AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaLäänintilit → Nimiluettelot 1730

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1730

Lokakuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste L:s Compag: Wilmanstrand 29.9.1730

October Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Gvarnisons förstärckning Commenderade äro, och komma för bem:te Månad här sitt underhåldh att åtniuta, Nemb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto

Sivut 1562-1563 puuttuvat

Marraskuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste L:s Compag:e Willmanstrand 28.10.1730

November Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Gvarnisons förstärckning Commenderade äro, och komma för bem:te Månad här sitt underhåldh att åtniuta, Nemb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto

Joulukuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste L:s Compagnie Wilmanstrand 28.11.1730

December Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Gvarnisons förstärckning Commenderade äro, och komma för bem:te Månad här sitt underhåldh att åtniuta, Nemb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto

© Väinö Holopainen 2017