AlkuSavon rykmenttiHenkikomppaniaRuotu → 127

Henkikomppania: ruotu 127 <

Ruotutalot ovat kylissä: Tuukkala (Hirvensalmi); Mynttilä (Mäntyharju); Minkkilä (Ristiina)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Simon Ticka
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Hendrich Jäger Sawol 45 12 gifft 1723 (laskettu) 1690
Katselmus 1749_5
Gabriel Paulius
Katselmus 1749_6
Gabr Paulius
Katselmus 1751
Gabriel Paulius
Katselmus 1754
Gabriel Paulius
Katselmus 1758
Gabr: Pauljus 33 9 1749 (laskettu) 1725
Katselmus 1763
-
Katselmus 1767
Henric Fager 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Hans Kihlberg 1743 palkka­mies 20.8.1744 kuoli
Gustaw Schatelovitz 20.1.1748 vapaaehtoinen 14.3.1749 sai eron
Sigfred Tukain 14.3.1749 ruotu­mies 30.3.1749 esitti miehen tilalleen
Gabriel Paulus 30.3.1749 palkka­mies 1.3.1762 sai eron
-
Katselmus 1772
And: Joh: Wijkman 1.10.1771 ruotuun 29
-
Katselmus 1775
Ertvin Winter 16.3.1769 ruodusta 29 28.2.1771 ruotuun 9
Anders Johan Wijkman 28.2.1771 ruodusta 4 1.10.1771 ruotuun 29
Matts Tukain 30.6.1773 ruotu­mies 28.2.1774 vapautettiin
-
Katselmus 1778
-
Johan Pock Hirfvensalmi 22 2 ogift 5 6 20.9.1776 täydennys­mies 7.9.1778 saa eron 1756
Katselmus 1782
Johan Pock 7.9.1778 sai eron
Mag. Herm Staf St: Mic_ _ 4 11/12 22.12.1778 ruodusta 11
Katselmus 1785
Magnus Herman Stal St Michel 19 7 _/12 ogift 5 4 1/4 1778 (laskettu) 1766
Katselmus 1788
Mag: H: Staf palkkaamaton
Katselmus 1789
Magnus Herman Staf 30.4.1789 värvätylle palkalle
Sigfrid Mudd Hirfvensalmi 19 1/2 ogift 5 6 30.4.1789 täydennys­mies 4.11.1789 hylätään 1770
Katselmus 1790
Esaias Hau 20.3.1790 6.4.1790
Christer Hettsig Mändyharju 28 1/2 ogift 5 4 1/4 14.5.1790 palkka­mies 1762
Katselmus 1795
Christer Hitsig 1.4.1791 hylättiin
Magnus Wilh: Cyggnaeus 25.12.1790 vapaaehtoinen _.12.1792 poistettiin
-
Katselmus 1798
-
Katselmus 1801
-
Gust: Adolf Stålhana Christina 19 5 ogift 5 8 12.3.1801 rumpali 1782
Katselmus 1804
Gust: Adolf Stålhana Christina 22 8 ogift 5 8 1796 (laskettu) 1782
Katselmus 1809
Lars Last St Michel 26 4 1/2 gift 5 7 1805 (laskettu) 1783
Katselmus 1809b
Lars Last St Michel 27 5 ogift 5 7 1804 (laskettu) 1782


