AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppania → Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti siirtyi uudempaan ruotulaitokseen vuonna 1695. Miehet siirrettiin uusien muodostettujen komppanioiden ruotuihin.

Viimeinen koko vanhemman rykmentin katselmus on vuodelta 1685, ja osittainenkin vuodelta 1690. Ensimmäinen koko uudemman rykmentin nimiluettelo on vuodelta 1700.

Tässä luetellut 44 miestä on tunnistettu samoiksi molemmissa rykmenteissä.

Uudempi rykmentti 1700 Vanhempi rykmentti 1685, 1689-90
Ruotu Nimi Viite Komp. Ruotu⇒ Nimi Pitäjä Kylät
1 Jonas Wästman 2 2 8 Jonas Bästman Rantasalmi Tårasalo, Sistoin
2 Petter Pettersson Lydikäin 2 2 9 Peer Peersson Lydickein Rantasalmi Joutzenlax, Harjuranda
9 Anders Anderss: Hirfwoin 13 2 Anders Anderson Hirfvoin
10 Olof Olofsson Bengtinen 2 2 60 Oloff Ohlss: Bengtinen Puumala Palfwalax, Achwensalmj
12 Erich Eskillsson Qwintus 2 2 26 Erich Eskelsson Qwintus Rantasalmi Achwensalo
19 Michel Issraelsson Pöllein 2 2 50 Michell Israelss Pöllein Puumala Karhilantaipal, Pisamalax, Pöllönemi, Pisamalax
20 Jöran Jöransson Tijlikain 2 2 48 Jören Jörenss Tillikain Puumala Räpåmäki, Woinsallmj
21 Daniel Jakobss. Waldain 2 2 53 Daniel Jacobss Walldåin Puumala Warkaus, Temasalo
24 Hindrich Hindersson Laitin 2 2 10 Hindrich Henderss Laitinen Rantasalmi Harjuranda
29 Oloff Michellsson Turuin 2 2 46 Peer Mårtenss Tullkj Puumala _ellillä, Rijtalax
31 Niels Greelson Röpoin 2 2 1 Niels Grelsson Råpoin Rantasalmi Randasalo
36 Matz Thomass: Puustin 13 2 Matz Thomason Puustin
39 Christer Ohlsson Williakain 2 2 59 Christer Oloffssonn Williakain Puumala Asickalla
40 Hindrich Johanss: Nickoin 2 2 25 Hindrich Johanss Nickoin Rantasalmi Wahersalo, Achwensalo
42 Niels Hinderss Pijrhoin 11 2 Niels Hendersonn Piroinen
42 Niels Hinderss Pijrhoin 12 2 Niels Hendersonn Piroinen
42 Niels Hinderss Pijrhoin 13 2 Niels Henderson Piroin
46 Thomas Hindersson Nirain 2 2 19 Thomas Henderss Niråinen Rantasalmi Hilldulla
54 Olof Grelson Parkuin 2 2 15 Oloff Grelss Parkuinen Rantasalmi Tuusmäkj, Kolkontaipal
55 Petter Andersson Kallin 2 2 13 Peer Andersson Kallinen Rantasalmi Tuusmäkj
75 Jakob Påhlsson Klåstarin 2 2 89 Jacob Påhlss Clostarin Kerimäki Kåckalla
77 Lars Hanss: Ollkinoro 2 2 85 Lars Hanss Olkinuora Kerimäki Simanala, Kiskillä, Hapalax
82 Per Månsson Turdinen 2 2 86 Peer Månsson Turdinen Kerimäki Hapalax, Suolamäkj
88 Peer Nielson Erikain 13 2 Petter Niehlson Ärickain
90 Måns Månsson Turdinen 2 2 104 Måns Månss Turdin Kerimäki Katamo, Hanjärfwi, Rijkolla
91 Peter Mårtenss: Tyssleff 2 2 87 Peer Mårtenss: Teslef Kerimäki Pakunalla, Huckalla, Peifwillä, Muhoila
98 Anders Person Mustoin 2 2 99 Anders Peerssonn Mustoin Kerimäki Joutzenemi, Helfwes
99 Jakob Pärsson Rämäin 2 2 108 Jacob Peerss:n Rämenen Kerimäki Wara, Laukansalo
