AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 84

Everstiluutnantin komppania: ruotu 84 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Alakuona, Yläkuona (Kerimäki)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRuotutalollisetYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Elias Påhlss: Pardanen
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Petter Sällin Sawolax 42 10 3/4 gift 1725 (laskettu) 1693
Katselmus 1758
(72) Föliande N:o til och med N:o 105 afgångne Öfwer gräntsen
Katselmus 1763
(73) Följande Num:r till och med Num:r 105 afgångne öfwer Gräntzen
Katselmus 1767
(72) Följande N:ren till och med den 105:te afgången öfwer Gräntsen
Katselmus 1772
-
Katselmus 1775
- 1.7.1772
Nils Mutikain 31.12.1772 palkka­mies 22.3.1773 hylättiin
Pett Hångain Håij Safwolax 36 2 1/3 gift 11 2 9.5.1773 palkka­mies 1739
Katselmus 1778
Petter Hoij 39 5 1/2 gift 5 8 1773 (laskettu) 1739
Katselmus 1782
Petter Hoij 43 _ gift 5 8 saa eron 1739
Katselmus 1785
Petter Hoij 25.10.1782 korvattiin
Paul Fr: Wattolin 18 7 ogift 5 25.10.1782 ruodusta 50 1767
Katselmus 1788
Lars Zink Randasalmi 26 7 ogift 5 7 1781 (laskettu) 1762
Katselmus 1789
Lars Zinck Randasalmi 27 7 gift 5 7 1782 (laskettu) 1762
Katselmus 1790
Lars Zinck Randasalmi 28 8 gift 5 7 1782 (laskettu) 1762
Katselmus 1795
Lars Zinck Randasalmi 33 13 gift 5 7 1782 (laskettu) 1762
Katselmus 1798
Lars Zinck Randasalmi 36 16 gift 5 7 1782 (laskettu) 1762
Katselmus 1801
Lars Zinck 28.6.1798 sai eron
Johan Lagg Kärimäki 29 3 gift 5 8 30.9.1798 entinen jääkäri 1772
Katselmus 1804
Johan Lagg Kärimäki 32 6 gift 5 8 1798 (laskettu) 1772
Katselmus 1809
Johan Lagg Kärimäki 37 11 giftt 5 8 1798 (laskettu) 1772
Katselmus 1809b
Joh: Lagg Kärimäki 37 1/2 11 1/2 gift 5 8 1798 (laskettu) 1772


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Peer Sallin
1733 Petter Sallin
1734 Petter Sallin
1735 Petter Sallin
1736 Petter Sallin
1737 Petter Sallin
1738 Petter Sallin
1739 Petter Sallin
1741 Petter Sallin
1744 Johan Hynin
1745 Johan Hynman
1746 Johan Hynman
1747 Johan Hynman
1771 -
1773 Nils Mutikain 31.12.1772 palkkamies 22.3.1773 hylätty
Petter Hongain Hoij 9.5.1773 palkkamies
1775 Pett: Hoij
1776 Pett: Hoij
1777 Petter Hoij
1778 Pett: Hoij
1779 Petter Hoij
1780 Petter Hoij
1781 Petter Hoij
1782 Petter Hoij 11.7.1782 sai eron
-
1783 Paul Fr: Wattolin 25.10.1782 ruodusta 50
1784 Påhl Fredrd Wattulin
1785 Paul Fr. Watolin
1786 Pal Fred: Wattolin
1787 Paul Henr: Vattolin
1788 Vattolin
Lars Zink 20.6.1788 otettu
1789 Lars Zinck
1790 Lars Zinck
1791 Lars Zinck
1792 Lars Zinck
1793 Lars Zinck
1794 Lars Zinck
1795 Lars Zinck
1796 Lars Zinck
1797 Lars Zinck
1798 Lars Zinck 28.6.1798 erotettu
-
1799 Petter Lagg 30.9.1798 otettu
1800 Petter Lagg
1801 Petter Lagg
1802 Petter Lagg
1803 Petter Lagg
1804 Johan Lagg
1805 Johan Lagg
1806 Johan Lagg
1807 Johan Lagg

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773
Nihls Mutikain Kärimäki 30 gift 31.12.1772 palkkamies 27.1.1773 kelpaamaton 1743


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Daniel Wächwiläin 10.6.1700 karkasi


Katselmusluettelot ruotutalolliset

Katselmus Kylät Talolliset
1775 Yläkuona
Alakuona
Alakuona
Pett: Hångain
Staff Turdiain
Hinric Kächkö
1795 Alakuona
Alakuona
Yläkuona
Staffan Turdiain
Nils Kächkö
Påhl Hångain
1804 Alakuona
Alakuona
Yläkuona
Staffan Turdiain
Nils Kächkö
Påhl Hångain


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Elias Partanen mainittu 1712
Petter Sallinen 1725 mainittu 1741
Johan Hynman Hynninen mainittu 1744 mainittu 1747
Ruotu jäi Venäjälle Turun rauhassa 7.8.1743, takaisin ruodutuksessa 1.7.1772
Nils Mutikainen 31.12.1772 22.3.1773
Petter Hoj Honkanen 9.5.1773 25.10.1782
Pål Fredrik Vattolin 25.10.1782 mainittu 1788
Lars Zink 20.6.1788 28.6.1798
Johan Lagg 30.9.1798 mainittu 1807

KatselmuksetNimetKylätRuotu 83Ruotu 85

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2018