AlkuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaRuotu → 23

Iisalmen komppania: ruotu 23 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Heinämäki, Lampaanjärvi, Leväniemi (Iisalmi)

TäydennysmiehetPalkkaluettelotVärväysluettelotLänsi-GöötanmaaRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatRuotutalollisetVapaa tekstiYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1719
Johan Lång
Katselmus 1720
 
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Johan Siöberg 16.1.1733 sai eron
Lars Iskan Saw 21 2 1/3 ogift 16.1.1733 palkka­mies 1714
Katselmus 1749_5
Lars Iskan
Katselmus 1749_6
Lars Iskan
Katselmus 1751
Lars Iskan
Katselmus 1758
Peter Sijk 21 4 1754 (laskettu) 1737
Katselmus 1767
Lars Iskaan 22.9.1751 kuoli paluumarssilla Helsingistä
Daniel Kiärman Sijk 15.12.1751 palkka­mies 4.8.1753 tuomittu vankeuteen
Petter Nirain Sijk Idensalmi 30 13 gift 27.2.1754 palkka­mies 1737
Katselmus 1772
Petter Sijk Idens:i 37 19 gift 1753 (laskettu) 5.4.1773 hylättiin 1735
Katselmus 1775
Petter Sjk 3.4.1773 hylättiin
Johan Åhl Cuopio 19 3/4 2 1/2 gift 11 2 7.8.1773 palkka­mies 21.8.1775 hylättiin 1756
Katselmus 1778
Johan Åhl 21.8.1775 hylättiin
Johan Kaas 9.12.1775 ruotu­mies 26.8.1776 kotitilan hoitoon
Gustaw Frisk orten 22 1/3 2 ogift 5 7 1/2 26.8.1776 täydennys­mies ruodusta 26 1756
Katselmus 1782
Gust Frisk orten 26 2/3 16 ogift 5 7 1/2 1766 (laskettu) 1756
Katselmus 1785
Gustaf Frisk orten 30 6 5/6 ogift 5 7 1/2 1779 (laskettu) 1755
Katselmus 1788
Gustaw Frisk orten 33 11 5/6 ogift 5 7 1/2 1777 (laskettu) 1755
Katselmus 1789
Gustw Frisk orten 34 12 5/6 ogift 5 7 1/2 1777 (laskettu) 1755
Katselmus 1790
Gustav: Frisk Jdensalmi 35 13 1/2 ogift 5 7 1/2 1777 (laskettu) 1755
Katselmus 1795
Gustaf Frisk orten 39 18 gift 5 7 1777 (laskettu) 1756
Katselmus 1798
Gustaf Frisk orten 42 21 gift 5 7 1777 (laskettu) 1756
Katselmus 1801
Gustav Frisk orten 4_ gift 5 7
Katselmus 1804
Gustaf Frisk orten 48 23 gift 5 7 1781 (laskettu) 1756


