AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 9

Everstiluutnantin komppania: ruotu 9 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Hevonlahti (Rantasalmi)

PalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalollisetYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Jöran Pietarin
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Adam Pölläin 27.2.1731 sai eron
Abraham Hultig Sawolax 33 4 1/3 gift 27.2.1731 palkka­mies 1702
Katselmus 1749_5
Abraham Hurtig
Katselmus 1749_6
Abraham Hurtig
Katselmus 1754
Clemet Färdig
Katselmus 1758
Clemet Färdig 27 6 1752 (laskettu) 1731
Katselmus 1763
Adolph Fried. Munck Safwo: 13 5 ogift 18.5.1762 ruodusta 18 1750
Katselmus 1767
Abraham Hurtig 19.10.1752 sai eron
Klemet Färdig 19.10.1752 täydennys­mies 13.12.1761 kuoli
Adolph Frid: Munck Safwolax 17 9 _ 18.5.1762 vapaaehtoinen 1750
Katselmus 1772
Emanuel Lax Savolax 27 6 gift 1766 (laskettu) 1745
Katselmus 1775
Adolph Fried: Munck vapaaehtoinen kuninkaallisessa hovissa
Emanuel Liukoin Lax Safwolax 29 8 11 1 1/2 27.8.1767 palkka­mies 1746
Katselmus 1778
Emanuel Lax 32 11 5 7 1/2 1767 (laskettu) 1746
Katselmus 1782
Emanuel Lax 2.9.1780 kuoli
Hemming Ilfvoin Loo Randasa: Sockn 32 2/3 1 _ ogift 5 7 16.10.1780 palkka­mies 1750
Katselmus 1785
Hemming Loo 35 2/3 4 2/3 gift 5 7 1781 (laskettu) 1750
Katselmus 1788
Henr. Loo Randasalmi 38 7 1/2 gift 5 7 1781 (laskettu) 1750
Katselmus 1789
Hendrich Loo Ransalmi 39 8 1/2 gift 5 7 1781 (laskettu) 1750
Katselmus 1790
Hemming Loo Randasalmi 40 9 1/2 gift 5 7 1781 (laskettu) 1750
Katselmus 1795
Hemming Loo Randas: 45 1/2 14 1/2 gift 5 7 1781 (laskettu) 1750
Katselmus 1798
Hemming Loo Randas: 48 17 gift 5 7 1781 (laskettu) 1750
Katselmus 1801
Hemming Loo Randasalmi 51 20 gift 5 7 1781 (laskettu) 1750
Katselmus 1804
Hemming Loo Randas: 54 23 gift 5 7 1781 (laskettu) 1750
Katselmus 1809
Hemming Loo Randasallmi 59 28 gift 5 7 1781 (laskettu) 1750
Katselmus 1809b
Hemming Loo Randasalmi 59 1/2 28 1/2 gift 5 7 1781 (laskettu) 1750


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Adam Pölläin 27.2.1731 sai eron
Abraham Hurtig 27.2.1731 palkkamies
1733 Abram Hurtig
1734 Abram Hurtig
1735 Abram Hurtig
1736 Abram Hurtigh
1737 Abraham Hurtigh
1738 Abram Hurtig
1739 Abram Hurtig
1741 Abram Hurtig
1744 Ab: Hurtig
1745 Abram Hurtig
1746 Abram Hurtig
1747 Abram Hurtig
1748 Abram Hurtig
1749 Abram Hurtig
1750 Abram Hurttig
1751 Abram Hurtig
1752 Abraham Hurtig
1753 Abraham Hurtig 19.10.1752 hylätty
Clemet Thomasson Pastin Färdig 19.10.1752 täydennysmies
1754 Clemet Färdig
1755 Clemet Färdig
1756 Clemet Färdig
1757 Clemet Färdig
1758 Clemet Färdig
1759 Clemet Färdig
1760 Clement Färdig
1761 Clemet Färdig
1762 Clemet Färdig 13.12.1761 kuoli
Adolph Fredric Munck 18.5.1762 vapaaehtoinen ruodusta 18
1763 Adolph Fried. Munck vapaaehtoinen
1764 Adolph Fried Munck vapaaehtoinen
1766 Adolph Fried Munck
1767 Adolph F: Munck vapaaehtoinen 18.8.1767 poistettu
Imanuel Lax 27.8.1767 täydennysmies
1768 Emanuel Lax
1769 Emanuel Lax
1770 Emanuel Lax
1771 Emanuel Lax
1773 Emanuel Lax
1775 Em: Lax
1776 Eman: Lax
1777 Eman: Lax
1778 Emanuel Lax
1779 Eman: Lax
1780 Emman: Lax 2.9.1780 kuoli
-
1781 Heming Loo 16.10.1780 palkkamies
1782 Hemming Loo
1783 Heming Loo
1784 Hemming Loo
1785 Hemming Loo
1786 Heming Loo
1787 Hemming Loo
1788 Hend: Loo
1789 Hemming Loo
1790 Hemming Loo
1791 Hemming Loo
1792 Hemming Loo
1793 Hemming Loo
1794 Hemming Loo
1795 Hemming Loo
1796 Hemming Loo
1797 Hemming Loo
1798 Hemming Loo
1799 Hemming Loo
1800 Hemming Loo
1801 Hemming Loo
1802 Hemming Loo
1803 Hemming Loo
1804 Hemming Loo
1805 Hemming Loo
1806 Hemming Loo
1807 Hemming Loo


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Anders Anderss: Hirfwoin


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Rantasalmi RK 1761-1771
469 Soldater Emmanuel Lax s. 1747
puoliso: Maria Klostari
lapsia: Maria
469 Soldater Hemming Lo s. 1758


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Rantasalmen seurakunta
Palvalas Abrah: Hurtig
puoliso: Kirstin Koikotar
lapsia: Matthias, Regina
Hevonlax Clemet Färdig
puoliso: Carin Hipsotar
lapsia: Zacharias
Hevonlax Emman: Lax
puoliso: Maria Klostaritar vih. 28.2.1773
lapsia: Maria
Hevonlax Hemming Ilvoin Loo
puoliso: Lena Lasoin vih. 13.10.1782
lapsia: Esaias, Hedvig, Fridericus, Gregorius, Ulrica, David, Helena Stina


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1727_12 Adam Pölläin
1728_6 Adam Pölain


Katselmusluettelot ruotutalolliset

Katselmus Kylät Talolliset
1767 Häfwonlax
Häfwonlax
Häfwonlax
Mats Klostarin
Påhl Kuwaja
Anders Malki
1775 Hefwonlax
Hefwonlax
Hefwonlax
Matts Klostarin
Påhl Kufwaja
And: Malki
1795 Hewonlax
Hewonlax
Hewonlax
And: Kufwajas arf:
Staffan Pustin
Matts Kosuin
1804 Hefvonlax
Hefvonlax
Hefvonlax
Anders Kuvaias arf:
Staffan Pustin
Matts Kåsåin med fl:


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Jöran Pietarinen mainittu 1712
Adam Pöllänen mainittu 1727 27.2.1731
Abraham Hurtig 27.2.1731 19.10.1752
Klemens Färdig Pastinen 19.10.1752 13.12.1761
Adolf Fredrik Munk 18.5.1762 13.12.1767
Emmanuel Lax Liukkonen 27.8.1767 2.9.1780
Hemming Lo Ilvonen 16.10.1780 mainittu 1809

KatselmuksetNimetKylätRuotu 8Ruotu 10

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2018