AlkuSavon rykmenttiHenkikomppaniaRuotu → 73

Henkikomppania: ruotu 73 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Ihalais, Pakinniemi, Tiusala (Ristiina)

PalkkaluettelotRiikaYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Petter Tarhonen 26.5.1712 palkka­mies
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Anders Karpp Sawolax 25 7 1728 (laskettu) 1710
Katselmus 1751
Otto Reinh: Ilander
Katselmus 1754
Otto Reinh: Ilander
Katselmus 1758
Otto Reinh: Ilander 28 8 1750 (laskettu) 1730
Katselmus 1763
Ott: Reinh: Ilander Wilmanstr 33 11 gift 1752 (laskettu) 1730
Katselmus 1767
Anders Karp 14.3.1749 hylättiin
Henrich Leinoin 23.10.1749 ruotu­mies 30.6.1750 esitti miehen tilalleen
Otto Reinhold Ilander 30.6.1750 täydennys­mies 18.8.1767 saa eron
-
Katselmus 1772
Hind: Leid 8.4.1772 karkasi
-
Katselmus 1775
Otto Reinholdt Ilander 18.8.1767 hylättiin
Hindrich Leigd 1.1.1769 palkka­mies 8.4.1772 karkasi
Petter Leinoin 30.6.1773 ruotu­mies 28.2.1774 vapautettiin
-
Katselmus 1778
-
Eric Malm Pumala 21 2 1/2 ogift 5 7 1/4 25.2.1776 palkka­mies 1757
Katselmus 1782
Eric Malm 2.1._ karkasi
Henric _ 24.2._ täydennys­mies 18.5.1782 karkasi
-
Katselmus 1785
-
Henr: Johan Cygnaus Christina _4 1/2 21.12.1782 vapaaehtoinen
Katselmus 1788
And: Sik Christina 23 1/4 ogift 6 1788 (laskettu) 1765
Katselmus 1789
Anders Sijk Christina 24 1 1/4 ogift 6 1788 (laskettu) 1765
Katselmus 1790
Anders Sik 2.6.1790 kuoli Kärnäkosken taistelussa saamiinsa haavoihin
Johan Korpp Pumala 32 1/2 ogift 5 8 1.7.1790 täydennys­mies 1758
Katselmus 1795
Johan Kropp Pumala 36 4 1/2 gift 5 8 1791 (laskettu) 1759
Katselmus 1798
Johan Korpp Pumala 39 7 1/2 gift 5 9 1791 (laskettu) 1759
Katselmus 1801
Johan Korpp Pumala 42 10 1/2 gift 5 9 1791 (laskettu) 15.6.1801 saa eron 1759
Katselmus 1804
Johan Kårp 15.6.1801 erotettiin
Petter Mård Kristina 39 15 gift 6 15.9.1801 ruodusta 67 1765


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Anders Karp
1739 Anders Karp
1741 Anders Karg
1744 Anders Karp
1750 Hind Leinoin 23.10.1749 ruotumies 30.6.1750 esitti miehen tilalleen
Ott. Reinhold: Ilander 30.6.1750 täydennysmies
1760 Otto Reinh Ilander
1769 Hindr: Leigd 1.1.1769 otettu
1770 Hindrich Leigd
1780 Eric Malm
1786 Hind: Sygneus
1795 Joh: Korp
1804 Petter Mård
1805 Påul Mård
1806 Påhl Mård
1807 Påhl Mård


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Mårthen Mårthens: Karial:
1702_3 Mårten Mårtensson Karialain
1702_4 Mårten Mårtensson Carialain


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Petter Tarhonen 26.5.1712
Anders Karp 1728 14.3.1740
Henrik Leinonen 23.10.1749 30.6.1750
Otto Reinhold Ilander 30.6.1750 18.8.1767
Henrik Lejd 1.1.1769 8.4.1772
Petter Leinonen 30.6.1773 28.2.1774
Erik Malm 25.2.1776 2.1.17__
Henrik __ 24.2.17__ 18.5.1782
Henrik Johan Cygnaeus 21.12.1782 mainittu 1786
Anders Sik mainittu 1788 2.6.1790
Johan Korp 1.7.1790 15.6.1801
Pål Mård 15.9.1801 mainittu 1807

KatselmuksetNimetKylätRuotu 72Ruotu 74

© Ari Vesalainen, Väinö Holopainen 2017