AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaLäänintilit → Nimiluettelot 1731

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1731

Tammikuu 1731: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste L:s Compag: Willmanstrand 29.12.1730

Januarij Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:tz Savolax och Nyslåtz Lähns Infanterie Regemente, som Hijtt till Wilmanstrandz Guarnizons förstärckning Commenderad äro och Komma för bem:te Månad här sitt underhåld at åthniuta.

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8793 Digitaaliarkisto

© Väinö Holopainen 2017