AlkuSavon rykmenttiHenki komppaniaLäänintilit → Nimiluettelot 1735

Savon rykmentti: Henki komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1735

Tammikuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compag: Willmanstrand 27.12.1734

Januarij Månadz Rulla Uppå Nedan Nembde af Kung: Maij:ss Sawolax och Nyslåttz Lähns Regemente till Foth och Willmanstrandz Gwarnison för hwilka anhålles om underhåld Nemb:

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8808 Digitaaliarkisto

Helmikuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 1.2.1735

Februarii Månads Rulla Uppå Nedannämbde af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till Footh och Willmanstrandz Guarnison för hwilka anhålles om underhåld Nemb:

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8808 Digitaaliarkisto

Maaliskuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 27.2.1735

Martij Månadz Rulla af Konl: Maij:tts Safwolax och Nyslåttz Lähns Infanterie Regemente, och den dehlen, som är Commenderade här wid Guarnison i Willmanstrand för hwilka anhålles om underhåll, Nemb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8808 Digitaaliarkisto

Huhtikuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijff Compag:e Willmanstrand 28.3.1735

Aprill Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8808 Digitaaliarkisto

Toukokuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 30.4.1735

Maij Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8808 Digitaaliarkisto

Kesäkuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compag:t Willmanstrand 29.5.1735

Junj Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8808 Digitaaliarkisto

Heinäkuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijff Compagnie Willmanstrand 28.6.1735

Julii Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8808 Digitaaliarkisto

Elokuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijff Compag: Wilmanstrand 31.7.1735

Augusti Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8808 Digitaaliarkisto

Elokuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijff Compag: Willmanstrand 12.8.1735

Augusti Månadz Namn Rulla på det Manskap af wolax och Nyslåttz lähns Regemente till Foot som Destinerat at af gå till landet; Men sedermera är Commenderat qwar blifwa, och der före anhålles om 2/3:dels aug: Månadz Underhåld som för dem återstår, Nemb:

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8808 Digitaaliarkisto

Syyskuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 27.8.1735

September Månadz Nampn Rulla på detta Manskapp af Safwolax och Nyslåtz läns Regemente till foth, som äro Comenderade till Willmanstsrandz Garnisons förstärkning för hwilcka anhålles om Septemb: Månadz underhåld, Nemb:

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8808 Digitaaliarkisto

Lokakuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 23.9.1735

October Månadz Nampn Rulla på detta Manskapp af Safwolax och Nyslåtz läns Regemente till foth, som äro Comenderade till Willmanstsrandz Garnisons förstärkning för hwilcka anhålles om October Månadz underhåld, Nemb:

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8808 Digitaaliarkisto

Marraskuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Lij Compagnie Willmanstrand 25.10.1735

November Månadz Rulla uppå Commenderingen af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz lähns Regemente till Foth, här i Willmanstrandz Guarnison för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8808 Digitaaliarkisto

Joulukuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Lijf Compagnie Willmanstrand 26.11.1735

December Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till Footh, som äro Commenderade till Willmanstrandz Gwarnizons förstärckning, för hwilcka nu anhålles om åfwan nemde Månadz underhåld, N:n

Katso alkuperäinen → Lähde: Nide 8808 Digitaaliarkisto

© Väinö Holopainen 2017