AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 65

Everstiluutnantin komppania: ruotu 65 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Kolkontaipale, Pirilä, Tuusmäki (Rantasalmi)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatRuotutalollisetYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Oloff Staffanss: Höyfvyin
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Philip Haikoin 6.3.1729 erotettiin
Johan Järnwijk Sawolax 29 6 gift 20.7.1729 otettu 1706
Katselmus 1749_5
Mattz Järnberg
Katselmus 1749_6
Mattz Järnberg
Katselmus 1758
-
Katselmus 1763
Paul Naukler Safwo: 11 3 ogift 1760 (laskettu) 1752
Katselmus 1767
Johan Järnvik 25.6.1745 sai eron
Mats Sternberg 25.6.1745 palkka­mies 27.6.1750 kuoli
Anders Svahnberg 25.7.1750 ruodusta 44 24.10.1752 sai eron
Erich Wirilander 24.10.1752 vapaaehtoinen 16.4.1755 toiseen rykmenttiin
Petter Fernberg 16.3.1756 rumpali 13.5.1757 kuoli
Lorents Orbinski 3.4.1758 vapaaehtoinen 20.3.1760 varusmestariksi
Paul Naukler 23.4.1760 vapaaehtoinen 4.10.1766 ruotuun 49
-
Katselmus 1772
Hinr: Stålt Savolax 29 2 1/2 gift 1770 (laskettu) 1743
Katselmus 1775
-
Hinric Päyköin Stålt Safwolax 31 5 gift 11 1 1/2 3.9.1770 täydennys­mies 1744
Katselmus 1778
Hindrich Stålt 34 8 gift 5 7 1/2 1770 (laskettu) 1744
Katselmus 1782
Hindric Stålt 38 11 _ gift 5 7 1/2 1771 (laskettu) 1744
Katselmus 1785
Hindric Stålt 41 14 5/_ gift 5 7 1/2 1771 (laskettu) 1744
Katselmus 1788
Anders Ruth Randasalmi
Katselmus 1789
Anders Ruth Randasalmi ogift
Katselmus 1790
Anders Ruht Randasalmi 24 2 ogift 5 8 1788 (laskettu) 1766
Katselmus 1795
Anders Kårt Randas: 29 7 ogift 5 8 1788 (laskettu) 1766
Katselmus 1798
Anders Kårt Randas: 32 10 ogift 5 8 1788 (laskettu) 1766
Katselmus 1801
Anders Kårt Randasalmi 35 13 gift 5 8 1788 (laskettu) saa eron 1766
Katselmus 1804
Anders Kårt 15.6.1801 erotettiin
Olof Kårt Randasalmi 33 14 gift 5 8 15.9.1801 täydennys­mies 1771
Katselmus 1809
Olof Kårt Randasallmi 38 19 gift 5 8 1790 (laskettu) 1771
Katselmus 1809b
Olof Kårt Randasalmi 38 19 gift 5 8 1790 (laskettu) 1771


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Johan Järnwijk
1733 Johan Järnwijk
1734 Johan Järnwijk
1735 Johan Järnwijk
1736 Johan Jernwijk
1737 Johan Järwijk
1738 Johan Jernwijk
1739 Johan Jernwijk
1741 Johan Järnwijck
1744 Johan Järnwik
1745 Johan Järnwijk
1746 Johan Järnwijk 25.6.1745 hylättiin
Matz Järnberg 14.8.1745 palkkamies
1747 Michell Järnberg
1748 Matts Järnberg
1749 Matz Järnberg
1750 Matts Jernberg 27.6.1750 kuoli
Anders Svanberg ruodusta 44
1751 Anders Swanberg
1752 Anders Swanberg
1753 Anders Swanberg 24.10.1752 hylätty
Erich Wirilander 24.10.1752 vapaaehtoinen
1754 Erich Wirilander vapaaehtoinen
1755 Erich Wirilander vapaaehtoinen 16.4.1755 Kronhjelmin rykmenttiiin
1756 Petter Färnberg 16.3.1756 otettu
1757 Petter Färnberg 13.5.1757 kuoli
1758 Lorentz Orbinski 3.4.1758 vapaaehtoinen toisesta rykmentistä
1759 Lorentz Orbinskj vapaaehtoinen
1760 Lorents Orbinski 20.3.1760 varusmestariksi
Paul Naukler 23.4.1760 vapaaehtoinen
1761 Paul Naukler vapaaehtoinen
1762 Paul Naukleer
1763 Paul Naukler vapaaehtoinen
1764 Paul Naukler vapaaehtoinen
1766 Paul Naukler vapaaehtoinen
1767 -
1768 -
1769 -
1770 Hindr. Peuken 3.9.1770 täydennysmies
1771 Hind: Peukoin Stålt 3.9.1770 otettu
1773 Hinrih Stålt
1775 Hind: Stålt
1776 Hind: Stoldt
1777 Hinric Stålt
1778 Hind: Stoldt
1779 Hindr Stålt
1780 Hinr: Stålt
1781 Henric Stålt
1782 Hinr Stålt
1783 Hinric Stålt
1784 Hind: Stålt
1785 Hinr: Stålt
1786 Henric Stålt
1787 Henric Stålt
1788 And: Ruhl 28.8.1788 otettu
1789 Anders Ruhl
1790 And Rut
1791 Anders Ruht
1792 Anders Ruth
1793 Anders Ruth
1794 Anders Ruth
1795 Anders Kortt
1796 Anders Kårt
1797 Anders Kortt
1798 Anders Kort
1800 Anders Kortt
1801 Anders Kortt 15.6.1801 erotettu
-
1802 Olof Kort 15.9.1801 täydennysmies
1803 Olof Kårt
1804 Olof Kortt
1805 Olof Kortt
1806 Olof Kort
1807 Olof Kortt

