AlkuSavon rykmenttiHenkikomppaniaRuotu → 114

Henkikomppania: ruotu 114 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Mäkitiukola, Pyörnilä (Hirvensalmi)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Hindrich Samuelss: Låtta
Katselmus 1719
Johan Närfwäin 19.3.1719 otettu
Katselmus 1720
Jöran Närfwäin Safwolax 29 2 1/2 1718 (laskettu) 1691
Katselmus 1721
Jöran Narfwäin Safvolax 30 3 1/2 1718 (laskettu) 1691
Katselmus 1735
Jacob Kiöster Saw 42 13 gifft 1722 (laskettu) 1693
Katselmus 1749_5
Anders Kanin
Katselmus 1749_6
Anders Kanin
Katselmus 1754
Anders Lindgren
Katselmus 1758
And: Lingren 16.2.1758 saa eron
Hindrik Biörne St: Michel 22 ogift 16.2.1758 täydennys­mies 1736
Katselmus 1763
Eric Lustig 12.4.1762 kuoli
-
Katselmus 1767
Jacob Koster 14.6.1735 sai eron
Christer Paström 15.12.1735 palkka­mies sai eron
Anders Kanin 2.6.1736 palkka­mies 11.1.1751 kuoli
Henrich Lieja 25.2.1751 täydennys­mies 25.3.1751 esitti miehen tilalleen
Anders Lindgreen 25.3.1761 palkka­mies 16.2.1758 sai eron
Henrich Biörck 16.2.1758 täydennys­mies 19.6.1758 vaihdettiin
Eric Lustig 19.6.1758 palkka­mies 12.4.1762 kuoli
Matts Lind Hirfwensalmi 20 1 gift 1.3.1767 palkka­mies 1747
Katselmus 1772
Anders Lantin 30 4 11 4 1768 (laskettu) 26.3.1773 hylätään 1742
Katselmus 1775
Matts Lind 8.6.1768 kuoli
Anders Lantin 31.3.1769 palkka­mies 27.3.1773 hylättiin
Adam Liukoin 30.6.1773 ruotu­mies 7.7.1773 sai eron
German Friedric Aminoff _8 30.7.1773 ruodusta 12
Katselmus 1778
Germ: Fried: Aminoff Hirfvensalmi 12 9 1769 (laskettu) 1766
Katselmus 1782
Germund Fred. Aminoff Hirwensalmi vapaaehtoinen
Katselmus 1785
Germund Fried. Aminof Hirvensalmi _8 1/3 15 5/6 1770 (laskettu)
Katselmus 1788
Burghaus vänrikki saa palkan
Katselmus 1789
von Borghausen vänrikki 30.4.1789 Karjalaan
Påhl Qvitt Hirfvensalmi 26 1/2 ogift 5 5 30.4.1789 täydennys­mies 1763
Katselmus 1790
Påhl Qvitt 23.2.1790 kuoli
Adam Puhr Hirvensalmi 20 1/2 ogift 5 5 1.4.1790 täydennys­mies 1770
Katselmus 1795
Adam Pur Hirwensalmi 24 4 1/2 ogift 5 5 1791 (laskettu) 1771
Katselmus 1798
Adam Puhr Hirfvensalmi 27 7 1/2 gift 5 5 1791 (laskettu) 28.6.1798 hylätään 1771
Katselmus 1801
Adam Pur 28.6.1798 erotettiin
Israel Liljereoth 30.9.1798 lippu­mies
Katselmus 1804
Israel Liljerot majoittaja 28.4.1803 sai eron
Torsten Reinh: v: Brandenburg 17.5.1803 alaikäinen vapaaehtoinen


