AlkuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaRuotu → 92

Iisalmen komppania: ruotu 92 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Jokela, Rutakko, Viitaa (Iisalmi)

TäydennysmiehetPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatRuotutalollisetYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1719
 
Katselmus 1720
 
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Johan Rönberg Saw: 38 9 gift 1726 (laskettu) 1697
Katselmus 1749_5
Johan Hägg
Katselmus 1749_6
Johan Hägg
Katselmus 1751
Hindrick Huuk
Katselmus 1758
Henrich Huuk 25 7 1751 (laskettu) 1733
Katselmus 1767
Johan Renberg 22.9.1739 hylättiin
Johan Hägg 2.1.1740 palkka­mies 4.3.1748 kuoli
Henric Huttuin Huuk Idensalmi 34 16 gift 4.11.1748 palkka­mies 1733
Katselmus 1772
Hind: Huuk Idens:i 40 22 gift 1750 (laskettu) 5.4.1773 hylättiin 1732
Katselmus 1775
Hinric Huuk 3.4.1773 hylättiin
Eric Ryhäin 7.8.1773 ruotu­mies 25.8.1773 esitti miehen tilalleen
Matts Snell Österbotn 21 3/4 2 ogift 12 3 25.8.1773 täydennys­mies 1754
Katselmus 1778
Matts Snell Österbotn 24 3/4 5 ogift 5 7 3/4 1773 (laskettu) 1754
Katselmus 1782
Matts Snell Österbotn 28 3/4 9 ogift 5 7 3/4 1773 (laskettu) 1754
Katselmus 1785
Matts Snell Österbottn 32 11 11/12 gift 5 9 1774 (laskettu) 1753
Katselmus 1788
Matts Snäll Österbotn 35 14 11/12 gift 5 9 1774 (laskettu) 1753
Katselmus 1789
Matts Snell Österbotten 36 16 gift 5 9 1773 (laskettu) 5.11.1789 saa eron 1753
Katselmus 1790
Matts Snäll 6.11.1789 sai eron
Got: Vil: Järnefeldt orten 19 5 3/4 ogift 6 3 6.12.1789 vapaaehtoinen 1771
Katselmus 1795
Gotth: Wilh: Järnefeldt orten 23 1_ gift 6 4 1772
Katselmus 1798
Goth Wil: Järnfeldt orten 26 13 gift 6 4 1785 (laskettu) 1772
Katselmus 1801
Goth. Wilh. Järnefelt varusmestari saa palkan
Katselmus 1804
 
Katselmus 1809
Johan Läjd Jdensalmi 29 2 ogift 5 9 1/2 1807 (laskettu) 1780
Katselmus 1809b
Johan Låigd Idensalmi 29 1/4 2 1/4 ogift 5 9 1807 (laskettu) 1780


