AlkuSavon rykmenttiHenki komppaniaLäänintilit → Nimiluettelot 1723

Savon rykmentti: Henki komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1723

Syyskuu 1723: Vapautettuja ruotsalaisia sotilaita

Lapstrand 4.9.1723

Specification upå efterfölliande swänska manskap som till af höga Öfwerheetens order komma här ifrån att afgå till Swärige, och till marchens fart sättiande betarfwar nödig provision och underhåll Nembl:

Ruotu Nimi Kommentit Ruotsi
Anders Tysk von Krudener:50
Jonas Ramberg von Krudener:52
Petter Jerpe von Krudener:60
Petter Lanberg
Lars Bromberg von Krudener:35
Oloff Sonder
Påhl Ståckman von Krudener:24
Petter Segerberg von Krudener:2
Anders Lanbert
Jöran Steenberg Löwenkult:15
Börge Brandt
Jönns Firberg Majuri:7
Petter Jernström
Måns Farberg
Erich Egeberg
Erich Larsonn
Petter Hålm Schultz:12
Anders Sundberg Schultz:13
Måns Dahlgreen
Petter Bårg Schultz:87
Jöns Halenberg Schultz:92
Swen Kalberg
Håkan Frisk Fikenbohm:48
Anders Kålbeck Fikenbohm:120
Tårsten Kinberg Fikenbohm:54
Lars Lilla
Olof Flink von Kathen:72
Anders Nordman von Kathen:10
Anders Biling von Krudener:27
Swen Walenberg Henki:34
Anders Falck Henki:17
Anders Kagg Schultz:15
Jonas Warg
Biörge Stöör Fikenbohm:24
Swen Bernj
Jonas Walbeck Majuri:15

Alkuperäisessä lähteessä ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Ehdotukset sijoitukseen ruotsalaisessa komppaniassa ja ruodussa perustuvat pelkästään nimien samankaltaisuuteen.

Lähde: Nide 8771 Digitaaliarkisto

Syyskuu 1723: Vapautettuja ruotsalaisia sotilaita

Lif Compag: Lapstrand 6.9.1723

Förslag uppå dhet swänska manskap som Ifrån Sauolax Infanterie Regemente Demeterade pro, Nembl.

Ruotu Nimi Kommentit
Peter Norberg

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8771 Digitaaliarkisto

Syyskuu 1723: Vapautettuja ruotsalaisia sotilaita

Lapstrand 6.9.1723

Spitzifcation uppå dett suänska manskap, som sist kom ifrån Nyslåt

Ruotu Nimi Kommentit
Peter Lärck
Gustaf Brun
Bängt Wästgiöta
Jonan Suänberg
Håcka Nordall
Oluf Siöberg
Jonas Backman
Hans Lund
Jonas Törman
Esbiörn Norberg
And: Frijberg
Jöns Hagman
And: Bredberg
And Bäckman
Jan Gade
Lars Lund
And: Proberg
And: Hofberg
And: Bockgren
Lars Lind

Alkuperäisessä lähteessä ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8771 Digitaaliarkisto

Lokakuu 1723: Vapautettuja ruotsalaisia sotilaita

Lapstrand 9.10.1723

Förslag öfwer det swenska Manskapet som Komma at afgå till Swerige af Sawolax och Nyslotz Lähn Regemente Nembl:

Ruotu Nimi Kommentit
Carl Lundgren
Jonas Fijck
Jonas Sederberg
Jacob Frisk
Oluff Malm
Elias Steenberg
Lars Berg
Jonas Thenberg
Måns Falck
Petter Hall
Swen Eckegren
Erick Falck
Petter Giöttberg
Jonas Tissel
Bengt Frisk
Erich Ekenberg
Carl Axelberg
Anders Brenberg
Lars Hammarsten
Nils Beckman

Alkuperäisessä lähteessä ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8771 Digitaaliarkisto

Tammikuu 1723: Komennuksella Savonlinnassa

Nyslåt 20.12.1722

Januarij Månadz Rulla uppå efterfölljande af Nyslåtz Guarnisons Staat Nemb:

Alkuperäisessä lähteessä ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita.

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8771 Digitaaliarkisto

Helmikuu 1723: Komennuksella Savonlinnassa

Nyslåt 20.1.1723

Februarij Månadz Rulla uppå efterfölljande af Nyslåtz Guarnisons Staat Nemb:n

Alkuperäisessä lähteessä ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita.

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8771 Digitaaliarkisto

Maaliskuu 1723: Komennuksella Savonlinnassa

Nyslått 20.2.1723

Martij Månadz Rulla uppå efterfölljande af Nyslåtz Guarnisons Staat Nemb:

Alkuperäisessä lähteessä ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita.

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8771 Digitaaliarkisto

Huhtikuu 1723: Komennuksella Savonlinnassa

Nyslåt 6.3.1723

Aprill Månadz Rulla uppå efterfölljande af Nyslåtz Guarnisons Staat Nemb:

Alkuperäisessä lähteessä ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita.

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8771 Digitaaliarkisto

Toukokuu 1723: Komennuksella Savonlinnassa

Nyslått 11.4.1723

Maij Månadz Rulla uppå efterfölljande af Nyslåtz Guarnisons Staat Nemb:

Alkuperäisessä lähteessä ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita.

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8771 Digitaaliarkisto

Kesäkuu 1723: Komennuksella Savonlinnassa

Nyslått 13.5.1723

Junii Månadz Rulla uppå efterfölljande af Nyslåtz Guarnisons Staat Nemb:

Alkuperäisessä lähteessä ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita.

