AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 7

Everstiluutnantin komppania: ruotu 7 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Raaminmäki (Rantasalmi)

PalkkaluettelotRiikaRippikirjatRuotutalollisetYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Påhl Påhlss. Sallinen
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Anders Kainolain Österbotn 32 12 ogift 1723 (laskettu) 1703
Katselmus 1749_5
Olof Pöllein
Katselmus 1749_6
Olof Pöllein
Katselmus 1751
Johan Krogerus vapaaehtoinen
Katselmus 1758
-
Christer Långinen Kärimaki 24 gift 27.2.1758 otettu 1734
Katselmus 1763
Christer Modig Safwo: 29 5 ogift 1758 (laskettu) 1734
Katselmus 1767
Anders Kainulain 28.9.1739 sai eron
Nils Hyppöin 28.9.1739 palkka­mies _.10.1743 kuoli
Olof Pöllöin 7.3.1744 palkka­mies 15.2.1750 kuoli Helsingissä
Joh Krogerus 18.2.1751 vapaaehtoinen 29.7.1754 ruotuun 24
Erich Georg Andersin 21.2.1755 vapaaehtoinen 26.5.1757 ruotuun 119
Christer Modig Safwolax 33 9 ogift 27.2.1758 palkka­mies 1734
Katselmus 1772
Christer Modig Savolax 39 15 ogift 1757 (laskettu) 1733
Katselmus 1775
Christ. Modig Safwolax 41 17 1/2 gift 10 5 1/2 27.2.1758 otettu saa eron 1734
Katselmus 1778
Christer Modig 21.8.1775 sai eron
Staffan Johansson Pöllönen Ramback Randasalmi Sokn 21 7/12 2 7/12 5 7 3/4 12.2.1776 täydennys­mies 1757
Katselmus 1782
Staffan Ramback 24 5/12 5 5 8 1777 (laskettu) 1758
Katselmus 1785
Staffan Ramback 27 5/12 8 5/12 gift 5 8 1777 (laskettu) 1758
Katselmus 1788
Staff: Rambak Randasalmi 31 12 gift 5 8 1776 (laskettu) 1757
Katselmus 1789
Staphan Ramback Randasalmi 32 13 gift 5 8 1776 (laskettu) 1757
Katselmus 1790
Staffan Ramback 18.6.1790 kuoli
Simon Penna Randasalmi 24 1 ogift 5 10 1.7.1790 täydennys­mies 1766
Katselmus 1795
Simon Penna Carelen 28 5 ogift 5 10 1790 (laskettu) 1767
Katselmus 1798
Simon Penna Carelen 31 8 ogift 5 10 1790 (laskettu) 1767
Katselmus 1801
Simon Penna Carelen 34 11 ogift 5 10 1790 (laskettu) 1767
Katselmus 1804
Simon Penna Carelen 37 14 gift 5 10 1790 (laskettu) 1767


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Anders Kainulain
1733 Anders Kainolain
1734 Anders Kainolain
1735 Anders Kainolain
1736 Anders Kainolain
1737 Anders Kainolain
1738 Anders Kainolain
1739 Anders Kainolain
1741 Niels Hypeen
1744 Olof Pölläin 7.3.1744 otettu
1745 Olof Pölläin
1746 Olof Pöllöin
1747 Olof Pölläin
1748 Olof Pölläin
1749 Ollof Pölläin
1750 Olof Pölläin 15.2.1750 kuoli
-
1751 Johan Krogerus 18.2.1751 vapaaehtoinen
1752 Johan Krogerus vapaaehtoinen
1753 Johan Krogerus vapaaehtoinen
1754 Johan Krogerus vapaaehtoinen 29.7.1759 ruotuun 24
1755 Erich Georg Andersin 21.2.1755 vapaaehtoinen
1756 Erich Georg Andersin vapaaehtoinen
1757 Erich Georg Andersin vapaaehtoinen 22.5.1757 ruotuun 119
1758 Christer Modig 27.2.1758 palkkamies
1759 Christer Modig
1760 Christer Modig
1761 Christer Modig
1762 Christer Modig
1763 Christer Modig
1764 Christer Modig
1766 Christer Modig
1767 Krister Modig
1768 Christer Modig
1769 Christer Modig
1770 Christer Modig
1771 Christer Modig
1773 Christer Modig
1775 Christ: Modig 21.8.1775 sai eron
-
1776 Staf: Ramback 12.2.1776 täydennysmies
1777 Staffan Rambak
1778 Staf: Ramback
1779 Staffan Rambak
1780 Staff: Ramback
1781 Staffan Ramback
1782 Staff Ramback
1783 Staff: Ramback
1784 Staff: Ramback
1785 Staff: Rambak
1786 Staffan Ramback
1787 Staffan Ramback
1788 Staph: Ramback
1789 Staphan Ramback
1790 Staff: Ramback 18.6.1790 kuoli
Simon Penna 1.7.1790 täydennysmies
1791 Simon Penna
1792 Simon Penna
1793 Simon Penna
1794 Simon Penna
1795 Simon Penna
1796 Simon Penna
1797 Simon Penna
1798 Simon Penna
1799 Simon Penna
1800 Simon Penna
1801 Simon Penna
1802 Simon Penna
1803 Simon Penna
1804 Simon Penna
1805 Simon Penna
1806 Simon Penna
1807 Simon Penna


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Matz Hindersson Philpoin


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Rantasalmi RK 1761-1771
468 Soldater Christer Modig s. 1731 afskiedad
468 Soldater Staff. Ramback s. 1759
puoliso: Marg. Klostaritar


Katselmusluettelot ruotutalolliset

Katselmus Kylät Talolliset
1767 Raminmäki
Raminmäki
Raminmäki
Hindr: Pakarin
Adjutanten Heintz mh
Anders Kåikalain
1775 Raminmäki
Raminmäki
Raminmäki
Hinr: Pakarin
Mårt: Pakarin
And:s Kåikalain
1795 Ramimäki
Ramimäki
Ramimäki
And: Kockoins arf:
Mats Pakarin
Joh: Haloins E:a
1804 Raminmäki
Raminmäki
Raminmäki
Anders Kåikalaines arf:
Simon Rautiain
Johan Haloins Enka


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Pål Sallinen mainittu 1712
Anders Kainulainen 1723 28.9.1739
Nils Hyppönen 28.9.1739 _.10.1743
Olof Pöllänen 7.3.1744 15.2.1750
Johan Krogerus 18.2.1751 29.7.1754
Erik Georg Andersin 21.2.1755 26.5.1757
Krister Modig 27.2.1758 21.8.1775
Staffan Ramback Pöllänen 12.2.1776 18.6.1790
Simon Penna 1.7.1790 mainittu 1807

KatselmuksetNimetKylätRuotu 6Ruotu 8

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2018