AlkuSavon rykmenttiIisalmen komppania → Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti siirtyi uudempaan ruotulaitokseen vuonna 1695. Miehet siirrettiin uusien muodostettujen komppanioiden ruotuihin.

Viimeinen koko vanhemman rykmentin katselmus on vuodelta 1685, ja osittainenkin vuodelta 1690. Ensimmäinen koko uudemman rykmentin nimiluettelo on vuodelta 1700.

Tässä luetellut 31 miestä on tunnistettu samoiksi molemmissa rykmenteissä.

Uudempi rykmentti 1700 Vanhempi rykmentti 1685, 1689-90
Ruotu Nimi Viite Komp. Ruotu⇒ Nimi Pitäjä Kylät
2 Jacob Larsson Hyfwoin 6 6 24 Jacob Laarsson Hyfwäin Iisalmi Sälewaby, Laakaby, Wächmasierfi
3 Hendrich Ohlson Pulkinen 6 6 25 Hindrich Olofsson Pulkinen Iisalmi Löytynmäki
4 Philip Philipson Halloin 6 6 5. korp Philip Philipsson Haloin Iisalmi
6 Matz Matzson Kållioin 6 6 28 Matz Matssonn Kållioin Iisalmi Kauppila, Ryhäläby
10 Påhl Andersson Pöllein 6 6 31 Påhl Andersson Pöllein Iisalmi Rutacko, Oinasierfwi
14 Hendrich Ohlson Pardain 6 6 34 Hindrich Oloffsson Pardain Iisalmi Herneierfwi, Wijtaby
19 Larss Larsson Ullmain 6 6 36 Laars Laarsson Ullmain Iisalmi Ullmala
22 Lars Larsson Koukein 6 6 38 Lars Laarsson Kuockain Iisalmi Sutelaby
25 Philip Philipson Poikonen 6 6 40 Philip Philipsson Poikoin Iisalmi Pörsenmäki
28 Johan Johanson Suitkoin 11 6 Johan Johansson Suikonen
28 Johan Johanson Suitkoin 12 6 Johan Johansson Suikonen
28 Johan Johanson Suitkoin 13 6 Johan Johanson Suikenen
35 Påhl Ohlsson Hyffwerin 6 6 27 Påhl Oloffsson Hyfwerin Iisalmi Nissilä, Kauppila
38 Oluff Påhlson Offwaskoin 6 6 97 Oloff Påhlsson Owaskin Iisalmi Kiuruwesi, Ruotanmäki
41 Christer Ohlson Kärckoin 6 6 99 Christer Olofsson Kächköin Iisalmi Martickala, Ollickala
48 Nielss Nielson Hyffwerin 6 6 104 Niels Nielsson Hyfwerin Iisalmi Pielawesi
49 Hendrich Andersson Piedikein 6 6 105 Hindrich Anderss Piedickäin Iisalmi Sulkawa
57 Johan Johansson Hilduin 6 6 111 Johan Johanss Hillduin Iisalmi Ollickala, Kifwisto
59 Christer Christerson Linduin 14 6 Christer Lindunnen
61 Hendrich Thomasson Kärkein 14 6 Hendrich Thomaas: Kärckäin
68 Larss Henderson Rytkoin 6 6 119 Laars Hinderss Rytkein Iisalmi Hapaierfwi
70 Anders Hendersson Tickain 6 6 120 Anders Hinderss Tickoin Iisalmi Kiuruwesi
72 Matz Henderson Parfwioin 6 6 121 Matz Hinderss Parfwiain Iisalmi Påråwesi, __iosby
74 Michel Michellson Saikonen 14 6 Michell Michelsson Saikonen
81 Cnuth Christerson Rotinen 14 6 Cnuth Christersson Ruotzinen
88 Nielss Påhlson Nissinen 6 6 133 Niels Påhlsson Nissinen Iisalmi Nissilä, Swenimäki, Sukewa
96 Påhl Påhlson Pasainen 11 6 Påhl Påhlsonn Pasain
96 Påhl Påhlson Pasainen 12 6 Påhl Påhlsonn Pasain
99 Larss Bertelson Heiskain 6 6 140 Lars Bertillss Huskain Iisalmi Lapwätälämäki, Remexälä, Paloisby, Pörsenmäki
105 Erich Matzson Piedikoin 8 8 125 Erich Mattzson Piedikäin Iisalmi Narfwanlax, Ongiwessi
108 Johan Grelzson Rokoin 12 8 Johan Grelsson Ruokioin
116 Larss Mattzson Tirkain 13 8 Lars Matzson Tirckoin
117 Grellz Grelsson Niskain 14 6 Greels Niskainen
120 Josep Erichson Pucko 13 8 Joseph Erichson Puikoin

Uudempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
Savon rykmentti
SE/KrA/0022/1700/4 (1700), Rullor 1620-1723, Östersjöprovinserna, 1700, jan.-aug.
Iisalmen komppanian miehistöluettelo x.8.1700 (Riga) 125 278

Vanhempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
eversti Joachim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1685/16, Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
6 Kapteeni Gyllenspångin komppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslåt) 142 345
8 Kapteeni Göösin komppanian katselmus 18.8.1685 (Nyslotth) 141 372
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1689/12 (1689-1690), Rullor 1620-1723, Rullor 1689, Ingermanland och Keksholms län, Del 2
11 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1689 .. 1.4.1690 (Narwen) - 114, 144, 150, 171, 192, 215, 221, 226, 231, 236, 241, 246
12 Kapteeni Erich Göösin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 19.5.1689 .. 1.9.1689 (Narwen) - 117, 139, 156, 177, 197
13 Everstiluutnantti Berndt Brakelin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 13.4.1690 (Narven) - 248
14 Kapteeni Gustaf Gyllenspångin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 13.4.1690 (Narva) - 254

© Väinö Holopainen 2020