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Jacob Kiöster
1733 Jacob Kiöster
1734 Jacob Kiöster
1735 Jacob Kiöster 14.6.1735 sai eron
1736 Christer Pasström 15.12.1735 otettu
1737 Christer Paström
1738 Christer Pasström
1739 Christer Passström
1741 Christer Paström
1744 Anders Kanin
1745 Anders Kanin
1746 Anders Kannijn
1747 Anders Kanin
1748 And: Kanin
1749 Anders Kanin
1750 Anders Kanin
1751 And: Kanin 11.1.1751 kuoli
Hind Liukoin Lillja 25.2.1751 ruotumies
1752 Hindrich Lillia ruotumies 25.12.1751 esitti miehen tilalleen
Anders Lindgren 25.12.1751 palkkamies
1753 Anders Lindgren
1754 Anders Lindgren
1755 Anders Lingren
1756 Anders Lindgren
1757 And: Lindgren
1758 And: Lindgren 16.2.1758 sai eron
Hinric Biörck 16.2.1758 otettu 19.6.1758 vaihdettu
Eric Lustig 19.6.1758 otettu
1759 Erik Lustig
1760 Erich Lustig
1761 Erich Lustig
1762 Erick Lustig 12.4.1762 kuoli
1763 -
1764 -
1766 -
1767 Mats Lind 1.3.1767 otettu
1768 Matts Lind 8.6.1768 kuoli
-
1769 Anders Lantin 31.3.1769 otettu
1770 Anders Lantin
1771 Anders Lantin
1773 Ad: Lantin 27.3.1773 hylätty
Adam Luckain 30.6.1773 ruotumies 30.7.1773 poistettu
Germ: Fr: Aminoff 30.7.1773 ruodusta 12
1775 Germ: Aminoff vapaaehtoinen
1776 Germund Aminoff vapaaehtoinen
1777 Germund Aminoff vapaaehtoinen
1778 Germund Aminoff vapaaehtoinen
1779 Germund Aminoff vapaaehtoinen
1780 Germund Aminof kadetti
1781 Germund Aminoff kadetti
1782 Germ: Aminoff kadetti
1783 Germ: Aminoff kadetti
1784 Herm: Aminoff kadetti
1785 Germond Aminoff 30.5.1785 Iisalmen komppaniaan
1786 Burghausen 15.9.1785 otettu
1787 Berndt v: Burghausen kadetti
1788 von Burghausen vänrikki
1789 von Bourghausen vänrikki 30.4.1789 Karjalaan
Påhl Qvitt 30.4.1789 täydennysmies
1790 Påhl Qvitt 23.2.1790 kuoli
Adam Puhr 1.4.1790 täydennysmies
1791 Adam Puhr
1792 Adam Pur
1793 Adam Pur
1794 Adam Pur
1795 Ad: Pur
1796 Adam Pur
1797 Adam Pur
1798 Adam Pur 28.6.1798 erotettu
1799 Israel Liljeroth 30.9.1798 lippumies
1800 Israel Liljeroth lippumies
1801 I. Liljeroth lippumies
1802 Israel Liljeroht lippumies
1803 Isrrael Liljeroht
1804 Torsten Brandenburg vapaaehtoinen
1805 Torsten v: Brandenbourg vapaaehtoinen
1806 Torst: von Brandenburg vapaaehtoinen 4.12.1805 poistettu
-
1807 - muusikko saa palkan

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770
Anders Lantin Hirfvensalmi 26 gift 31.3.1769 palkkamies 1744
Luettelo 1773b
- 27.3.1773
Adam Liukoin 30.6.1773 otettu
Luettelo 1774
Anders Lantin 27.3.1773 hylätty
Adam Ljukoin 30.6.1773 ruotumies 30.7.1773 poistettu
German Fried: Aminoff 30.7.1773 vapaaehtoinen ruodusta 12


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Hindrich Christerson Karial:


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Henrik Lotta mainittu 1712
Johan Närvänen 19.3.1719 mainittu 1721
Jakob Köster 1722 14.6.1735
Krister Pasström 15.12.1735 mainittu 1741
Anders Kanin mainittu 1744 11.1.1751
Henrik Lilja Liukkonen 25.2.1751 25.3.1751
Anders Lindgren 25.3.1751 16.2.1758
Henrik Björk 16.2.1758 19.6.1758
Erik Lustig 19.6.1758 12.4.1762
Mats Lind 1.3.1767 8.6.1768
Anders Lantin 31.3.1769 27.3.1773
Adam Liukkonen 30.6.1773 7.7.1773
Germund Fredrik Aminoff 30.7.1773 30.5.1785
Bernd von Burghausen 15.9.1785 30.4.1789
Pål Qvitt 30.4.1789 23.2.1790
Adam Pur 1.4.1790 28.6.1798
Israel Liljerot 30.9.1798 28.4.1803
Torsten Reinhold von Burghausen 17.5.1803 4.12.1805

KatselmuksetNimetKylätRuotu 113Ruotu 115

© Ari Vesalainen, Väinö Holopainen 2018