AlkuSavon rykmenttiHenkikomppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1727

Savon rykmentti: Henkikomppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1727

Kesäkuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 7.6.1727

Namn Rulla af Kongl: Maij:tz Safwolax och Nyslåttz Lähns Ordinarie Infanterie Regemente på det Manskap som ähro Coomenderat till Guarnizons förstärkning i Willmanstrand hwilka komma at niuta provian i från och med d: 7. till och med 30 Junij 1727

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8783 Digitaaliarkisto

Heinäkuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 5.7.1727

Julij Månaddz Rulla af Kongl: Maj:ts Safwolax Nyslåtz Lähns Infant:e Regimente som till Willmanstarandz guarnitions förstärckning äro Comenderade Nembl:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8783 Digitaaliarkisto

Elokuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 31.7.1727

Augustj Månadz Pråfwiant Rulla Uppå det Manskap af Kång: Maj:ts Saswolax Infanterie Regemente som till Willmanstrandz Guornizons förstärckning äro Commenderade för hwilka anhålles om Pråf:t Nembl:

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8783 Digitaaliarkisto

Syyskuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 31.8.1727

September Månadz Pråfviant Rulla Uppå dett Manskap som af Kong: Maj:ts Sawolax Infanterie Regemente äro Commenderade till Willmanstrandz Guornizons Förstärckning, för hwilka anhålles om Pråf:t

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8783 Digitaaliarkisto

Syyskuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagniet Willmanstrandh 16.9.1727

Septemb. Månadz Rulla Uppå den dehlen af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslotz läns Infanterie Regemente som här i Willmanstandz Garnison till wachtens förstärckiande Commenderade äro och Komma att niuta förlägning ifrån och med d: 16. till och med d: 30. Nembdl:

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8783 Digitaaliarkisto

Syyskuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compag:t Willmanstrandh 19.9.1727

Första halfwa Septemb Månadz Rulla Uppå det Manskap af Kungl: Maij:tz Safwolax infanterie regemente som stådt widh fortifications arbetet, Sedermehra blifwit till wachtens förstärckiande Commenderade här i Willmanstrandz Garnison och nu komma att niuta efter guarnizons statens innehåld deras gage för d: 7. till och d: 15 Septb.

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8783 Digitaaliarkisto

Lokakuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 15.10.1727

October Månadz Rulla uppå dhen dhel af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtz Läns Infanterie Regimente Som till Guarnizons förstärckning här i Willmanstrand Commenderat är Nembl:

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8783 Digitaaliarkisto

Marraskuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Wilmanstrand 31.10.1727

November Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maj:tz Savolax och Nyslåttz Lähns Infanterie Regementte, som till Gvarnizons förstärkning här i Willmanstrand Commenderat år och komma att niuta underhpld som fölljer

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8783 Digitaaliarkisto

Joulukuu 1727: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 30.11.1727

December Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:tz Savolax och Nyslåttz Lähns Infanterie Regementte, som till Guarnizons försterkning här i Willmanstrand Commenderat är och komma att niuta underhåld som fölljer

Ruotu Nimi Kommentit
4 Johan Hwitkåpp
11 Hinrich Hållja
13 Petter Kiski
20 Christer Kackoin
23 Petter Flinck
25 Påhl Streng
27 Mattz Smedh
28 Lars Boofast
30 Abram Ruotzal: kuuluu ruotuun 33
35 Lars Fröigdman
38 Johan Sperlman
58 Jacob Lyding
59 Nills Biörkqwist
66 Mattz Häckinen
78 Lars Wijnberg
88 Anders Hasselqwist
95 Jöran Manck
99 Mattz Dahlgreen
100 Michell Örnström
107 Anders Åikarainen
122 Jöran Hångain
124 Påhl Plogbijhl

Lähde: Nide 8783 Digitaaliarkisto

© Väinö Holopainen 2020