AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 8

Everstiluutnantin komppania: ruotu 8 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Osikonmäki, Sompasaari (Rantasalmi)

PalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatRuotutalollisetYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Påhl Påhlss: Pulkinen
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Påhl Hakulin Carelen 37 12 3/4 gift 1723 (laskettu) 1698
Katselmus 1749_5
Påhl Hakulin
Katselmus 1749_6
Påhl Hakulin
Katselmus 1751
Erick Oxman
Katselmus 1754
Anders Tiäder
Katselmus 1758
Anders Tiäder 25 5 1753 (laskettu) 1733
Katselmus 1763
Johan Jort Safwo: 26 4 gift 1759 (laskettu) 1737
Katselmus 1767
Påhl Hakulin 2.2.1750 hylättiin
Karl Silfverberg 2.2.1750 palkka­mies 25.9.1750 kuoli
Erich Oxman 18.2.1751 kulku­mies _.10.1753 sai eron
Anders Tiäder _.10.1753 täydennys­mies 15.1.1759 kelpaamaton
H:W: Orbinski 15.1.1759 vapaaehtoinen 2.4.1759 ruotuun 48
Johan Hjort Safwolax 30 1/2 8 1/2 gift 23.4.1759 palkka­mies 1737
Katselmus 1772
Johan Jort Savolax 36 14 gift 1758 (laskettu) 1736
Katselmus 1775
Johan Hiort Safwolax 38 16 1/3 gift 10 5 23.4.1759 otettu 1737
Katselmus 1778
Johan Hiort 29.9.1775 kuoli
Gert Purtin Biörck Randasalmi Sokn 24 7/12 2 7/12 5 7 3/4 12.2.1776 täydennys­mies 1754
Katselmus 1782
Giert Biörck 27 5/12 5 5 8 1777 (laskettu) 1755
Katselmus 1785
Giert Biörck 30 5/12 8 5/12 gift 5 8 1777 (laskettu) 1755
Katselmus 1788
Gert Björk Randasalmi 32 12 gift 5 8 1776 (laskettu) 1756
Katselmus 1789
Gerten Biörck Ransalmi 33 13 gift 5 8 1776 (laskettu) 1756
Katselmus 1790
Gerten Biörck Randasalmi 34 14 gift 5 8 1776 (laskettu) 1756
Katselmus 1795
Gierten Biörck Randasalmi 40 18 gift 5 8 1777 (laskettu) 1755
Katselmus 1798
Gerten Biörck Randasalmi 43 21 gift 5 8 1777 (laskettu) saa eron 1755
Katselmus 1801
Gierdten Biörck 28.6.1798 sai eron
Anders Brask Randasa: 22 3 gift 5 6 30.9.1798 täydennys­mies 1779
Katselmus 1804
Anders Brask Randas: 25 6 gift 5 7 1798 (laskettu) 1779


