AlkuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaRuotu → 8

Iisalmen komppania: ruotu 8 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Pörsänmäki (Iisalmi)

TäydennysmiehetPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatRuotutalollisetYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1716
Ifwar Mardikain Safwolax och Idensallmi Sn 30 gift 1686
Katselmus 1719
Ifwar Marckman 20.1.1719 kuoli
Petter Hoffrén vapaaehtoinen
Katselmus 1720
Petter Hofreen 14.11.1719 Kuopion komppaniaan
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Zacharias Lerberg Saw 33 13 1/3 gift 1722 (laskettu) 1702
Katselmus 1749_5
Johan Lejon
Katselmus 1749_6
Johan Lejon
Katselmus 1751
Johan Lejon
Katselmus 1754
Johan Leijon
Katselmus 1758
Johan Leijon 24 8 1750 (laskettu) 1734
Katselmus 1767
Zachris Leerberg 1743 karkasi Karjalaan
Casper Julberg 26.11.1743 palkka­mies 16.10.1748 hukkui
Johan Leijon Idensalmi 33 17 gift 9.4.1749 palkka­mies 1734
Katselmus 1772
Pål Pen Carelen 26 4 1/12 ogift 1768 (laskettu) 1746
Katselmus 1775
Johan Leijon 10.6.1768 kuoli
Påhl Pien Carelen 32 6 1/2 ogift 11 3 17.3.1769 palkka­mies 1743
Katselmus 1778
Pahl Pien Carelen 33 9 7/12 ogift 5 9 1769 (laskettu) 1745
Katselmus 1782
Påhl Peen 9.5.1779 kuoli
Carl Gust Tawaststierna 9 28.7.1779 nuorukainen 1773
Katselmus 1785
Carl Gustav Tawaststierna orten 12 6 ogift 1779 (laskettu) 1773
Katselmus 1788
Carl Gustaw Tawasstierna 19.6.1788 poistettiin
Johan Rytköin Dart Idensalmi 22 1/2 1 1/2 ogift 5 9 19.6.1788 täydennys­mies 1766
Katselmus 1789
Joh Dart Jdensalmi 23 1/2 2 1/2 ogift 5 9 1787 (laskettu) 1766
Katselmus 1790
Joh: Dahrt Jdensalmi 24 1/2 3 1/2 _ 5 9 1787 (laskettu) 1766
Katselmus 1795
Johan Dart orten 28 7 gift 5 10 1788 (laskettu) 1767
Katselmus 1798
Johan Dahrt orten 31 10 gift 5 10 1788 (laskettu) 28.6.1798 saa eron 1767
Katselmus 1801
Johan Dart 28.6.1798 sai eron
Esaias Ruotsalain Dart Jdensallmi 3_ gift _ 9 29.9.1798 täydennys­mies 16.6.1801 saa eron
Katselmus 1804
Esaias Dart 15.6.1801 erotettiin
Påhl Kat Lanz orten 22 3 ogift 5 7 1/2 16.9.1801 täydennys­mies 1782


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Zachris Leerberg palkkamies
1733 Zachris Lerberg
1734 Zakris Leerberg
1735 Zackris Leerberg
1736 Zachris Lerberg
1737 Zachris Lerberg
1738 Zachris Leerberg
1739 Zachris Leerberg
1740 Zachris Lerberg
1741 Zachris Lerberg
1744 Cassper Julberg
1745 Cassper Julberg
1746 Cassper Juhlberg
1747 Cassper Julberg
1748 Cassper Julberg
1749 Casper Julberg 16.10.1748 kuoli
Johan Lejon 9.4.1749 otettu
1750 Johan Leijon
1751 Johan Leijon
1752 Johan Leiion
1753 Johan Leijon
1754 Johan Leijon
1755 Johan Leijon
1756 Joh Leijon
1757 Johan Leijon
1758 Johan Lejon
1759 Johan Leijon
1760 Johan Leijon
1761 Johan Leijon
1762 Johan Leijon
1763 Johan Leijon
1764 Johan Leijon
1766 Johan Leijon
1767 Johan Leijon
1768 Johan Leijon 10.6.1768 kuoli
-
1769 - 7.3.1769
Påhl Peen 7.3.1769 palkkamies
1770 Pål Pien
1771 Påhl Peen
1773 Påhl Peen
1775 Påhl Peen
1776 Pohl Pien
1777 Påhl Peen
1778 Påhl Peen
1779 Pohl Peen 9.5.1779 kuoli
Gustaf Tawaststierna 28.7.1779 vapaaehtoinen nuorukainen
1780 C. G. Tawaststierna
1781 Carl Gustaf Tawaststierna
1782 C. Gust. Tawaststierna
1783 Carl Gustaf Tawaststierna
1784 Carl Gustaf Tavaststierna
1785 Carl Gustaf Tavaststierna
1786 Carl Gustaf Tavaststierna
1787 Carl Gustaf Tavaststierna
1788 Carl Gustaf Tavaststierna 19.6.1788 poistettiin
Johan Rytköin Dart 19.6.1788 täydennysmies
1789 Johan Dart
1790 Johan Dart
1791 Johan Dahrt
1792 Johan Dart
1793 Johan Dahrt
1794 Johan Dahrt
1795 Johan Dart
1796 Johan Dahrt
1797 Johan Dahrt
1798 Johan Dahrt 28.6.1798 erotettiin
-
1799 - 29.9.1798
Esaias Ruotsalain Dahrt 29.9.1798 täydennysmies
1800 Esaias Dahrt
1801 Esaias Dahrt 15.6.1801 erotettiin
-
1802 - 16.9.1801
Påhl Stålt Lantz 16.9.1801 täydennysmies
1803 Påhl Lants
1804 Påhl Lants
1805 Påhl Lants
1806 Påhl Lants
1807 Pål Lants
1808 Pahl Lants


