AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppania → Sotilaiden nimet

Everstiluutnantin komppania: Sotilaiden nimet

Aineisto

Katselmuksissa ilmoitetut nimet

Sotilasnimet

Sotilasnimen "periytyminen" ruodussa

Eri tyyppiset sotilasnimet

Yksiosainen nimi on yksi sana (esim. Stårk, Dart, Lyding, jne.), kaksiosainen nimi on yhdyssana (esim. Svanberg, Skottman, jne).

Palvelun alku Uuden sotilaan sotilasnimiä Muita nimiä
Yksiosaisia Kaksiosaisia % yksiosaisia
1710-luku 5 4 55.6 % 178
1720-luku 23 24 48.9 % 72
1730-luku 16 39 29.1 % 32
1740-luku 16 33 32.7 % 21
1750-luku 41 19 68.3 % 32
1760-luku 43 12 78.2 % 28
1770-luku 79 4 95.2 % 44
1780-luku 67 1 98.5 % 23
1790-luku 77 2 97.5 % 16
1800-luku 62 7 89.9 % 8

Sukunimet

Etunimet

Huomautuksia

Vain katselmuksia ja sotilasluetteloita on käytetty selvityksen lähteinä. Varsinkin alkuperäisistä sukunimistä löytyy lisää tietoa rippikirjoista ja seurakuntien historiakirjoista.

Tässä on selvitetty vain ruodussa olleiden sotilaiden sotilasnimiä. Siihen ei oteta kantaa onko sotilasnimi periytynyt myös sotilaan perheelle.

Useat tekijät hankaloittavat analyysiä:

© Väinö Holopainen 2017