AlkuSavon rykmenttiHenki komppaniaLäänintilit → Nimiluettelot 1724

Savon rykmentti: Henki komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1724

Lokakuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Lijff Compagniet Lapstrand 10.12.1724

Rulla uppå det manskap af Kong: Maij:s Safwolax och NySlåttz Lähns Infanterie Regemente som Kommer at niuta durchtougz förplägning under marchen ifrån församblingz Plattzerne till arbetet utj Lapstrand Pro A:o 1724 Nembl:n

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita.

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8774 Digitaaliarkisto

Lokakuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Lijf Compagniet Lapstrand 10.12.1724

Förtechning Uppå dem som hafwa warit Commenderade till fässtningz arbet i Lapstrand af Safwolax och NySlåttz läns Infanterie Regemente, som hafwa på fram marchen Niutit deras förplägning och Skiutz

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8774 Digitaaliarkisto

Lokakuu 1724: Linnoitustyö Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Lapstrand 10.12.1724

Förteckningh Uppå de som hafwa tagit på åter Marchen ifrån Lapstrandska arbetz Commenderingen, af Safwolax och NySlåttz lähns Infanterie Regemente och nutit deras durchtoug och Skiutz, Nembl: Friska och Siuka

Alkuperäisessä lähteessä ei ole ruotunumeroita.

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8774 Digitaaliarkisto

© Väinö Holopainen 2017