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Johan Rönberg palkkamies
1733 Johan Rönberg
1734 Johan Rönberg
1735 Johan Rönberg
1736 Johan Rönberg
1737 Johan Rönberg
1738 Johan Rönberg
1739 Johan Rönberg
1740 Johan Rönberg 22.9.1739 hylättiin
Johan Hägg 12.1.1740 palkkamies
1741 Johan Hägg
1744 Johan Hägg
1745 Johan Hägg
1746 Johan Hägg
1747 Johan Hägg
1748 Johan Hägg
1749 Johan Hägg
1750 Johan Hägg 4.3.1750 kuoli
-
1751 Hindrich Huuk 15.11.1750 palkkamies
1752 Hindrich Huuk
1753 Hindrich Huuk
1754 Hindrich Huuk
1755 Hindrich Huuk
1756 Henr: Huuk
1757 Hindrich Huuk
1758 Hindrich Huuk
1759 Henrich Huuk
1760 Henrich Huuk
1761 Henrich Huuk
1762 Hind Huuk
1763 Hind: Huuk
1764 Hind: Huuk
1766 Hinrich Huuk
1767 Hinrich Huuk
1768 Hindrick Huck
1769 Hind Huuk
1770 Hind: Huuk
1771 Hinrich Huuk
1773 Hindrich Huck 3.4.1773 hylättiin
Erich Ryhäin 7.8.1773 ruotumies 25.8.1773 esitti miehen tilalleen
Mats Snell 25.8.1773 täydennysmies
1775 Matts Snäll
1776 Mats Snell
1777 Matts Snell
1778 Matts Snell
1779 Matts Snell
1780 Matts Snell
1781 Mats Snell
1782 Matts Snell
1783 Matts Snell
1784 Mats Snell
1785 Mats Snell
1786 Matts Snell
1787 Matts Snell
1788 Mats Snell
1789 Mats Snäll
1790 Mats Snäll 6.11.1789 sai eron
Gotthard Willhelm Järnefeldt 16.12.1789 siirrettiin
1791 Gotthard Vilhelm Järnefeldt
1792 Gotthard Vilhelm Järnefeldt
1793 Goth: Vilhelm Järnefeldt
1794 Gothard Wilhelm Järnefeldt
1795 Got: Wilh: Järnefelt
1796 Gothard Vilh. Järnefeldt
1797 Goth: V: Järnefeldt
1798 Goth: V: Järnefeldt
1799 Got: W: Järnefeldt
1800 Got: W: Järnefeldt
1801 Goth: Wilh: Järnefelt
1802 Goth: W: Järnefelt varusmestari saa palkan
1803 Goth: Wilh: Järnefeldt varusmestari saa palkan
1804 Goth: W: Järnefelt varusmestari saa palkan
1805 Gothard Wilhelm Järnefelt 11.2.1805 erotettiin
Esaias Helberg 1.5.1805 ruodusta 58
1806 Esaias Helberg
1807 Esaias Helberg
1808 Es: Helberg 10.9.1808 kuoli Oulun sairaalassa
Johan Läigd 1.11.1808 täydennysmies 46


Palkkausluettelot

Vuosi Palkka Arvo Nimi Kommentit
1807 5te Corporal Esaias Helberg
1809 5te Corporal Esaias Hellberg

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773c
Hindrik Huuk 3.4.1773 hylättiin
Winsents Savolain täydennysmies kelpaamaton
Luettelo 1774
Henr: Huuk 5.4.1773 hylätty
Erick Ryhäin 7.8.1773 ruotumies 25.8.1773 esitti miehen sijalleen
Mats Snell Idensalmi 22 ogift 25.8.1773 ruodun 95 täydennysmies hyväksytään 1752


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Johan Påhlson Tårrapain 18.3.1700 karkasi


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Iisalmi RK 1732-1734
22 Jokiby Johan Renberg ho
Iisalmi RK sotilaat 1759-1763
123 Henric Huttuin Huuk ikä 21
puoliso: Marg. Sourul ikä 20
lapsia: Henric, Peter, Henric, Ingebor
Iisalmi RK 1768-1773
I:224 Jokiby 1 Henr Haak s. 1730
puoliso: Marg: Huttun s. 1730
lapsia: Ingeborg, Petrus, Henric, Paulus
I:224 Jokiby 1 Mats Snell s. 1765
Iisalmi RK 1774-1779
69 Jokela 1 Henric Huuk s. 1730
puoliso: Marg: Heiskain s. 1756
lapsia: Henric, Ingred
afsk sold
68 Jokela 1 Mats Snell s. 1755
Iisalmi RK 1780-1786
83 Jokela 1 Matts Snell s. 1755
puoliso: Helena Lyra s. 1761
Iisalmi RK 1787-1793
89 Jokela Henr Huuk s. 1736
puoliso: Marg. Heiskain s. 1756
lapsia: Ingred, Henric, Paul
F.S.
88 Jokela Matts Snell s. 1755
puoliso: Helena Lyra s. 1761
Iisalmi RK 1805-1815
II:153 Pastoratet 17 Johan Lejd s. 1781
puoliso: Kat. Kaarakain s. 7.5.1774
F.d. Soldat
Iisalmi LK 1750L-1782
71 Jockis Henric Huuk
lapsia: Ingeborg, Paulus, Henric, Michael, Friedric
Sold
Iisalmi LK 1764L-1787
450 Wita 1 Matts Snell
lapsia: Anna, Johan
Sold:
Iisalmi LK 1780L-1785
63 Jokela Matts Snäll
lapsia: Carin, Johan
64 Jokela Henrich Huuk
lapsia: Michael, Fredrich
Inhys.
- Henric Huuk


