AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 80

Everstiluutnantin komppania: ruotu 80 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Makkola (Kerimäki)

PalkkaluettelotRiikaLäänintilitYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Petter Käckyin
Katselmus 1719
Anders Påst
Katselmus 1720
Anders Påsti Ingerma: 32 18 3/4 gift 1702 (laskettu) 1688
Katselmus 1721
Anders Påstj Ingerma: 33 19 3/4 gift 1702 (laskettu) 1688
Katselmus 1735
Christer Hillberg Sawolax 35 6 gift 1729 (laskettu) 1700
Katselmus 1758
(72) Föliande N:o til och med N:o 105 afgångne Öfwer gräntsen
Katselmus 1763
(73) Följande Num:r till och med Num:r 105 afgångne öfwer Gräntzen
Katselmus 1767
(72) Följande N:ren till och med den 105:te afgången öfwer Gräntsen
Katselmus 1772
N:o 80 och 81 afgångne på Ryska sidan igenom freds fördraget
Katselmus 1775
(72) N:o 80 och 81 odisput: afgångne på Ryska sidan genom freds fördraget
Katselmus 1778
(72) N:o 80 och 81 odisputerligt afgångne på Ryska sidan genom Freds fördraget
Katselmus 1782
(80 och 81) äro genom freds fördraget förblefne under Ryska Kronan
Katselmus 1785
(80, 81) Ostridig på Ryska sidan
Katselmus 1788
(71) N:ne 73, 74, 75, 76, 77, 78 och 79 pä Dubieusa Sidan men N:ne 80 och 81 äro ostridigt blfne på Ryska Sidan
Katselmus 1789
(72) N:o 73, 74, 75, 76, 77, 78 och 79 äro på Doieusa Gräntzen Riken Emellan för blefne, N:o 80, 81 ostridigt på Ryska Sidan
Katselmus 1790
(72) N:o 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 och 81 äro på Dubieusa gränsen
Katselmus 1795
N:ne 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 och 81 äro på Dubieussa Gräntsen Riken emellan förblifne
Katselmus 1798
(72) Numrarne 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 och 81 äro på Dubieusa Grantzen Riken emellan
Katselmus 1801
(72) Numrarna 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 och 81 äro på Dubieusa Grantzen riken emellan
Katselmus 1804
Nummern 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 och 81 äro på Dubieusa gräntzen Riken emellan


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Christer Hillberg
1739 Michell Hillberg
1741 Michell Hillberg
1744 Michel Hilberg
1745 Michell Hillberg
1746 Michell Hillberg
1747 Michell Hillberg


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Hindrich Persson Tynckein
1702_4 Hind: Persson Tynckin


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1727_12 Hindrich Willoin


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Petter Kähkönen mainittu 1712
Anders Posti mainittu 1719 mainittu 1721
Henrik Villonen mainittu 1727
Krister Hillberg mainittu 1731 mainittu 1735
Michel Hillberg mainittu 1739 mainittu 1741
Ruotu jäi Venäjälle Turun rauhassa 7.8.1743

KatselmuksetNimetKylätRuotu 79Ruotu 81

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2017