100 Anders Larsson Lödiäin 2 2 103 Anders Larssonn Lödien Kerimäki Katamo
103 Anders Johanss: Hafwerin 2 2 98 Anders Johanssonn Hofwerin Kerimäki Råkåniemj, Joutzenemi
104 Anders Månsson Tynkein 2 2 92 Anders Månssonn Tynckinen Kerimäki Päsoilla, Järfwenpä
105 Christer Hindersson Löpj 2 2 95 Christer Hindersson Läxi Kerimäki Kållenois, Hapaniemj
110 Johan Staffanss: Orpoin 2 2 82 Johan Staffansson Orpoinen Kerimäki Ninimäkj, Kupialla, Månnikala, Pyllela
112 Michel Isacksson Karpin 2 2 81 Michell Isackss Karpain Kerimäki Suichalla, Klåstarilla, Tynckella
117 Petter Pettersson Pullin 11 1 Petter Petterssonn Pulliain
117 Petter Pettersson Pullin 12 1 Petter Petterssonn Pulliain
117 Petter Pettersson Pullin 13 1 Peer Peerson Pulliain
120 Bertil Matsson Tirkain 1 1 113 Bertill Matzsson Tirckain Leppävirta Kurolax
121 Matz Anderss: Asikain 8 8 23 Mattz Andersson Asikain Leppävirta Timoila
125 Elias Karjalain 8 8 113 Ellias Johanson Karialain Leppävirta Timoila
127 Peer Ohlsson Hirfwoin 8 8 115 Petter Olofson Hirfwinen Leppävirta Kurialaranda
130 Anders Staffanss: Pijrain 8 8 117 Anders Staffanson Pjronen Leppävirta Staffanalamäkj, Mustamäkj
131 Peer Mattsson Läskinen 8 8 118 Peer Mattzson Läskinen Leppävirta Mustamäkj
132 Matz Mattsson Kaipiain 8 8 119 Mattz Mattzson Kaipain Leppävirta Lylymäkj, Sejerlax
133 Mattz Nilsson Wäpsäläin 8 8 120 Mattz Nielson Wäpsäläin Leppävirta Ninimäkj, Sackarlax
134 Peer Peersson Kinnuin 8 8 19 Peer Peersson Kinnunen Leppävirta Rihiranda, Månnimäkj
136 Påhl Påhlsson Pölläin 8 8 123 Påhl Påhlson Pöllönen Leppävirta Kåtalax
137 Staffan Christerss: Tackuin 13 8 Staffan Christerson Tackuin

Uudempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
Savon rykmentti
SE/KrA/0022/1700/4 (1700), Rullor 1620-1723, Östersjöprovinserna, 1700, jan.-aug.
Everstiluutnantin komppanian miehistöluettelo x.8.1700 (Riga) 139 261

Vanhempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
eversti Joachim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1685/16, Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
1 Henkikomppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslott) 143 274
2 Everstiluutnantin komppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslåt) 141 290
8 Kapteeni Göösin komppanian katselmus 18.8.1685 (Nyslotth) 141 372
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1689/12 (1689-1690), Rullor 1620-1723, Rullor 1689, Ingermanland och Keksholms län, Del 2
11 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1689 .. 1.4.1690 (Narwen) - 114, 144, 150, 171, 192, 215, 221, 226, 231, 236, 241, 246
12 Kapteeni Erich Göösin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 19.5.1689 .. 1.9.1689 (Narwen) - 117, 139, 156, 177, 197
13 Everstiluutnantti Berndt Brakelin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 13.4.1690 (Narven) - 248

© Väinö Holopainen 2020