AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppania → Sotilaiden palvelusajat

Everstiluutnantin komppania: Sotilaiden palvelusaikatilastot

Aineisto

Aineiston kattavuus

Erinäisistä syistä kaikille miehille ei tiedetä tarkkoja palveluksen alku- ja loppupäivämääriä.

Tietojen laajuus Lukumäärä Prosenttiosuus
Päivämäärät ei tiedossa 220
21.0
Alkupäivämäärä tiedossa 157
15.0
Loppupäivämäärä tiedossa 136
13.0
Molemmat päivämäärät tiedossa 533
51.0

Palvelusaikojen jakauma

Mukana ovat vain ne 533 miestä joille tiedetään alku- ja loppupäivämäärät.

Palvelusaika Lukumäärä Prosenttiosuus
Alle vuosi 93
17.4
1 .. <5 vuotta 133
25.0
5 .. <10 vuotta 126
23.6
10 .. <15 vuotta 77
14.4
15 .. <20 vuotta 53
9.9
20 .. <25 vuotta 30
5.6
25 .. <30 vuotta 14
2.6
30 .. <35 vuotta 6
1.1
35 .. <40 vuotta 1
0.2

© Väinö Holopainen 2018