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8771 Digitaaliarkisto

Kesäkuu 1723: Komennuksella Savonlinnassa

Lapstrand 24.5.1723

Namn Rulla Uppå det Manskapp af Nyslåttz Gouarnizon, hwilka äro Commenderade på Fortifications arbete här utj Lapstrand, och komma att åtniuta utur Magazinet Proviant ifrån och med d: 1. Junij till Månadens sluut, Nembl:n

Alkuperäisessä lähteessä ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita.

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8771 Digitaaliarkisto

Heinäkuu 1723: Komennuksella Savonlinnassa

Lapstrand 26.6.1723

Namn Rulla Uppå det Manskapp af Nyslåttz Guarnizon, hwilka äro Commenderade att arbeta här utj Lapstrand, och komma att åtniuta utur Magazinet Proviant ifrån och med d: 1. Juulii till Månadens sluut, Nembl:n

Alkuperäisessä lähteessä ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita.

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8771 Digitaaliarkisto

Heinäkuu 1723: Komennuksella Savonlinnassa

Nyslått 10.6.1723

Julii Månadz Rulla uppå efterfölljande af Nyslåtz Guarnisons Staat Nemb:

Alkuperäisessä lähteessä ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita.

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8771 Digitaaliarkisto

Heinäkuu 1723: Savonlinnassa värvättyjä

Nyslått 30.6.1723

Julii Månadz Rulla uppå de nywärfde Såldater af Nyslåttz Guvarnizon, Nemb:n, hwilka niuta för senare halfwa Månaden

Alkuperäisessä lähteessä ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita.

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8771 Digitaaliarkisto

Elokuu 1723: Komennuksella Savonlinnassa

Nyslått 20.7.1723

Augustij Månadz Rulla uppå efterfölljande af Nyslåtz Guarnisons Staat Nemb:

Alkuperäisessä lähteessä ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita.

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8771 Digitaaliarkisto

Elokuu 1723: Savonlinnassa värvättyjä

Nyslått 29.7.1723

Augustij Månadz Rulla uppå de Nywärfde Soldater af Nyslåttz Guvarnizon

Alkuperäisessä lähteessä ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita.

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8771 Digitaaliarkisto

Elokuu 1723: Komennuksella Savonlinnassa ja Lappeenrannassa

Lapstrand 29.7.1723

Augustij Månadz Profviant förslag uppå dhe Commenderade Manskapp af Nyslåttz Guarnizon som utj Lappstrand på Fortifications äro och kommer för dhenne Månaden at åtniuta Underhålld, Nemb:n

Alkuperäisessä lähteessä ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita.

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8771 Digitaaliarkisto

Syyskuu 1723: Komennuksella Savonlinnassa

Nyslått 19.8.1723

September Månadz Rulla uppå efterfölljande af Nyslåtz Guarnisons Staat Nemb:

Alkuperäisessä lähteessä ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita.

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8771 Digitaaliarkisto

Syyskuu 1723: Savonlinnassa värvättyjä

Nyslått 16.9.1723

Rulla uppå dhet Manskap som uthj Septembre Månad den 12. 13. ejusdem ähro till Guarnisons Såldater antagna, Nemb:n

Alkuperäisessä lähteessä ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita.

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8771 Digitaaliarkisto

Lokakuu 1723: Komennuksella Savonlinnassa

Nyslått 16.9.1723

October Månadz Rulla uppå efterfölljande af Nyslåtz Guarnisons Staat Nemb:

Alkuperäisessä lähteessä ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita.

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8771 Digitaaliarkisto

Lokakuu 1723: Komennuksella Karjalassa

Nyslått 30.9.1723

October Månadz Rulla uppå dett Swänska Manskapet som till Carelen äro Commenderade, Nemb:

Alkuperäisessä lähteessä ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita.

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8771 Digitaaliarkisto

Marraskuu 1723: Komennuksella Karjalassa ja Savonlinnassa

Nyslått 14.10.1723

November Månadz Rulla uppå efterfölljande af Nyslåtz Guarnisons Staat Nemb:

Alkuperäisessä lähteessä ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita.

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8771 Digitaaliarkisto

Joulukuu 1723: Komennuksella Savonlinnassa ja Karjalassa

Nyslått 18.11.1723

December Månadz Rulla uppå efterfölljande af Nyslåtz Guarnisons Staat Nemb:

Alkuperäisessä lähteessä ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita.

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8771 Digitaaliarkisto

Toukokuu 1723: Kenkä- ja sukkaraha

Lapstrand 15.5.1723

Gemena Soldater af Safwolax Infanterie: Nampn Rulla uppå fölliandhe __skap af Nyslottz Garnizion som ko__ att nuta skor och strumpor

Ruotu Nimi Kommentit
Anders Tysk
Jonas Ramberg
Petter Jerpe
Petter Lunberg
Lars Brunberg
Oloff Dunder
Påhl Ståckman
Petter Segerberg
Anders Lamberg
Jören Stirnberg
Börje Bratt
Jonas Tyberg
Pettre Hernström
Måns Edberg
Erich Larsson
Petter Hålm
Anders Sundberg
Måns Dalgren
Petter Bårg
Jonas Halmberg
Swen Kalman
Håckan Frijsk
Anders Kälbäck
Tårsten Kinberg
Lars Lillia
Oloff Flinck
Anders Norman
Pher Pilling
Swen Wallberg

Alkuperäisessä lähteessä ei ole nimetty komppanioita eikä ruotunumeroita. Ruotunumerot on päätelty muista lähteistä.

Lähde: Nide 8771 Digitaaliarkisto

© Väinö Holopainen 2017