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770
- 4.10.1766
Henric Peukäin Sulkawa 26 gift 3.3.1770 täydennysmies 1744


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Jöran Hindersson Punnoin
1700_11 Jöran Henderson Punnoin
1700_12 Jöran Henderson Punnoin
1701_1 Jöran Henderson Punnoin
1701_2 Jöran Henderson Punnoin
1701_3 Jöran Henderson Punnoin
1701_4 Jöran Henderson Punnoin
1701_5 Jöran Henderson Punnoin
1701_6 Jöran Hindersson Punnoin
1701_7 Jöran Hindersson Punnoin
1701_8 Jöran Hindersson Punnoin
1701_9 Jöran Hendersson Punoin
1701_10 Jöran Hindersson Panoin
1701_11 Jöran Hindersson Panoin
1701_12 Jöran Hinderson Panoin
1702_1 Jöran Hindersson Panoin
1702_2 Jöran Andersson Panoin
1702_3 Jöran Hindersson Punnoin
1702_4 Jöran Hindersson Punoin


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Rantasalmi RK 1761-1771
481 Soldater Henric Stolt s. 1744
puoliso: Carin Hardikatar s. 1750
lapsia: Henric, Maria, Susanna


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Rantasalmen seurakunta
Reijola Philip Haikoin s. 1679K k. 31.8.1729
puoliso: Maria Ulmatar vih. 24.5.1727
Ahvensalo Joh: Järnvijk
lapsia: Ericus
Joutzenmäki And. Svanberg.
puoliso: Hel. Johans:dr vih. 26.11.1738
lapsia: Niels
Rejola Henr. Stolt
puoliso: Carin Hardikatar
lapsia: Maria, Susanna, Catharina


Katselmusluettelot ruotutalolliset

Katselmus Kylät Talolliset
1767 Tusmäki
Pirila
Pirila
And: Kärkäin
Lars Huckain
serg: Wattolin
1775 Tusmäki
Reijola
Pirilä
Adam Kärkäin
Pett: Huckain
And: Immoin
1795 Kolckontaipal
Pirilä
Tusmäki
Lars Huckanen
Samuel Kilpelain
Anders Kärckains E:a
1804 Kålckontaipal
Pirilä
Tusmäki
Lars Huckain
Samuel Kilpeleises arf:
Adam Kärckäins Enka


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Olof Höyfvyin mainittu 1712
Filip Haikonen 6.3.1729
Johan Järnvik 20.7.1729 25.6.1745
Mats Järnberg 25.6.1745 27.6.1750
Anders Svanberg 25.7.1750 14.10.1752
Erik Wirilander 24.10.1752 16.4.1755
Petter Färnberg 16.3.1756 13.5.1757
Lorens Orbinski 3.4.1758 20.3.1760
Pål Naukler 23.4.1760 4.10.1766
Henrik Stålt Peukoin 3.9.1770 mainittu 1787
Anders Kort 28.8.1788 15.6.1801
Olof Kort 15.9.1801 mainittu 1809

KatselmuksetNimetKylätRuotu 64Ruotu 66

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2018