AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 77

Everstiluutnantin komppania: ruotu 77 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Kolvosenpää, Simanala (Kerimäki)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Mats Nikkonen mainittu 1712
Mickel Polack mainittu 1731 mainittu 1747
Ruotu jäi Venäjälle Turun rauhassa 7.8.1743


Lähteet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotRiika

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Mattz Nickoin
Katselmus 1720 1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Michell Pålack Nyslått malm 45 32 gift 1703 (laskettu) 1690
Katselmus 1758 27.2.1758
(72) Föliande N:o til och med N:o 105 afgångne Öfwer gräntsen
Katselmus 1763 17.2.1763
(73) Följande Num:r till och med Num:r 105 afgångne öfwer Gräntzen
Katselmus 1767 21.8.1767
(72) Följande N:ren till och med den 105:te afgången öfwer Gräntsen
Katselmus 1772 31.3.1773
Ifrån N:o 74 til och med N:r 79 på Dubiösa gräntsen
Katselmus 1775 21.8.1775
(72) Ifrån N:o 74 till och med N:o 79 Dubiösa ROtar emellan både Riks Gräntsen belägne
Katselmus 1778 8.9.1778
(72) Ifrån N:o 74 till och med N:o 79 Doubieuse Rotar emellan boda Rikens gräntsen belägne
Katselmus 1782 11.7.1782
(73) Ifrån N:o 74 till och med N:o 79 äro Doubbiös Rotor belägna emellan Riks gräns Linierne
Katselmus 1785 6.7.1785
(73) Denna Rota är genom freds fördraget på Ryska sidan åfwanledes Rotorna N:r 74, 75, 76, 77, 78 och 79 emellan Doubiöse Gräntsen Linien belägna
Katselmus 1788 24.9.1788
(71) N:ne 73, 74, 75, 76, 77, 78 och 79 pä Dubieusa Sidan men N:ne 80 och 81 äro ostridigt blfne på Ryska Sidan
Katselmus 1789 5.11.1789
(72) N:o 73, 74, 75, 76, 77, 78 och 79 äro på Doieusa Gräntzen Riken Emellan för blefne, N:o 80, 81 ostridigt på Ryska Sidan
Katselmus 1790 17.9.1790
(72) N:o 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 och 81 äro på Dubieusa gränsen
Katselmus 1795 10.6.1795
N:ne 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 och 81 äro på Dubieussa Gräntsen Riken emellan förblifne
Katselmus 1798 28.6.1798
(72) Numrarne 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 och 81 äro på Dubieusa Grantzen Riken emellan
Katselmus 1801 15.6.1801
(72) Numrarna 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 och 81 äro på Dubieusa Grantzen riken emellan
Katselmus 1804 25.6.1804
Nummern 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 och 81 äro på Dubieusa gräntzen Riken emellan

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotRiika

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Michel Pålack
1733 Michell Pålack
1734 Michell Pålack
1735 Michell Pålack
1736 Michell Pålack
1737 Michel Pålack
1738 Michell Pålack
1739 Michell Pålack
1741 Michell Pålack
1744 Michell Pålak
1745 Michell Pålack
1746 Michell Pålack
1747 Michell Pålaack

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Lars Hanss: Ollkinoro
1700_11 Lars Hanson Ollkinoura
1700_12 Lars Hanson Ollckinora
1701_1 Lars Hansonn Ollckinora
1701_2 Lars Hanson Ollckinora
1701_3 Lars Hanson Ollckinora
1701_4 Lars Hanson Ollckinora
1701_5 Lars Hansonn Ollckinora
1701_6 Lars Hansson Ålkinora
1701_7 Lars Hansson Ålkinora
1701_8 Larss Hansson Ålkinora
1701_9 Larss Hansson Ålkinora
1701_10 Lars Hansson Ålkinuora
1701_11 Lars Hansson Ålckinuora
1701_12 Lars Hanson Ålkinuora
1702_1 Lars Hansson Ollkinuora
1702_2 Lars Hansson Ålkinuora
1702_3 Lars Hansson Olkinuora
1702_4 Lars Hanss:n Olkinuora

KatselmuksetNimetKylätRuotu 76Ruotu 78

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2019