AlkuSavon rykmenttiHenki komppaniaLäänintilit → Nimiluettelot 1730

Savon rykmentti: Henki komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1730

Tammikuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagniet Willmanstrand 27.12.1729

Januarij Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och Kommer för bem:te Månadh sitt gage här Niuta, Nämbl:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto

Helmikuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagniet Willmanstrand 26.1.1730

Februarii Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och kommer för bemällte Månad här sitt Gage att niuta, Nämb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto

Maaliskuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 25.2.1730

Martii Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och kommer för bemällte Månad här sitt Gage att niuta, Nämb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto

Huhtikuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 26.3.1730

Aprill Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och kommer för bemällte Månad här sitt Gage att niuta, Nämb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto

Toukokuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 15.5.1730

Maij Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och kommer för bemällte Månad här sitt Gage att niuta, Nämb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto

Kesäkuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagniet Willmanstrand 26.5.1730

Junii Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och kommer för bemällte Månad här sitt Gage att niuta, Nämb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto

Heinäkuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Wilmanstrand 30.6.1730

Julj Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och kommer för bemällte Månad här sitt Gage att niuta, Nämb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto

Elokuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Liljff Compag: Wilmanstrand 28.7.1730

Augustj Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Gvarnisons förstärckning Commenderade äro, och komma för bem:te Månad här sitt underhåldh att åtniuta, Nemb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto

Syyskuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijff Compagnie Willmanstrand 28.8.1730

September Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Gvarnisons förstärckning Commenderade äro, och komma för bem:te Månad här sitt underhåldh att åtniuta, Nemb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto

Lokakuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijff Compagnie Wilmanstrand 29.9.1730

October Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Gvarnisons förstärckning Commenderade äro, och komma för bem:te Månad här sitt underhåldh att åtniuta, Nemb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto

Sivut 1562-1563 puuttuvat

Marraskuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijff Compagnie Willmanstrand 28.10.1730

November Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Gvarnisons förstärckning Commenderade äro, och komma för bem:te Månad här sitt underhåldh att åtniuta, Nemb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto

Joulukuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijff Compagnie Wilmanstrand 28.11.1730

December Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Gvarnisons förstärckning Commenderade äro, och komma för bem:te Månad här sitt underhåldh att åtniuta, Nemb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8786 Digitaaliarkisto

© Väinö Holopainen 2017