AlkuSavon rykmenttiHenkikomppaniaRuotu → 27

Henkikomppania: ruotu 27 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Väärälä (Mikkeli); Kylänlahti, Tarhola (Ristiina)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Mattz Staffansson Seppä
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Matts Smed 14.3.1729 hylättiin
Fried. Christopher Reen Tafwastland 20 2 1/2 8.10.1732 vapaaehtoinen 1715
Katselmus 1754
Nils Manfelt
Katselmus 1758
Nils Manfeldt 26 9 1749 (laskettu) 1732
Katselmus 1763
Nils Manfeldt Menduh: 33 14 gift 1749 (laskettu) 1730
Katselmus 1767
Friedrich Reen 14.2.17__ sai eron
Mich_ Korhoin 18.6.17__ ruotu­mies 7.1.1740 esitti miehen tilalleen
Staffan Höltin 7.1.1740 palkka­mies 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Mårten Spehlman 1741 palkka­mies _.3.1749 hylättiin
Nils Manfeldt 30.10.1749 otettu 18.8.1767 hylätään
-
Katselmus 1772
Jac: Engelgardt 21 2 11 2 1/4 1770 (laskettu) 1751
Katselmus 1775
Niels Manfeldt 18.8.1767 sai eron
Matts Siskoin 7.9.1770 ruotu­mies 31.12.1771 esitti miehen tilalleen
Jacob Engelgard St: Michel 23 4 ogift 11 3 1/4 31.12.1771 palkka­mies 1752
Katselmus 1778
Jacob Engelgård St: Michel 26 6 2/3 ogift 5 9 1/4 1772 (laskettu) 1752
Katselmus 1782
Jacob Engelgard St: Michel 30 10 1/2 gift 5 9 1/4 1772 (laskettu) 1752
Katselmus 1785
Jacob Engelgård St Michel 33 15 1/2 gift 5 9 1/4 1770 (laskettu) 1752
Katselmus 1788
Jacob Engelgard St: Mich_ 36 16 3/4 gift 5 9 1/4 1772 (laskettu) 1752
Katselmus 1789
Jacob Engelgard 30.4.1798 ruotuun 92
Mickel Ram Hirfwensalmi 26 1/2 gift 5 5 30.4.1789 täydennys­mies 1763
Katselmus 1790
Michel Raam 1.2.1790 kuoli Rotilassa
Johan Ljung Christina 31 2 1/4 ogift 5 8 1788 (laskettu) 1759
Katselmus 1795
Johan Jung Christina 35 6 1/4 gift 5 8 1789 (laskettu) 1760
Katselmus 1798
Johan Jung Christina 38 9 1/4 gift 5 8 1789 (laskettu) 28.6.1798 kelpaamaton 1760
Katselmus 1801
Johan Jung 28.6.1798 erotettiin
Eric Joh: Brand Fredrichshamn 27 7 gift 5 10 30.9.1798 täydennys­mies 1774
Katselmus 1804
Eric Johan Brand 15.8.1801 vaihdettiin
Johan Haij Savitaipal 24 8 gift 5 8 15.8.1801 erotettu jääkäri 1780
Katselmus 1809
Johan Haij Suomennjemi 29 13 1/3 gift 5 8 1796 (laskettu) 1780
Katselmus 1809b
Johan Haijs Suomennjemi 30 13 1/2 gift 5 8 1796 (laskettu) 1779


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 -
1733 Fried: Christoph: Reen vapaaehtoinen
1734 Fried: Christ: Reen
1735 Fried: Christoph: Reen
1736 Fried: Christoph: Reen
1737 Frid. Christ: Reen 14.2.1737 sai eron
Michel Korhoin 18.6.1737 ruotumies
1738 Michel Kårhoin ruotumies
1739 Michel Kårhoin ruotumies
1741 Staffan Höltren
1744 Mårten Spehlman
1745 Mårten Spelman
1746 Mårten Spelman
1747 Mårten Spellman
1748 Mårt: Spelman
1749 Mårten Spehlman 14.3.1749 hylätty
1750 Michen Manfeldt 23.10.1749 otettu
1751 Nihls Manfält
1752 Nils Manfäldt
1753 Nils Manfeldt
1754 Niels Manfält
1755 Nils Manfelt
1756 Nils Manfeldt
1757 Nils Manfeldt
1758 Nils Manfelt
1759 Nils Manfeldt
1760 Niels Manfeldt
1761 Nils Manfält
1762 Nils Manfält
1763 Nils Manfelt
1764 Niels Manfelt
1766 Nils Manfeldt
1767 Nils Manfeldt 18.8.1767 sai eron
1768 -
1769 -
1770 Matts Siskåin 7.9.1770 otettu
1771 Mats Siskåin 7.9.1771 otettu
1773 Jacob Engelgardt
1775 Jacob Engelgard
1776 Jacob Engelgerd
1777 Jacob Engelgard
1778 Jacob Engelgard
1779 Jacob Engelgard
1780 Jacob Engelgard
1781 Jacob Engelgard
1782 Jacob Engelgard
1783 Jac: Engelgard
1784 Jacob Engelgard
1785 Jacob Engelgard
1786 Jacob Engelgard
1787 Jacob Engelgard
1788 Engelgard
1790 Engelgard 30.4.1789 ruotuun 92
Mickel Raam 30.4.1789 täydennysmies 1.2.1790 kuoli
Johan Liung 1.2.1790 täydennysmies
1791 Johan Liung
1792 Johan Jung
1793 Johan Jung
1794 Johan Jung
1795 Joh: Jung
1796 Johan Jung
1797 Joh Ljung
1798 Johan Liung 28.6.1798 erotettu
1799 Eric Joh. Brand 30.9.1798 täydennysmies
1800 Eric Johaan Brand
1801 E.J. Brand 15.8.1801 vaihdettu
Johan Haij 15.8.1801 jääkäri
1802 Johan Haij
1803 Johan Haij
1804 Johan Haij
1805 Johan Hoj
1806 Johan Haji
1807 Johan Haji

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770
-
Mats Siskoin St: Michel 20 ogift 7.9.1770 tilan mies 1750
Luettelo 1773
Matz Siskoin ruotumies 31.12.1771 vaihdettu
Jacob Engelgardt St. Michel 21 ogift 31.12.1771 palkkamies 1752


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Anders Hämäläin


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1727_12 Mattz Smedh


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Mats Seppä mainittu 1712
Mats Smed mainittu 1727 14.3.1729
Fredrik Kristoffer Ren 8.10.1732 14.2.1737
Mickel Korhonen 18.6.1737 7.1.1740
Staffan Höltin 7.1.1740 23.8.1741
Mårten Spelman 1741 14.3.1749
Nils Manfält 30.10.1749 18.8.1767
Mats Siskonen 7.9.1770 31.12.1771
Jakob Engelgård 31.12.1771 30.4.1798
Mickel Ram 30.4.1789 1.2.1790
Johan Ljung 1.2.1790 28.6.1798
Erik Johan Brand 30.9.1798 15.8.1801
Johan Haj 15.8.1801 mainittu 1809

KatselmuksetNimetKylätRuotu 26Ruotu 28

© Ari Vesalainen, Väinö Holopainen 2018