AlkuSavon rykmenttiHenkikomppaniaRuotu → 73

Henkikomppania: ruotu 73 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Ihalais, Pakinniemi, Tiusala (Ristiina)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Petter Tarhonen 26.5.1712 palkka­mies
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Anders Karpp Sawolax 25 7 1728 (laskettu) 1710
Katselmus 1751
Otto Reinh: Ilander
Katselmus 1754
Otto Reinh: Ilander
Katselmus 1758
Otto Reinh: Ilander 28 8 1750 (laskettu) 1730
Katselmus 1763
Ott: Reinh: Ilander Wilmanstr 33 11 gift 1752 (laskettu) 1730
Katselmus 1767
Anders Karp 14.3.1749 hylättiin
Henrich Leinoin 23.10.1749 ruotu­mies 30.6.1750 esitti miehen tilalleen
Otto Reinhold Ilander 30.6.1750 täydennys­mies 18.8.1767 saa eron
-
Katselmus 1772
Hind: Leid 8.4.1772 karkasi
-
Katselmus 1775
Otto Reinholdt Ilander 18.8.1767 hylättiin
Hindrich Leigd 1.1.1769 palkka­mies 8.4.1772 karkasi
Petter Leinoin 30.6.1773 ruotu­mies 28.2.1774 vapautettiin
-
Katselmus 1778
-
Eric Malm Pumala 21 2 1/2 ogift 5 7 1/4 25.2.1776 palkka­mies 1757
Katselmus 1782
Eric Malm 2.1._ karkasi
Henric _ 24.2._ täydennys­mies 18.5.1782 karkasi
-
Katselmus 1785
-
Henr: Johan Cygnaus Christina _4 1/2 21.12.1782 vapaaehtoinen
Katselmus 1788
And: Sik Christina 23 1/4 ogift 6 1788 (laskettu) 1765
Katselmus 1789
Anders Sijk Christina 24 1 1/4 ogift 6 1788 (laskettu) 1765
Katselmus 1790
Anders Sik 2.6.1790 kuoli Kärnäkosken taistelussa saamiinsa haavoihin
Johan Korpp Pumala 32 1/2 ogift 5 8 1.7.1790 täydennys­mies 1758
Katselmus 1795
Johan Kropp Pumala 36 4 1/2 gift 5 8 1791 (laskettu) 1759
Katselmus 1798
Johan Korpp Pumala 39 7 1/2 gift 5 9 1791 (laskettu) 1759
Katselmus 1801
Johan Korpp Pumala 42 10 1/2 gift 5 9 1791 (laskettu) 15.6.1801 saa eron 1759
Katselmus 1804
Johan Kårp 15.6.1801 erotettiin
Petter Mård Kristina 39 15 gift 6 15.9.1801 ruodusta 67 1765


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Anders Karp
1733 Anders Karp
1734 Anders Karp
1735 Anders Karpp
1736 And:s Karpp
1737 Anders Karp
1738 Anders Karp
1739 Anders Karp
1741 Anders Karg
1744 Anders Karp
1745 Anders Karp
1746 Anders Karp
1747 And:s Karp
1748 And: Karp
1749 Anders Korp 14.3.1749 hylätty
1750 Hind Leinoin 23.10.1749 ruotumies 30.6.1750 esitti miehen tilalleen
Ott. Reinhold: Ilander 30.6.1750 täydennysmies
1751 Otto Reinh: Ilander
1752 Otto Reinh: Ilander
1753 Otto R: Ilander
1754 Otto R: Ilander
1755 Otto Reinholt Ilander
1756 Otto Reinh: Ilander
1757 Otto R: Ilander
1758 Otto R: Ilander
1759 Otto R: Ilander
1760 Otto Reinh Ilander
1761 Otto Reinh Ilander
1762 Otto Renh Ilander
1763 Otto Rein Ilander
1764 Otto Reinh Ilander
1766 Otto Reinh Ilander
1767 Otto Rein: Ilander 18.8.1767 hylätty
1768 -
1769 Hindr: Leigd 1.1.1769 otettu
1770 Hindrich Leigd
1771 Hindrich Leigd
1773 -
Petter Leinoin 30.6.1773 ruotumies
1775 -
1776 Eric Malm 25.2.1776 palkkamies
1777 Erich Malm
1778 Erich Malm
1779 Eric Malm
1780 Eric Malm
1781 Eric Malm 2.1.1781 karkasi
Henric Jung 24.2.1781 täydennysmies
1782 Hind: Jung 15.5.1782 karkasi
-
1783 Hind: Joh: Cygnäus 31.12.1782 vapaaehtoinen
1784 Henr: J: Cygneus vapaaehtoinen
1785 Hind Joh: Cygneaus
1786 Hind: Sygneus
1787 Hindrick Cygneus vapaaehtoinen
1788 Cygnäus vapaaehtoinen 14.6.1788 poistettu
Sik 14.6.1788 täydennysmies
1789 Sik
1790 Anders Sik 2.6.1790 kuoli Kärnäkoskella
Johan Korp 1.7.1790 täydennysmies
1791 Johan Kårp
1792 Johan Korpp
1793 Johan Kårpp
1794 Johan Korpp
1795 Joh: Korp
1796 Johan Korpp
1797 Johan Korpp
1798 Johan Korp
1799 Johan Korpp
1800 Johan Korpp
1801 Johan Korp 15.6.1801 erotettu
1802 Petter Mård 15.9.1801 ruodusta 67
1803 Petter Mård
1804 Petter Mård
1805 Påul Mård
1806 Påhl Mård
1807 Påhl Mård

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773
Hind: Leid 8.4.1772 karkasi
-
Luettelo 1773b
- 8.4.1772
Petter Leinoin 30.6.1773 otettu
Luettelo 1774
Petter Leinoin 30.6.1773 otettu ei saapunut
Luettelo 1776
Petter Leinoin 28.2.1774 vapautettu
Erich Malm Pumala 19 ogift 25.2.1776 palkkamies 1757
Luettelo 1782
Eric Malm 2.1.1781 karkasi
Henric Jung Pumala 24 ogift 24.2.1781 täydennysmies 1758
Luettelo 1783
Henric Jung 15.5.1782 karkasi
Henr: Joh Cygnaeus Christina 1 1/2 12.3.1783 vapaaehtoinen 1782


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Mårthen Mårthens: Karial:
1702_3 Mårten Mårtensson Karialain
1702_4 Mårten Mårtensson Carialain


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Petter Tarhonen 26.5.1712
Anders Karp 1728 14.3.1740
Henrik Leinonen 23.10.1749 30.6.1750
Otto Reinhold Ilander 30.6.1750 18.8.1767
Henrik Lejd 1.1.1769 8.4.1772
Petter Leinonen 30.6.1773 28.2.1774
Erik Malm 25.2.1776 2.1.1781
Henrik Jung 24.2.1781 18.5.1782
Henrik Johan Cygnaeus 21.12.1782 14.6.1788
Anders Sik 14.6.1788 2.6.1790
Johan Korp 1.7.1790 15.6.1801
Pål Mård 15.9.1801 mainittu 1807

KatselmuksetNimetKylätRuotu 72Ruotu 74

© Ari Vesalainen, Väinö Holopainen 2018