AlkuSavon rykmenttiIisalmen komppaniaRuotu → Majoittaja

Iisalmen komppania: majoittaja

PalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaHenkikirjat

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1716
Erich Edestem 20.5.1715 Majurin komppaniaan
Abraham Brooteer 2 1714 (laskettu)
Katselmus 1719
Abraham Broter 17.7.1717 ylennettiin
Katselmus 1720
Albrect Orbinsk Carelen 20 2 1/4 1718 (laskettu) 1700
Katselmus 1721
Albrect Orbinski 24.7.1721 hukkui
-
Katselmus 1735
Petter Hoffreen
Katselmus 1749_5
Carl Johan Hollm
Katselmus 1749_6
Carl Joh. Hollm
Katselmus 1767
Petter Hoffren 8.5.1741 Juvan komppaniaan
Anders Swanbom Puumalan komppaniasta 23.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Gustav Henric von Hausen 5.10.1742 1.3.1749 Majurin komppaniaan
Carl Johan Holm 1.3.1749 24.9.1750 Juvan komppaniaan
Johan Henric von Fieandt 24.9.1750 Everstiluutnantin komppaniasta 18.10.1763 Henkikomppaniaan
Carl Gustaw Weisenfeldt 27.4.1764 vapaaehtoinen ruodusta 106
Katselmus 1775
Carl Gustav Waisenfeldt 2.7.1767 sai eron
Gustav Jack 2.7.1767
Katselmus 1778
Gustav Jack
Katselmus 1782
Gustaw Jack
Katselmus 1785
Gustaf Jack 15.7.1782 sai eron
Jacob Johan Soohlstein 15.7.1782
Katselmus 1788
Jacob Johan Sahlstein
Jacob Johan Sahlstein 21.7.1788 ylennettiin vänrikiksi
Johan Adolph Järnefelt 21.7.1788 ylennettiin
Katselmus 1789
Mårten Hindrich Costian 20.12.1788 ylennettiin
Katselmus 1790
Marten Hind: Costian
Katselmus 1795
Mårten Hinric Costian
Katselmus 1798
Mårten Hen. Costian
Katselmus 1801
Mårten Hinric Costian
Katselmus 1804
Mårten Henr Costjan


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Petter Hoffreen
1733 Petter Hoffren
1734 Petter Hoffren
1735 Petter Hoffreen
1736 Petter Hoffreen
1737 Petter Hoffreen
1738 Pettre Hoffreen
1739 Petter Hoffren
1740 Petter Hoffreen
1741 Petter Hoffreen 12.5.1741 Juvan komppaniaan
Anders Swanbom 12.5.1741 Puumalan komppaniasta
1744 Hinric von Hausen
1745 Gust. Hinric v. Hausen
1750 Carl Johan Holm
1755 Johan Hinric won Fieandt
1760 Johan Henrick v: Fieandt
1766 Carl Gustaf Weisenfeldt
1770 Carl Gust: Weisenf: 31.7.1769 sai eron
Gust: Jack 31.7.1769 ruodusta 22
1775 Gustaf Jack
1780 Justaf Jack
1785 Jacob Johan Dahl
1788 Jacob Johan Sahlstein
1790 Mårten Hinric Costian 16.4.1789 ylennettiin
1795 M: Er: Costian
1800 M: Henric Costian
1805 M: Henric Costian
1806 M: Henric Costian
1807 M: Henric Costian


Palkkausluettelot

Vuosi Palkka Arvo Nimi Kommentit
1724 Fourier Petter Hoffreen
1731 Fouriern Petter Hoffreen
1807 Fourier Fältväbelen Mårten Henric Costjan
1809 Fourier Lieutenanten Mårten Henric Costian
1811 Fourier Ljeutenanten Mårten Hinric Costian


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_1 Hendrich Grellsson
1700_8 Hendrich Grälsson
1700_11 Hendrich Grellsson
1700_12 Hendrich Grelsson
1701_3 Hendrich Grellsson 6.2.1701 kuoli
1701_6 -
1701_9 Elias Hendersson
1701_12 Elias Hendersson
1702_2 Elias Hendersson
1702_4 Elias Hendersson


Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu
Iisalmi 1743 Ollikala 10 Förar Hoffrens bostelle 1008
Iisalmi 1808 Ollickala 10 Fältväbell Costians Bost: 644

KatselmuksetNimetKylätVääpeliKersanttiKatselmuskirjuriLippumiesVarusmestari

© Väinö Holopainen 2017