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Hendrich Jeger
1733 Hendrich Jäger
1734 Hendrich Jeger
1735 Hendrich Jäger
1736 Hendrich Jäger
1737 Hend.. Jäger
1738 Hendrich Jeger
1739 Hendrich Jeger
1741 Hendrich Jäger
1744 Hans Kijhlberg 20.8.1744 kuoli
1745 -
1746 -
1747 -
1748 Gust: Schatelowitz 20.1.1748 vapaaehtoinen
1749 Gust: Schatelowitz vapaaehtoinen 14.3.1749 sai eron
Sigfred Tukiain 14.3.1749 ruotumies 30.3.1749 esitti miehen tilalleen
Gabriel Pauliu_ 30.3.1749 palkkamies
1750 Gabriel Paulius
1751 Gabriel Paulius
1752 Gabriel Paulius
1753 Gabril Paulius
1754 Gabriel Paulius
1755 Gabriel Paulius
1756 Gabriel Paulius
1757 Gabr: Paulius
1758 Gabr: Pauljus
1759 Gabr: Paulius
1760 Gabriel Paulius
1761 Gabr: Pauljus
1762 Gabriel Paulius 1.3.1762 hylätty
1763 -
1764 -
1766 -
1767 -
1768 -
1769 Ertwin Winter 16.3.1769 ruodusta 29
1770 Ertwin Winter
1771 Ertwin Winter 28.2.1771 ruotuun 9
Anders Joh: Weckman 28.2.1771 ruodusta 4
1773 -
Matts Tukain 30.6.1773 ruotumies
1775 -
1776 Johan Pock 20.9.1776 täydennysmies
1777 Johan Pock
1778 Johan Pock 8.9.1778 sai eron
-
1779 Magn: Herm: Staf 22.12.1778 ruodusta 11
1780 Magnus Henn: Staf vapaaehtoinen
1781 Magn: Henr: Staaf vapaaehtoinen
1782 Magn: Herm: Staf vapaaehtoinen
1783 Mag: Herm: Staf
1784 M:H: Staf
1785 Mag: Staf
1786 Magnus Staf
1787 Magnus Staff 20.5.1787 poistettu
Samuel Qwist 20.5.1787 otettu
1788 Staf varusmestari
1789 Staf varusmestari 30.4.1789 poistettu
Sigfrid Mudd 30.4.1789 täydennysmies
1790 Sigfried Mudd 4.11.1789 hylätty
Esaias Hall 20.3.1790 ruotumies 6.4.1790 poistettu
Christer Hettsig 4.5.1790 palkkamies 17.9.1790 hylätty
-
1791 Christer Hittsig 17.9.1790 hylätty
Magnus W: Cygnäus 25.12.1790 vapaaehtoinen
1792 Magnus Wilh: Cygneus vapaaehtoinen
1793 -
1794 -
1795 -
1796 -
1797 -
1798 -
1799 -
1800 -
1801 G.A. Stålhane 13.3.1801 tuotu
1802 Gust: Ad: Stålhana
1803 Gust: Ad: Stålhana
1804 Gust: Ad: Stålhana
1805 G: A: Stålhana 25.9.1804 ruotuun 79
Lars Leck 25.9.1804 täydennysmies
1806 Lars Leek
1807 Lars Leek

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770
Ertwin Winter Rokolax 25 ogift 16.3.1769 ruodusta 29 1745
Luettelo 1773
Ertwin Winter 28.2.1771 ruotuun 9
Joh: Wijkman 28.2.1771 ruodusta 4 1.10.1771 ruotuun 29
-
Luettelo 1773b
. 1.10.1771
Lars Svan 30.6.1773 täydennysmies kelpaamaton
Mats Tukain 30.6.1773 talollinen
Luettelo 1774
Mats Tukain 30.6.1773 otettu ei saapunut
Luettelo 1776
Mats Tukain 1774 vapautettu
-
Lars Svan 28.3.1776 täydennysmies kelpaamaton
Luettelo 1776b
Mats Tukain 1774 hylätty
-
Lars Swan täydennysmies kelpaamaton
Johan Pihlman 20.9.1776 täydennysmies
Luettelo 1790
Sigfrid Mudd 4.11.1789 hylätty
-
Luettelo 1801
- 1.1.1793
Gustaf Adolph Stålhana 19 12.3.1801 palkkaamaton 1782


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Petter Sigfredson Tylinen


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Simon Tikka mainittu 1712
Henrik Jäger 1723 23.8.1741
Hans Kilberg 1743 20.8.1744
Gustav Schatelowitz 20.1.1748 14.3.1749
Sigfred Tukiainen 14.3.1749 30.3.1749
Gabriel Paulius 30.3.1749 1.3.1762
Ertvin Vinter 16.3.1769 28.2.1771
Anders Johan Vikman 28.2.1771 1.10.1771
Mats Tuukkanen 30.6.1773 28.2.1774
Johan Pock 20.9.1776 7.9.1778
Magnus Herman Staf 22.12.1778 30.4.1789
Sigfred Mudd 30.4.1789 4.11.1789
Esaias Hall 20.3.1790 6.4.1790
Krister Hetsig 14.5.1790 1.4.1791
Magnus Vilhelm Cygnaeus 25.12.1790 _.12.1792
Gustav Adolf Stålhana 12.3.1801 25.9.1804
Lars Last 25.9.1804 mainittu 1809

KatselmuksetNimetKylätRuotu 126

© Ari Vesalainen, Väinö Holopainen 2018