AlkuSavon rykmenttiHenkikomppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1728

Savon rykmentti: Henkikomppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1728

Tammikuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 20.12.1727

Januarij Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som till Guarnizons förstärckning här i Willmanstrand Commenderat är, och Komma att niuta underhåld som fölljer

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 450)

Helmikuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 30.1.1728

Februarij Månadz Rulla uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som till Guarnizons förstärckning här i Willmanstrand Commenderad är, och Komma att niuta underhåld som fölljer

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 455)

Maaliskuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compag: Willmanstrandh 27.2.1728

Martj Månadz Rulla uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som till Gwarnizons förstärckning här i Willmanstrand Commenderade äro, och Komma att niuta underhåld som fölier

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 460)

Maaliskuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijff Compagniet Willmanstrand 22.3.1728

Rulla Uppå den Commenderingen af Kong: Maij:tz Savolax och Nysltåtz Lähns Regemente, som Komma att Niuta deras Prowiant och underhåld if:n och med d:n 23 Martj 1728 till månadz sluth Nembl:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 470)

Huhtikuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrandh 30.3.1728

Aprill Månadz Rulla uppå dett manskap af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Rege:te, som till Guarnisons förstärckningen här i Willmanstrand Commenderade äro, och Komma att niuta underhåld för hela månadh

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 472)

Toukokuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compag: Willmanstrand 30.4.1728

Maij Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:tts Savolax och Nyslotts läns Infanterie Regemente som till Guarnizons förstärckningen i Willmanstrand Commenderade äro, och komma att niuta underhåld som fölljer

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 477)

Kesäkuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compag:t Willmanstrand 31.5.1728

Junii Månadz Rulla Uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax Nyslotts Lähns Regemente som till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning här Commenderade äro, och komma att niuta Underhåld Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentit
6 Johan Limata
11 Hindrich Hållija
12 Lars Ahlqwist
16 Påhl Taipalain
28 Lars Boofast
33 Abraham Rotzalain
45 Mattz Carllberg
52 Johan Lyding
53 Petter Hägär
55 Swen Blåmberg
63 Simon Dahlström
79 Mårten Snickare
76 Christer Modig
87 Påhl Wahlström
101 Christer Karg
102 Johan Bööck
93 Hindrich Puhacka
112 Anders Killo
116 Marcus Malmberg
120 Johan Örnström

Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 482)

Heinäkuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compag: Willmanstrand 28.6.1728

Julj Månadz Rulla Uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax Nyslotts Lähns Infanterie Regemente som till Willmanstrandz Gurnizons förstärckning här Commenderade äro, och komma att niuta Underhåld Nembl:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 487)

Elokuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Comp: Willmanstrand 15.8.1728

Augustj Månadz Rulla Uppå den dhel af Kong: Maij:ts Savolax Nyslåtts Lähns Infant:e Regemente som till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning här Commenderade äro, och komma att niuta Underhåld Nembl:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 494)

Syyskuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Comp:et Wilmarstrand 31.8.1728

September Månadz Rulla Uppå de af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslåtts Lähns Infanterie Regemente hitt till Guarnesons förstärckning Commenderade Nb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 498)

Lokakuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Comp:ie Willmanstrand 1.10.1728

October Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz lähns Ordinarie Infanterie Regemente, Uppå det manskap som hitt till Wilmanstrands Guarnezons förstärckning Commenderade äro, Nb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 503)

Aukeama 491 puuttuu

Marraskuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compag:ie Willmarstr: 1.11.1728

November Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz lähns Ordinarie Regemente, Uppå det manskap som hitt till Wilmanstrands Guarnezons förstärckning Commenderade äro, Nembl:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 507)

Joulukuu 1728: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compag:ie Wilmarst: 30.11.1728

December Månadz Rulla af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtz Ordinarie Regemente till Footh Uppå det Manskap som hitt till Wilmanstrandh Guarnezouns förstärckning Commenderade äro Nb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 511)

Marraskuu 1728: Kenkä- ja sukkaraha

Lijf Compag: Willmanstrand 6.11.1728

Förteckning Uppå dhet Ödes Manskap af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till foot, hwilka komma at undfå Skoo- och Strumpe Peningar, Nembl:n

Ruotu Nimi Kommentit
11 Hindrich Hållja
28 Lars Bofast
35 Abraham Ruotzelain kuuluu ruotuun 33
52 Jakob Lyding

Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto Kuvat ylösalaisin ja käänteisessä järjestyksessä (jakso 529)

© Väinö Holopainen 2020