AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1736

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1736

Tammikuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste L: Compag: Willmanstrand 25.12.1735

Januarij Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtts Lahns Regemente till foot, som äro Commenderade till Willmanstrandz Gwarnisons förstärckning för hwilcka nu anhåller om åfwannemde underhåld, Nemb:

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8808 Digitaaliarkisto

Helmikuu 1736: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste Lieut:s Compag:

Februarii Månadz Namn Rulla på Commenderingen af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth, i Willmanstrandz Garnison, uth wistandes, hwilcka sedan Januarii Månadz Rulla ingafs till landet af gåt, och i stellet ankommit, sampt af den förra Commenderingen qwar blif:r; för de qwar blifne och ankombne anhålles nu om senare Månadz underhåld, Nemb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8808 Digitaaliarkisto

© Väinö Holopainen 2020