AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 60

Everstiluutnantin komppania: ruotu 60 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Pirilä (Rantasalmi)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatRuotutalollisetYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Oloff Kåntinen
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Thomas Sijkain 3.7.1734 sai eron
Claes Järfweläin 3.7.1734 ruotu­mies 19.12.1734 esitti miehen tilalleen
Petter Prytts Sawolax 20 1/2 1/2 ogift 19.12.1734 palkka­mies 1715
Katselmus 1749_5
Petter Pryttz
Katselmus 1749_6
Petter Pryttz
Katselmus 1751
Hind Ikorn
Katselmus 1758
Anders Tiger 23 4 1754 (laskettu) 1735
Katselmus 1763
Anders Tiger Carelen 28 9 ogift 1754 (laskettu) 1735
Katselmus 1767
Petter Pryts 11.5.1750 kuoli Helnsingissä
Hinrich Ihorn 14.2.1751 palkka­mies 3.6.1754 sai eron
Ander Tiger Karelen 32 13 ogift 3.6.1754 palkka­mies 1735
Katselmus 1772
And:s Tiger Carelen 38 19 gift 1753 (laskettu) hylätään 1734
Katselmus 1775
Anders Tiger 31.3.1773 hylättiin
Johan Metelin 6.7.1773 ruotu­mies 7.3.1774 esitti miehen tilalleen
Matts Huttuin Hurtig Karelen 30 1 5/12 ogift 11 2 1/4 7.3.1774 täydennys­mies 1745
Katselmus 1778
Matts Hurtig karkasi
Joh: Willain Snäll Randasalmi 22 1 ogift 5 7 1/2 27.6.1778 täydennys­mies 1756
Katselmus 1782
Johan Snell 26 _ gift 5 7 1/2 1756
Katselmus 1785
Johan Snell 29 7 gift 5 7 1/2 1778 (laskettu) 1756
Katselmus 1788
Lars Kårp Randasalmi 33 gift 5 5 1755
Katselmus 1789
Lars Karp Randasalmi 34 gift 5 5 1755
Katselmus 1790
Lars Karpp Randasalmi 25 5 gift 5 5 1785 (laskettu) 1765
Katselmus 1795
Lars Karp Randas 40 15 gift 5 5 1780 (laskettu) 1755
Katselmus 1798
Lars Karpp Randas: 43 18 gift 5 5 1780 (laskettu) 1755
Katselmus 1801
Lars Karpp Randasa: 46 21 gift 5 5 1780 (laskettu) 1755
Katselmus 1804
Lars Karpp Randasalmi 49 24 gift 5 7 1780 (laskettu) 1755
Katselmus 1809
Nils From Säminge 27 5 ogift 5 10 1804 (laskettu) 1782
Katselmus 1809b
Nils From Säminge 27 5 ogift 5 10 1804 (laskettu) 1782


