AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 81

Everstiluutnantin komppania: ruotu 81 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Makkola (Kerimäki)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Eskil Rautiainen mainittu 1712
Anders Paunonen 1722 9.12.1737
Nils Bäckström 9.11.1737 mainittu 1747
Ruotu jäi Venäjälle Turun rauhassa 7.8.1743


Lähteet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotRiikaHenkikirjat

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Eskell Rautiain
Katselmus 1720 1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Anders Paunnoin Sawolax 43 13 gift 1722 (laskettu) 1692
Katselmus 1758 27.2.1758
(72) Föliande N:o til och med N:o 105 afgångne Öfwer gräntsen
Katselmus 1763 17.2.1763
(73) Följande Num:r till och med Num:r 105 afgångne öfwer Gräntzen
Katselmus 1767 21.8.1767
(72) Följande N:ren till och med den 105:te afgången öfwer Gräntsen
Katselmus 1772 31.3.1773
N:o 80 och 81 afgångne på Ryska sidan igenom freds fördraget
Katselmus 1775 21.8.1775
(72) N:o 80 och 81 odisput: afgångne på Ryska sidan genom freds fördraget
Katselmus 1778 8.9.1778
(72) N:o 80 och 81 odisputerligt afgångne på Ryska sidan genom Freds fördraget
Katselmus 1782 11.7.1782
(80 och 81) äro genom freds fördraget förblefne under Ryska Kronan
Katselmus 1785 6.7.1785
(80, 81) Ostridig på Ryska sidan
Katselmus 1788 24.9.1788
(71) N:ne 73, 74, 75, 76, 77, 78 och 79 pä Dubieusa Sidan men N:ne 80 och 81 äro ostridigt blfne på Ryska Sidan
Katselmus 1789 5.11.1789
(72) N:o 73, 74, 75, 76, 77, 78 och 79 äro på Doieusa Gräntzen Riken Emellan för blefne, N:o 80, 81 ostridigt på Ryska Sidan
Katselmus 1790 17.9.1790
(72) N:o 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 och 81 äro på Dubieusa gränsen
Katselmus 1795 10.6.1795
N:ne 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 och 81 äro på Dubieussa Gräntsen Riken emellan förblifne
Katselmus 1798 28.6.1798
(72) Numrarne 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 och 81 äro på Dubieusa Grantzen Riken emellan
Katselmus 1801 15.6.1801
(72) Numrarna 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 och 81 äro på Dubieusa Grantzen riken emellan
Katselmus 1804 25.6.1804
Nummern 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 och 81 äro på Dubieusa gräntzen Riken emellan

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotRiikaHenkikirjat

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Anders Paunoin
1733 Anders Paunnoin
1734 Anders Paunoin
1735 Anders Paunoin
1736 Anders Paunoin
1737 Anders Paunoin
1738 Anders Paunoin 9.12.1737 erotettu
Nils Beckström 9.11.1737 otettu
1739 Niels Beckström
1741 Niels Beckström
1744 Nils Bekström
1745 Niels Backström
1746 Niels Beckström
1747 Niels Beckström

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotHenkikirjat

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Peter Hindersson Tijlikain
1700_11 Petter Henderson Tilikain
1700_12 Petter Henderson Tilikain
1701_1 Petter Henderson Tilikain
1701_2 Petter Henderson Tilikain
1701_3 Petter Henderson Tilikain
1701_4 Petter Henderson Tilikain 18.3.1701 kuoli

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiika

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu
Kerimäki 1727 Pässola 1 Solld: Anders Paunoins hustru 1997A

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

KatselmuksetNimetKylätRuotu 80Ruotu 82

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2019