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Påhl Hackulin
1733 Påhl Hakulin
1734 Påhl Hakulin
1735 Påhl Hakulin
1736 Påhl Hakulin
1737 Påhl Hakulin
1738 Påhl Hakulin
1739 Påhl Hackulin
1741 Påhl Hackulin
1744 Påhl Hakulin
1745 Pähl Hakulin
1746 Påhl Hakulin
1747 Påhl Hakulin
1748 Påhl Hakulin
1749 Påhl Hakulin
1750 Pohl Hakulin 2.2.1750 hylättiin
Carl Silfwerberg 2.2.1750 palkkamies 25.9.1750 kuoli
-
1751 Erich Oxman 18.2.1751 otettu
1752 Eric Oxman
1753 Erich Oxman
1754 Erich Oxman _.10.1753 hylätty
Anders H__ Tiäder _.10.1753 täydennysmies
1755 Anders Tiäder
1756 Anders Tiäder
1757 Anders Tiäder
1758 Anders Tiäder
1759 Anders Tiäder 15.1.1759 hylätty
Hindric Willhelm Orbinskj 15.1.1759 vapaaehtoinen 2_.4.1759 ruotuun 48
Johan Kåppoin Hjort 23.4.1759 palkkamies
1760 Johan Jort
1761 Johan Jort
1762 Johan Jort
1763 Johan Jort
1764 Johan Jort
1766 Johan Jort
1767 Johan Jort
1768 Johan Hiort
1769 Johan Hiort
1770 Johan Jort
1771 Johan Jort
1773 Johan Jorth
1775 Joh: Jort
1776 Joh: Hiort 29.9.1775 kuoli
Gierd Pustin Biörck 12.2.1776 täydennysmies
1777 Gert Biörk
1778 Gert Biörk
1779 Gert Biörk
1780 Giert Biörck
1781 Giert Biörck
1782 Gert Biörk
1783 Gert Biörk
1784 Gert: Biörk
1785 Geert Biörck
1786 Georde Biörk
1787 Gert Björk
1788 Gert Biörk
1789 Gerten Biörk
1790 Giert: Biörck
1791 Gierten Biörck
1792 Gierten Biörck
1793 Gierten Biörck
1794 Gierten Biörck
1795 Gerten Biörck
1796 Gerten Biörck
1797 Gerten Björk
1798 Gert Biörck 28.6.1798 erotettu
-
1799 Anders Brask 10.9.1798 täydennysmies
1800 Anders Brask
1801 Anders Brask
1802 Anders Brask
1803 Anders Brask
1804 Anders Brask
1805 Anders Brask
1806 Anders Brask
1807 Anders Brask


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Matz Mårtensson Tullkj
1700_11 Matz Mårtenson Tulkj
1700_12 Matz Mårtenson Tulkj
1701_1 Mattz Mårthenson Tullckj
1701_2 Mattz Mårthenson Tullckj
1701_3 Mattz Mårthenson Tullckj
1701_4 Mattz Mårthenson Tullckj
1701_5 Mattz Mårthenson Tullckj
1701_6 Matz Mårtenson Tulkij
1701_7 Matz Mårthenson Tulkij
1701_8 Matz Mårthenson Tulki
1701_9 Matz Mårthensson Tullkj
1701_10 Mattz Mårtensson Tulckj
1701_11 Mattz Mårtensson Tullkj
1701_12 Matt Mårtenson Tulkj
1702_1 Mattz Mårtenson Tullckj
1702_2 Matt Mårtensson Tulckj
1702_3 Matts Mårtenss. Tulki
1702_4 Mattz Mårtenss:n Tulkj


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Rantasalmi RK 1761-1771
468 Soldater Joh. Hiort s. 1737
puoliso: Anna Toivotar s. 1732
lapsia: Johan, Thomas, Anna
468 Soldater Gerhard Biörck s. 1753
puoliso: Brita Kosutar s. 1747
lapsia: Brita, Anna, Gerh., Abr.


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Rantasalmen seurakunta
Hevonlax
Palvalax
Gerhard Pustin
puoliso: Brita Kosutar vih. 27.8.1775
lapsia: Maria, Clemens


Katselmusluettelot ruotutalolliset

Katselmus Kylät Talolliset
1767 Såmbasari
Såmbasari
Osikomäki
Petter Pustin
Mårten Pustin
Olof Rautiain
1775 Sombasari
Sombasari
Osikonmäki
Pett: Pustin
Mårt: Pustin
Olof Rautiain
1795 Osikonmäki
Sombasari
Sombasari
Sim: Rautiain
Pett: Pustin med fl:
Brusius Kinnuin
1804 Osikonmäki
Sombasari
Sombasari
Simon Rautiain
Petter Pustin
Brusius Kinnuin


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Pål Pulkkinen mainittu 1712
Pål Hakulinen 1723 2.2.1750
Karl Silverberg 2.2.1750 25.9.1750
Erik Oxman 18.2.1751 _.10.1753
Anders Tjäder _.10.1753 15.1.1759
H. V. Orbinski 15.1.1759 2.4.1759
Johan Hjort Kopponen 23.4.1759 29.9.1775
Gert Björk Puustinen 12.2.1776 28.6.1798
Anders Brask 30.9.1798 mainittu 1807

KatselmuksetNimetKylätRuotu 7Ruotu 9

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2018