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Thomas Sijkain
1733 Thomas Sikain
1734 Thomas Sijkain 3.7.1734 sai eron
Petter Järfwäläin 3.7.1734 ruotumies
1735 Petter Järfwäläin 3.7.1734 kelpaamaton
Petter Prytts 19.12.1734 palkkamies
1736 Petter Pryts
1737 Petter Pryts
1738 Petter Pryttz
1739 Petter Prytts
1741 Petter Prytts
1744 Petter Pryts
1745 Petter Pryts
1746 Petter Prytts
1747 Petter Prytts
1748 Petter Pryts
1749 Petter Pryts
1750 Petter Prytts 11.5.1750 kuoli
Olof Kinnuin 25.7.1750 ruotumies
1751 Olof Kimmonen tilan mies 14.2.1751 esitti miehen tilalleen
Hind. Ikorn 14.2.1751 palkkamies
1752 Hind. Ikorn
1753 Hindrich Ekorn
1754 Hindrich Ekorn 8.5.1754 hylätty
And: Tiger 8.5.1754 otettu
1755 Anders Tiger
1756 Anders Tiger
1757 Anders Tiger
1758 Anders Tiger
1759 Anders Tiger
1760 Anders Tiger
1761 Anders Tiger
1762 Anders Tiger
1763 Anders Tiger
1764 Anders Tiger
1766 Anders Tiger
1767 And:s Tiger
1768 Anders Tiger
1769 Anders Tiger
1770 Anders Tiger
1771 Anders Tiger
1773 Anders Tiger 31.3.1773 hylätty
Johan Mätelin 6.7.1773 ruotumies kelpaamaton
-
1775 Mats Hurtig
1776 Mats Hurtig
1777 Matts Hurtig
1778 Mats Hurtig _.5.1778 karkasi
Joh: Willain Snäll 27.6.1778 täydennysmies
1779 Johan Snell
1780 Johan Snell
1781 Johan Snell
1782 Johan Snell
1783 Johan Snell
1784 Johan Snell
1785 Johan Snell
1786 Johan Snell 10.10.1785 poistettu
Lars Karss 10.10.1785 täydennysmies
1787 Lars Karp
1788 Lars Karp
1789 Lars Karp
1790 Lars Karp
1791 Lars Karp
1792 Lars Karp
1793 Lars Karpp
1794 Lars Karpp
1795 Lars Karpp
1796 Lars Karpp
1797 Lars Karpp
1798 Lars Karp
1800 Lars Karpp
1801 Lars Karpp
1802 Lars Karp
1803 Lars Karpp
1804 Lars Karp
1805 Lars Karp
1806 Lars Karp
1807 Lars Karp

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773c
  31.3.1773 hylätty
And: Brask 6.7.1773 palkkamies kelpaamaton
Johan Metelin 40 gift 6.7.1773 tilan mies 1733


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Oloff Påhlsson Ylöttuin


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Rantasalmi RK 1761-1771
480 Soldater And. Tiger s. 1729
puoliso: Carin Kostiatar s. 1728
lapsia: Maria
yliviivattu
480 Soldater Mats Hurtig rymt 1778
480 Soldater Joh. Snäll s. 1755
puoliso: Lisa Karhitar


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Rantasalmen seurakunta
Tuusmäki Thom: Sikain
puoliso: Christ: Reminitär vih. 28.4.1728
Tuusmäki
Pirilä
Claes Järfveläinen s. 1697K k. 1.4.1743
puoliso: Anna Pöllätär
lapsia: Staffan, Anders, Pehr
Tuusmäki Petter Prytz
puoliso: Helena Nautar vih. 26.9.1736
lapsia: Petrus, Johan
Kolkontaip: Anders Tiger
puoliso: Anna Mähötär vih. 20.12.1772
Pirilä Joh. Snell
puoliso: Lisa Karhitar
lapsia: Henr. Johan
Pirilä
Otila
Lars Kammoin Karp
puoliso: Marg. Jordan
lapsia: Johannes, Margaretha,Nils, Maria, Helena


Katselmusluettelot ruotutalolliset

Katselmus Kylät Talolliset
1767 Juwola
Randasalmi Pirola
Randasalmi Pirola
Jör: Mätälin
Påhl Kärkäin
Joh: Uckoin
1775 Jufwola
Pirilä
Pirilä
Jöran Metelin
Påhl Kankuin
Staff Järfvelain
1795 Säminge Jufvola
Pirilä
Pirilä
Michel Sikain
Brusius Kärckäin
2:ne Påhl Kärckäiser
1804 Jufwola
Pirilä
Pirilä
Michell Sikain et Int:
Jacob Kärkein et Int:
2:ne Kanckoser


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Olof Konttinen mainittu 1712
Thomas Sikanen 3.7.1734
Klaus Järveläinen 3.7.1734 19.12.1734
Petter Prytz 19.12.1734 11.5.1750
Olof Kinnunen 25.7.1750 14.2.1751
Henrik Ikorn 14.2.1751 3.6.1754
Anders Tiger 3.6.1754 31.3.1773
Johan Metelinen 6.7.1773 7.3.1774
Mats Hurtig Huttunen 7.3.1774 _.4.1778
Johan Snäll Villanen 27.6.1778 10.10.1785
Lars Karp Kammonen 10.10.1785 mainittu 1807
Nils From mainittu 1809

KatselmuksetNimetKylätRuotu 59Ruotu 61

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2018