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Johan Siöberg palkkamies
1733 Johan Siöberg 16.1.1733 erotettiin
Lars Iskan 16.1.1733 palkkamies
1734 Lars Iskan
1735 Lars Iskan
1736 Lars Isskaan
1737 Lars Isskaan
1738 Lars Iskan
1739 Lars Iskan
1740 Lars Iskan
1741 Lars Iskan
1744 Lars Isskan
1745 Lars Isskan
1746 Larss Iskan
1747 Lars Isskan
1748 Lars Isskan
1749 Lars Iskan
1750 Lars Iskan
1751 Lars Iskan 22.9.1751 kuoli
-
1752 Daniell Sik 13.12.1751 palkkamies
1753 Daniell Sijk 4.9.1753 poistettiin tuomion takia
-
1754 Petter Sijk 27.2.1754 palkkamies
1755 Petter Sijk
1756 Petter Sijk
1757 Peter Sijk
1758 Peter Sjk
1759 Peter Sijk
1760 Petter Sijk
1761 Petter Sijk
1762 Petter Sik
1763 Petter Sik
1764 Petter Sjk
1766 Petter Sijk
1767 Petter Sijk
1768 Petter Sijk
1769 Petter Sik
1770 Petter Sjk
1771 Petter Sijk
1773 Petter Sijk 3.4.1773 hylättiin
Johan Olander Åhl 7.8.1773 palkkamies
1775 Joh: Åhl 21.8.1775 hylättiin
-
1776 Johan Kaap 9.12.1775 ruotumies 26.8.1776 kotitilan hoitoon
Gustaw Pesoin Frisk 26.8.1776 täydennysmies
1777 Gustaf Frisk
1778 Gustav Frisk
1779 Gustaf Frisk
1780 Gustaf Frisk
1781 Gustaf Frisk
1782 Gustaf Frisk
1783 Gustaf Frisk
1784 Gustaf Frisk
1785 Gustaf Frisk
1786 Gustaf Frisk
1787 Gustaf Frisk
1788 Gustaf Frisk
1789 Gustaf Frisk
1790 Gustaf Frisk
1791 Gustaf Frisk
1792 Gustaf Frisk
1793 Gustaf Frisk
1794 Gustaf Frisk
1795 Gustaf Frisk
1796 Gustaf Frisk
1797 Gustaf Frisk
1798 Gustaf Frisk
1799 Gustaf Frisk
1800 Gustaf Frisk
1801 Gustaf Frisk
1802 Gust: Frisk
1803 Gustaf Frisk
1804 Gustaf Frisk
1805 Gustaf Frisk
1806 Gustaf Frisk 1.5.1806 kuoli
-
1807 - 1.8.1806
  1.8.1806 muusikko saa palkan
1808 Musiqvant

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773c
Petter Sijk 3.4.1773 hylättiin
Johan Alander Cuopio S:n 22 7.8.1773 palkkamies otetaan 1751
Luettelo 1774
Petter Sijk 5.4.1773 hylätty
Joh: Åhl Cuopio 22 1/2 ogift 7.8.1773 palkkamies hyväksytään 1752


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_1 Pehr Matzson Peckoinen
1700_8 Petter Matzson Peckoinen
1700_11 Pehr Mattzson Peckoinen
1700_12 Per Matzson Peckoinen
1701_2 Pehr Mattz Pechkoinen
1701_3 Pehr Matzson Peckoinen
1701_4 Pehr Matzson Peckoinen
1701_5 Pehr Matzsson Peckoinen
1701_6 Pehr Matzsson Pechkoinen
1701_7 Pehr Matzsson Pechkoinen
1701_8 Peer Matzsson Pechkoinen
1701_9 Pehr Matzsson Pechkoinen
1701_10 Pehr Matzsson Pechkonen
1701_11 Pehr Matzsson Pechkoinen
1701_12 Pehr Matzsson Pechkoinen
1702_1 Pehr Mattzsson Pechkoinen
1702_2 Pehr Matzsson Pechkoinen
1702_3 Pehr Matzsson Pechkoinen
1702_4 Pehr Matzsson Pechkoinen