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_1 Mattz Bertellson Pardain
1700_8 Matz Bertellson Pardain
1700_11 Mattz Bertellsson Pardain
1700_12 Mattz Bertellsson Pardain
1701_3 Matz Bertellson Pardain
1701_6 Mattz Bertellsson Pardain
1701_9 Matz Bertellsson Pardain
1701_12 Mattz Bertellsson Pardain
1702_2 Matz Bertellsson Pardain
1702_4 Matz Bertellson Pardain


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Iisalmi RK 1732-1734
51 Pörsänmäki Zachris Leerbrg hustr
Iisalmi RK sotilaat 1759-1763
100 Johan Lejon
puoliso: Cath. Ruotsal
Iisalmi RK 1768-1773
II:34 Pörsänmäki 3 Johan Lejon s. 1728
puoliso: Carin Ruotsalain s. 1716
+1768
Iisalmi RK 1787-1793
340 Pörsänmäki 4 Johan Rytköin Dardt s. 1766
puoliso: Helena Curoin
Iisalmi RK 1805-1815
II:69 Walkiamäki 9 Johan Rytköin Dart s. 1776
puoliso: Helena Kuroin s. 1768
Nyb., afsk. Sold
II:23 Ulmala 7 Pål Lantz s. 1781
puoliso: Maria Ruotsal s. 1784
F.d. Sold.
I:393 Pörsänmäki 6 Paul Hujanen Lantz s. 17.6.1781
puoliso: Mar. Ruotsal s. 1784
Fd. Sold
Iisalmi LK 1780L-1785
- Paul Peen


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Iisalmen seurakunta
Zacharias Lerberg
puoliso: Ingred Ruotzalainen
lapsia: Zacharias, Helena, Lazarus
Pörsämäki Caspar Julberg
puoliso: Helena Pardainen
lapsia: Casparus
Pörsänmäki Paul Pen s. 1745K k. 10.5.1779
Walkiamäki
Kiuruvesi
Johan Rytköin Dart
lapsia: Johan
Pörsänmäki
Mardikk.
Paul Lants s. 1781K k. 18.6.1847
puoliso: Maria Ruotsalainen s. 1784 k. 27.2.1822


Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu
Iisalmi 1727 Pörssämäckj 6 Solld: Zachris Leerbergz hust 1769A
Iisalmi 1728 Pörssämäckj 6 Solld: Zachris Leerberg hust 2245B
Iisalmi 1730 Pörsämäckj 6 Solld: Zacharias Leerberg hust 4424
Iisalmi 1731 Pörssämäckj 7 Solld: Zacharias Leerbergz hust 2064B
Iisalmi 1732 Pörsameckj 7 Såld. Zachres Lerbergz ho 1782B
Iisalmi 1733 Pörsämäkj 6 Såld: Leerbergz hustru 2173A
Iisalmi 1734 Pörsämeki 6 Såldat Leerberg hustru 2136B
Iisalmi 1735 Pörsämäkj 6 Såld Leerbergz hustro 2364A
Iisalmi 1736 Pörsämekj 6 Såld. Leerbergz h:o 1815B
Iisalmi 1737 Pörsämäkj 6 Sold: Lerbergz hustro 1803A
Iisalmi 1738 Pörsämäkj 6 Sålld: Leerbergz ho 3135
Iisalmi 1739 Pörsämäki 6 Soldat Leerbegz hust:o 4356A
Iisalmi 1742 Pörsämäkj 6 Sold. Leerbergz ho 114
Iisalmi 1808 Pörsämäki 6 Soldat Påhl Lants hu 658


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1724_10 Zachris Leerberg
1724_11 Zachris Leerberg
1724_11 Zachris Lerberg
1744 Casper Juhlberg 1.11.1743 otettu
1745 Casper Julberg


Tuomiokirjat Sotilaita käräjien pöytäkirjoissa

Päiväys Asia Nimi Puoliso Kylä Sivu
27.1.1755 Såldaten Johan Lejion Pörsämäki 51o


Katselmusluettelot ruotutalolliset

Katselmus Kylät Talolliset
1735 Pörsämäkj
Pörsämäkj
Pörsämäkj
Lars Pardain
Hans Nirain
Oloff Katain
1758 Pörsämäki
Pörsämäki
Pörsämäki
Hendrich Pardain
Matt Jauhiain
Olof Katain
1767 Pörsämäki
Pörsämäki
Pörsämäki
Henr Pardain
Matts Tenhuin
Olof Katain
1782 Pörsämäki
Pörsämäki
Pörsämäki
Lars Pardain
Matts Tenhuin
Brusius Katain
1795 Pörsänmäki
Pörsänmäki
Pörsänmäki
Lars Pardain
Matts Tenhuin
Ambros: Katain
1804 Pörsamäki
Pörsamäki
Pörsamäki
Lars Pardain
Matts Tenhuin
Abel Katain


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Ivar Markman Martikainen mainittu 1716 20.1.1719
Petter Hoffren mainittu 1719 mainittu 1720
Zakris Lerberg 1722 1743
Kasper Julberg 26.11.1743 16.10.1748
Johan Lejon 9.4.1749 10.6.1768
Pål Pen 17.3.1769 9.5.1779
Karl Gustaf Tavaststjerna 28.7.1779 19.6.1788
Johan Dart Rytkönen 19.6.1788 28.6.1798
Esaias Dart Ruotsalainen 29.9.1798 15.6.1801
Pål Stålt Lanz Hujanen 16.9.1801 mainittu 1808

KatselmuksetNimetKylätRuotu 7Ruotu 9

© Väinö Holopainen 2017