737
Katselmus 1767
Ifwar Otin 23.3.1737 kuoli
Thomas Siöman 28.2.1736 palkka­mies 29.3.1739 kuoli
Staffan Österman palkka­mies 3.4.1750 kuoli
Joh Eklund 27.1.1751 kulku­mies _.2.1751 poistui
Erich Viin 29.11.1751 palkka­mies 27.2.1758 hylättiin
Johan Qwick Safwolax 30 9 gift 27.2.1758 täydennys­mies 1737
Katselmus 1772
Johan Qwik Savolax 36 15 gift 1757 (laskettu) 1736
Katselmus 1775
Johan Quick Safwolax 3_ 17 1/2 gift 11 2 27.2.1758 otettu
Katselmus 1778
Johan Quick 41 20 1/2 gift 5 8 1758 (laskettu) 1737
Katselmus 1782
Johan Quick 45 2_ gift 5 8 1737
Katselmus 1785
Johan Quick 48 27 _/12 gift 5 8 1758 (laskettu) 1737
Katselmus 1788
Michel Arp Jorois 27 10 gift 5 8 1778 (laskettu) 1761
Katselmus 1789
Michell Arp Jorrois 28 11 gift 5 8 1778 (laskettu) 1761
Katselmus 1790
Michell Arp Jorois 29 10 gift 5 8 1780 (laskettu) 1761
Katselmus 1795
Michel Arp Randas: 34 10 gift 5 8 1785 (laskettu) 1761
Katselmus 1798
Michell Arpp Randas: 37 13 gift 5 8 1785 (laskettu) 1761
Katselmus 1801
Michell Arpp Randasa: _ 15 gift 5 8 1786 (laskettu)
Katselmus 1804
Michell Arpp Randas: 43 19 gift 5 9 1785 (laskettu) 1761
Katselmus 1809
Michel Arp Jorois 50 34 gift 5 9 1775 (laskettu) 1759


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Ifwar Otin
1733 Hindrich Eqwist 31.7.1733 sai eron
Ifwar Otin
1734 Ifwar Otin
1735 Ifwar Otin
1736 Ifwar Otin
1737 Ifwar Otin 23.3.1737 kuoli
1738 -
1739 Thomas Siöman 28.9.1738 palkkamies 29.3.1739 kuoli
1741 Staffan Österman
1744 Staff_ Österman
1745 Staffan Österman
1746 Staffan Österman
1747 Staffan Österman
1748 Staffan Österman
1749 Staffan Österman
1750 Staffan Österman 3.4.1750 kuoli
-
1751 Johan Eklund 24.1.1751 otettu
1752 Eric Dunder 29.11.1751 otettu
1753 Erich Dunder
1754 Erich Dunder
1755 Erich Dunder
1756 Erich Dunder
1757 Erich Dunder
1758 Erich Dunder 27.2.1758 sai eron
Johan Kärkcäin Qwik 27.2.1758 täydennysmies
1759 Johan Qwick
1760 Johan Qwick
1761 Johan Qwick
1762 Johan Qwick
1763 Johan Qwick
1764 Johan Qwick
1766 Johan Qwick
1767 Johan Qwick
1768 Johan Qwick
1769 Johan Quick
1770 Joh: Qwick
1771 Johan Qwick
1773 Johan Qwick
1775 Joh: Qwick
1776 Joh: Qwick
1777 Johan Quick
1778 And: Färdig
1779 Johan Quik
1780 Johan Quick
1781 Johan Quick
1782 Johan Quick
1783 Johan Quik
1784 Johan Quek
1785 Johan Quick
1786 Johan Qvick
1787 Johan Qvick
1788 Mich: Arp 20.6.1788 otettu
1789 Michel Arp
1790 Mich Arp
1791 Michel Arp
1792 Michel Arp
1793 Michel Arpp
1794 Michel Arpp
1795 Michell Arpp
1796 Michell Arpp
1797 Michell Arpp
1798 Michell Arpp
1800 Michell Arpp
1801 Michell Arpp
1802 Michell Arp
1803 Michell Arpp
1804 Michel Arp
1805 Michel Arp
1806 Michel Arp
1807 Michel Arp


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Lars Jöransson Kiskin
1700_11 Lars Jöranson Kiskin
1700_12 Lars Jöranson Kiskinen
1701_1 Lars Jöranson Kiskinen
1701_2 Lars Jöranson Kiskinen
1701_3 Lars Jöranson Kiskinen
1701_4 Lars Jöranson Kiskinen 1.3.1701 kuoli


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Rantasalmi RK 1761-1771
480 Soldater Joh. Quick s. 1740
puoliso: Carin Otitar s. 1742
480 Soldater Joh. Quick s. 1740
puoliso: Brita Hukatar
lapsia: Anna; Brusius, Brita Cath., Helena, Johan


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Rantasalmen seurakunta
Tuusmäki Staph. Österman
puoliso: Anna Sakolatar vih. 29.3.1741
Tusmäki Johan Qwick
puoliso: Carin Otitar vih. 31.3.1765
Tusmäki Johan Qvick
puoliso: Brita Hukatar vih. 7.4.1776
lapsia: Helena, Brigita
Tusmäki Michel Arp
puoliso: Maria Kinnutar vih. 27.12.1784
lapsia: Anna Maria


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1728_6 Ifwar Outin


Vadstenan sotilashuonekassa Eläkettä anoneet sotilaat

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1784 Soldaten Johan Quick 1788 30 1/4 51


Katselmusluettelot ruotutalolliset

Katselmus Kylät Talolliset
1767 Tusmäki
Tusmäki
Säminge Jouwolaby
Simon Sistoin
Rusius Kärkäin
Mats Mätelin
1775 Tusmäki
Tusmäki
Säminge Jufvola
Simon Niskain
Brus. Kärckäin
Matts Metelin
1795 Hismäki
Hismäki
Säminge Jufvola
Samuel Niskain
Brusius Kärckäin
Matts Metelin
1804 Tusmäki
Tusmäki
Jufwola
Samuel Niskain
Brusius Kärckäin
Matts Mettelin


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Johan Karppanen mainittu 1712
Ivar Uotinen 1726 23.3.1737
Thomas Sjöman 28.2.1736 29.3.1739
Staffan Österman mainittu 1741 3.4.1750
Johan Eklund 27.1.1751 _.2.1751
Erik Vin 29.11.1751 27.2.1758
Johan Qvick Kärkkäinen 27.2.1758 mainittu 1787
Michel Arp 20.6.1788 mainittu 1809

KatselmuksetNimetKylätRuotu 58Ruotu 60

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2018