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Iisalmen seurakunta
Jockis Johan Rönberg
puoliso: Carin Tuofwinen
lapsia: Mathias
Johan Hägg
puoliso: Anna Toifwanen
lapsia: Catharina, Johannes
Jokela Henric Huuk
puoliso: Margar. Heiskain s. 1756 vih. 21.2.1773
lapsia: Michael, Friedric
Wita
Jokela
Matts Snell s. 1756K k. 22.7.1820
puoliso: Helena Lyra s. 1761 vih. 22.2.1784
lapsia: Anna, Johan
Pastoratet 18 Johan Staffss. Leid
puoliso: Kat. Kaarakain s. 1774
lapsia: Johanna, Brita Lisa


Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu
Iisalmi 1722 Jåckisby Såld: Samuels hustru 1722
Iisalmi 1727 Jåckisby 1 Solld: Johan Rönbergz hust 1764B
Iisalmi 1728 Jåckisby 1 Solld: Johan Rönberg hust 2241A
Iisalmi 1730 Jåckisby 1 Solld: Johan Rönberg hust 4413
Iisalmi 1731 Jåckisby 1 Solld: Johan Rönbergz hust 2059B
Iisalmi 1754 Jokis 1 Sold: ho Margareta 438
Iisalmi 1808 Jockis 1 Soldat Hilberg 598


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1728_12 Johan Rönbergh
1744 Johan Hägg
1745 Johan Hägg


Tuomiokirjat Sotilaita käräjien pöytäkirjoissa

Päiväys Asia Nimi Puoliso Kylä Sivu
18.8.1740 förafskedad Soldat Johan Rönberg 503v
16.1.1747 Solldaten Johan Hägg 26o
16.1.1747 förafskedade Solldaten Johan Rönberg 130v
15.1.1750 förafskedade Soldaten Johan Rönkö Carin Tuofwitar 134o
27.1.1752 Soldaten Henrich Huttunen Huk Wijta 129o


Katselmusluettelot ruotutalolliset

Katselmus Kylät Talolliset
1735 Rutako
Jockis
Wita by
Staffan Sirfwio
Erick Hämäläin
Johan Rönkö
1758 Jåkis
Rutako
Wita
Erik Hämäläin
Petter Mähöin
Samuel Lyra
1767 Jåkela
Rutako
Wijta
Lars Ryhäin
Petter Mehöin
Sam Lyra
1782 Jockis
Wita
Rutacko
Erich Ryhäin
Samuel Lyra
Petter Mähöin
1795 Rutacko
Jokis
Wita
Pehr Mähöin
Eric Ryhöin
S: Lyra
1804 Rutacko
Jockis
Vita
Per Mähöin
Eric Ryhäin
Samuel Lyra


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Johan Rönberg 1726 22.9.1739
Johan Hägg 2.1.1740 4.3.1748
Henrik Huk Huttunen 4.11.1748 3.4.1773
Erik Ryhänen 7.8.1773 25.8.1773
Mats Snell 25.8.1773 6.11.1789
Gottfrid Wilhelm Järnefelt 6.12.1789 11.2.1805
Esaias Hellberg 1.5.1805 10.9.1808
Johan Leigd 1.11.1808 mainittu 1808

KatselmuksetNimetKylätRuotu 91Ruotu 93

© Väinö Holopainen 2017