AlkuSavon rykmenttiHenkikomppaniaRuotu → 111

Henkikomppania: ruotu 111 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Kekkola, Taipale, Väisälä (Hirvensalmi)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Påhl Laijtinen
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Pauhl Plogträ _.5.1734 sai eron
Sigfred Matzson _.5.1734 ruotu­mies 17.9.1734 esitti miehen tilalleen
Johan Pajuun Saw. 22 3/4 3/4 gifft 17.9.1734 palkka­mies 1713
Katselmus 1749_5
Anders Relander
Katselmus 1749_6
Anders Rolander
Katselmus 1751
Anders Relander
Katselmus 1754
Hindrich Friwillig
Katselmus 1758
Hind Frivillig 20 6 1752 (laskettu) 1738
Katselmus 1763
Hinr: Friwillig Hirfv: 25 11 gift 1752 (laskettu) 1738
Katselmus 1767
Johan Pajuin hylättiin
Anders Relander 24.10.1743 palkka­mies 26.11.1751 kuoli
Henric Friwillig Hirfwensalmi 29 15 gift 3.2.1752 palkka­mies 1738
Katselmus 1772
Hindr: Frivillig 35 21 11 1 3/4 1751 (laskettu) 1737
Katselmus 1775
Hindric Frivillig Hirfwensalmj _7 23 gift 11 1/2 3.2.1752 otettu 21.8.1775 hylätään
Katselmus 1778
Hinric Frivillig 26.8.1775 sai eron
Dawid Kempe Hirfvensalmi 22 2 5/12 ogift 5 9 1/8 21.3.1776 palkka­mies 1756
Katselmus 1782
Dawid Kempe Hirwensalmi _6 6 1/4 ogift 5 9 1/8 1776 (laskettu)
Katselmus 1785
David Kempe 8.2.1784 kuoli
Friedric Hoffren Christina ogift 30.8.1784
Katselmus 1788
Fred: Hoffren Christina _6 3 1/4 ogift 1785 (laskettu)
Katselmus 1789
Fredric Hoffren 15.4.1789 värvätylle palkalle
Matts Pant Hirfvensalmi 26 1/2 ogift 5 6 30.4.1789 palkka­mies 1763
Katselmus 1790
Matts Pantt Hirvensalmi 27 1 1/2 ogift 5 6 1789 (laskettu) 1763
Katselmus 1795
Mats Pant Hirwensalmi 31 5 1/2 gift 5 6 1790 (laskettu) 1764
Katselmus 1798
Magnus Pant Hirfvensalmi 34 5 1/2 gift 5 6 1793 (laskettu) 1764
Katselmus 1801
Matts Pant Hirvensalmi 37 8 1/2 gift 5 7 1793 (laskettu) 1764
Katselmus 1804
Matts Pant Hirvensalmi 40 _ gift 5 6 1764
Katselmus 1809
Anders Blickt Flemm Uppland 33 13 ogift 5 8 1/2 9.6.1807 Leskikuningattaren henkirykmentistä 1776
Katselmus 1809b
Anders Flemm Upland 34 13 1/2 ogift 5 8 1796 (laskettu) 1775


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Påhl Plogträä
1733 Påhl Plogträ
1734 Påhl Plogträä 21.5.1734 sai eron
Sigfred Mattzon Pajain 21.5.1734 ruotumies
1735 Johan Pajuun
1736 Johan Pajuun
1737 Johan Pajon
1738 Johan Pajan
1739 Johan Pajonen
1741 Johan Pajon
1744 Anders Relander 24.10.1743 otettu
1745 Anders Relander
1746 Anders Relander
1747 Anders Relander
1748 And: Relander
1749 Anders Relander
1750 Anders Relander
1751 And: Relander
1752 Anders Relander 26.11.1751 kuoli
Hind. Friwillig 3.2.1752 palkkamies
1753 Hindrich Friwillig
1754 Hindrich Friwillig
1755 Hindrick Friwillig
1756 Hindrick Frivillig
1757 Hind: Frivillig
1758 Hind: Friwillig
1759 Hind: Frivillig
1760 Hind: Friwillig
1761 Hind: Friwillig
1762 Henr. Friwillig
1763 Hind. Friwillig
1764 Henr: Friwillig
1766 Hind: Frivillig
1767 Hind: Friwillig
1768 Hindrich Friwillig
1769 Hindr: Friwillig
1770 Hindric Frivillig
1771 Hind: Frivillig
1773 Hindr: Frivillig
1775 Hendric Friwillig 21.8.1775 sai eron
-
1776 David Kempe 21.3.1776 palkkamies
1777 David Kempe
1778 David Kempe
1779 David Kempe
1780 Dawid Kempe
1781 Dawid Kempe
1782 David Kempe
1783 David Kempe
1784 David Kempe 23.2.1784 kuoli
Hend Hoffren 30.7.1784 huilunsoittaja
1785 Fred: Hoffren huilunsoittaja
1786 Hind: Hoffren
1787 Fredrick Hoffren huilunsoittaja
1788 Hoffreen
1789 Hoffren 30.4.1789 poistettu
Matts Pant 30.4.1789 palkkamies
1790 Matts Pant
1791 Matts Pant
1792 Matts Pant
1793 Matts Pant
1794 Matts Pant
1795 Mats Pant
1796 Matts Pant
1797 Matts Pant
1798 Matts Pant
1799 Matts Pant
1800 Matts Pant
1801 Matths Pant
1802 Matts Pant
1803 Matts Pant
1804 Matts Pant
1805 Matts Pant
1806 Matts Pant
1807 Matts Pant

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1776
Henrich Frivilig 21.8.1775 erotettu
David Kempe Hirfvensalmi 20 ogift 21.3.1776 palkkamies 1756
Luettelo 1784
David Kempe 13.2.1784 kuoli
-


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Hindrich Hinderson Pasain


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Pål Laitinen mainittu 1712
Pål Plogträ mainittu 1731 21.5.1734
Sigfred Matsson Paajanen 21.5.1734 17.9.1734
Johan Pajunen 17.9.1734 mainittu 1741
Anders Relander 24.10.1743 26.11.1751
Henrik Frivillig 3.2.1752 21.8.1775
David Kempe 21.3.1776 8.2.1784
Fredrik Hoffren 30.8.1784 15.4.1789
Mats Pant 30.4.1789 mainittu 1807
Anders Blixt Flemm mainittu 1809

KatselmuksetNimetKylätRuotu 110Ruotu 112

© Ari Vesalainen, Väinö Holopainen 2018