Länsi-Göötanmaa: Tore Blomqvistin kortisto

Nimi Ikä Palv.v. Kommentit
Johan Siöberg Katselmus 1735: sai eron 1733


Länsi-Göötanmaa: mahdollisia miehiä 1721 katselmuksessa

Komppania Ruotu Nimi Ikä Palv.v. Kotipaikka
von Kathenin 74 Johan Siöberg

Tarkempi selvitys


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Iisalmi RK 1732-1734
71 Heinämäki Lars Ischanius
puoliso: Anna Tickain
Iisalmi RK sotilaat 1759-1763
105 Peter Sijk
puoliso: Christ:a Bröms
Iisalmi RK 1774-1779
251 Pörsänmäki Johan Åhl s. 1748
puoliso: Maria __ain s. 1753
förafsk. Såld.
Iisalmi LK 1780L-1785
- Sjk
Pielavesi RK 1748-1762
5 Heinämäki Pet: Sijk
puoliso: Christ:a Kärcke
Pielavesi RK 1763-1769
19 Heinämäki 6 Peter Sijk s. 1736
puoliso: Christ:a Kärckein s. 1736
lapsia: Lars, Brita, Christina, Peter
Pielavesi RK 1770-1778
11 Heinämäki 7 Peter Sijk s. 1736
puoliso: Christ:a Ronkain s. 1736
lapsia: Lars, Brita, Christina, Peter, Johan
afsk sold:
0 Sotilaat Peter Sijk
112 Sotilaat Johan Åhl
11 Heinämäki 7 Johan Ål s. 1742
puoliso: Maria Tijkain s. 1753
yliviivattu
Pielavesi RK 1778-1785
I:12 Heinämäki 5 Gustaf Frisk s. 1754
Pielavesi RK 1802-1812
18 Heinämäki 6 Gustaf Frisk s. 1754
puoliso: Cathar. Kumbul. s. 1751
död


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Pielaveden seurakunta
Heinämäki
Niemis
Lars Ischan s. 1710K k. 23.9.1751
lapsia: Lars, Margretha
Heinämäki 6 Gustaf Frisk s. 1754K k. 1.5.1806
puoliso: Catharina Kumbulain vih. 18.7.1794


Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu
Iisalmi 1723 Wänämäkj 1 Såld. Siöbergz hu 2843
Iisalmi 1724 Wänämäkj 1 Såld. Siöbergz ho 2812
Iisalmi 1725 Wännänmackj 1 Solld: Siöberg hustru 2690
Iisalmi 1726 Wänänmäckj 1 Solld: Siöberg hustru 2847
Iisalmi 1737 Lambajerfwj 1 Sold: Lars Iskans ho 1800A
Iisalmi 1738 Lambajärfwj 1 Sålld: Lars Iskans ho 3130
Iisalmi 1739 Lambajärf: 1 Soldat Lars Iskains ho 4353B


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1727_8 Johan Siööberg
1727_9 Johan Siöberg
1727_9 Johan Siööberg
1727_10 Johan Siöberg
1744 Lars Iskain
1745 Lars Isskan


Tuomiokirjat Sotilaita käräjien pöytäkirjoissa

Päiväys Asia Nimi Puoliso Kylä Sivu
5.9.1729 Riita heinistä Soldaten Johan Siöberg Lambajerfwi 342
16.8.1753 Såldaten Sijk 838v
21.1.1754 Soldaten Sik 35v
21.1.1754 Soldaten Sik 48v


Katselmusluettelot ruotutalolliset

Katselmus Kylät Talolliset
1735 Heinämäkj
Lewäniemj
Lambajerwj
Lars Lappalain
Matts KumbuLn
Johan Lappalain
1758 Häinämäki
Lewanemi
Lambajerwi
Johan Lappalain
Mats Kumbulain
Hendrich Nirain
1767 Heinämäki
Lewäniemi
Lambajerfwi
Joh: Lappal:n
Matts Kumbulain
Henr Nirain
1782 Heinämäki
Läfwäniemi
Lambajerfwi
Lars Lappalain
And. Kumbulain
Erich Nirain
1795 Heinämäki
Levanjemi
Lambajerfvi
Lars Lappalain
And: Kumbulain
Henric Nirain
1804 Heinämäki
Lefwänemi
Lambajerfvi
Joh. Lapalain
And: Kumbulain
And: Nirain


Vapaa teksti muihin lähteisiin perustuvaa tietoa

Tieto Viite
Geni profiili: Åhl Ål Geni.com


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Johan Lång mainittu 1719 mainittu 1719
Johan Sjöberg mainittu 1723 16.1.1733
Lars Iskan 16.1.1733 22.9.1751
Daniel Sik 15.12.1751 4.8.1753
Petter Sik Niiranen 27.2.1754 3.4.1773
Johan Ål Ålander 7.8.1773 21.8.1775
Johan Kas 9.12.1775 26.8.1776
Gustaf Frisk Pesonen 26.8.1776 1.5.1806

KatselmuksetNimetKylätRuotu 22Ruotu 24

© Väinö Holopainen 2018