AlkuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 10

Juvan komppania: ruotu 10 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Hottila (Juva)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Pether Hamuin
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Petter Haman _.3.1729 hylättiin
Adam Bark Safolax 25 5 gift _0.5.1729 1710
Katselmus 1749_5
Staffan Höök
Katselmus 1751
Staffan Höck
Katselmus 1758
Petter Gust: Duncker 22 4 1754 (laskettu) 1736
Katselmus 1763
And: Girström Saf: 27 4 2/3 gift 1759 (laskettu) 1736
Katselmus 1767
Adam Barck 10.9.1742 kuoli
Olof Hyfwoin 16.11.1743 ruotu­mies 1.2.1744 kotitilan hoitoon
Johan Barck 1.2.1744 palkka­mies _.10.1744 karkasi
Staffan Höök 12.6.1748 palkka­mies 12.12.1753 kuoli
Petter Gust: Duncker 1.3.1754 vapaaehtoinen 17.3.1758 siirrettiin ruotuun 40, sai kersantin arvon
Henric Wilh: Orbinski 31.7.1758 vapaaehtoinen 3.10.1758 erotettiin
Henric Girström 3.10.1758 palkka­mies 16.7.1767 kuoli
-
Katselmus 1772
Johan Hult Jockas 39 1/3 9 1/3 gift 1763 (laskettu) 1733
Katselmus 1775
Lars Nulpoinen 8.9.1770 ruotu­mies 15.11.1770 esitti miehen tilalleen
Johan Hulkoin Hult Jockas 35 5 gift 12 15.11.1770 palkka­mies 1740
Katselmus 1778
Johan Hult Joccas 38 8 gift 6 1/4 8.9.1770 1740
Katselmus 1782
Johan Hult Jockas 42 12 gift 6 1/4 17.9.1770 otettu 1740
Katselmus 1785
Johan Hult Jockas 45 15 gift 6 1/4 1770 (laskettu) 1740
Katselmus 1788
Johan Hult 48 18 gift 6 1/4 1770 (laskettu) 1740
Katselmus 1789
Johan Hult Jockas 49 19 gift 6 1/4 1770 (laskettu) 1740
Katselmus 1790
Johan Hult 10.1.1790 kuoli
Gust: Kärckäin Hult Jockas 33 1/4 ogift 5 6 6.6.1790 palkka­mies 1757
Katselmus 1795
Gustaf Hult Jockas 38 6 ogift 5 6 1789 (laskettu) 1757
Katselmus 1798
Gustaf Hult 9.6.1795 sai eron
Pehr Lif Lindgren Östergöthland 38 8 gift 5 7 1/3 6.3.1798 täydennys­mies N:o 9/10 1760
Katselmus 1801
Pehr Lindgren Östergothland 41 11 gift 5 7 1/3 1790 (laskettu) 1760
Katselmus 1804
Petter Lindgren Östergötland 44 14 gift 5 7 1/2 1790 (laskettu) 1760


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Adam Bark
1733 Adam Bark
1734 Adam Barck
1735 Adam Bark
1736 Adam Barck
1737 Adam Bark
1738 Adam Bark
1739 Adam Bark
1740 Adam Barck
1741 Adam Bark
1744 Johan Barck
1745 -
1746 -
1747 -
1748 Staffan Höck 18.12.1747 palkkamies
1749 Staffan Höök
1750 Staffan Höck
1751 Staffan Höck
1752 Staffan Höck
1753 Staffan Höck
1754 Stafan Hök 12.12.1753 kuoli
Petter Gustaf Duncker 1.3.1754 vapaaehtoinen
1755 Pett: Gust: Duncker
1756 Petter Gust: Duncker
1757 Pett: Gust: Duncker
1758 Petter Gust: Duncker 7.3.1758 ruotuun 40, ylennetty kersantiksi 31.3.1758
Henr: Wilh: Orbinski 31.7.1758 vapaaehtoinen
1759 Hendrich W: Orbinski 3.10.1758 ruotu esitti toisen miehen tilalle
Anders Girström 3.10.1758 palkkamies
1760 Anders Girgström
1761 Anders Girström
1762 And:s Girström
1763 Anders Girström
1764 Anders Girström
1766 Anders Girström
1767 Anders Girström 16.7.1767 kuoli
-
1768 -
1769 -
1770 Lars Nulpoin 8.9.1770 ruotumies
1771 Lars Nulpoin 15.11.1770 esitti miehen tilalleen
Johan Hult 15.11.1770 palkkamies
1773 Johan Hult
1775 Johan Hult
1776 Johan Hult
1777 Johan Hult
1778 Joh: Hult
1779 Johan Hult
1780 Johan Hult
1781 Joh: Hult
1782 Johan Hult
1783 Joh: Hult
1784 Johan Hult
1785 Johan Hult
1786 Johan Huld
1787 Johan Hult
1788 Joh: Hult
1789 Joh: Hult
1790 Johan Hult 10.1.1790 kuoli
Gustaf Kärkäin Hult 6.6.1790 palkkamies
1791 Gust: Hult
1792 Gustaf Hult
1793 Gustaf Hult
1794 Gustaf Hult
1795 Gust: Hult 10.6.1795 sai eron
-
1796 -
1797 -
1798 Pehr Lif Lindgreen 16.3.1798 täydennysmies N:o 5
1799 Pehr Lindgren
1800 Pehr Lindgren
1801 Pehr Lindgrén
1802 Pehr Lindgren
1803 Pehr Lindgren
1804 Petter Lindgren
1805 Petter Lindgren
1806 Per Lindgren
1807 Pehr Lindgren

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770
-
Lars Nulpoin 7.9.1770 ruotumies toistaiseksi
Luettelo 1773
Lars Nulpoin ruotumies 15.11.1770 hankki miehen tilalleen
Johan Hult Jockas 32 gift 15.11.1770 palkkamies hyväksytään 1741
Luettelo 1790
Johan Hult 10.1.1790
Joh: Kånd__ Hult Österbotn 33 ogift 20.1.1790 palkkamies 1757


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Matts Johansson Hawerman
1700_11 Matz Johansson Hafwerman
1700_12 Matz Johanson Hawerman 12.11.1700 kuoli


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1741-1751
I 65 Matila 5 Petter Hamuin s. 1694
puoliso: Anna Purhoin s. 1698
lapsia: Petter, Johan, Matts, Michel, Anders, Anna, Lars
I 184 Såldater Adam Bark
puoliso: Carin Heinoin
lapsia: Elin
Omkommen under sista kriget
I 58 Håttila 2 Olof Hyfwöin
puoliso: Chirstin Puhakain
lapsia: Påhl
+ 24.3.1746
I 184 Såldater Johan Petiläin
II 12 Ollikala Staffan Mattss. Kåhoin s. 28.2.1729 Vid. Tom I pag. 184
I 184 Såldater Staf. Höök s. 28.2.1729
puoliso: Chirstin Nulpoin s. 6.4.1734
Juva RK 1751-1758
I 44 Matila 5 Petter Hamuin s. 1694
puoliso: Anna Purhoin s. 1698
lapsia: Petter, Michel, Anders, Anna
+ 17.3.1755
I 108 Soldater Staph: Höök s. 28.2.1729
puoliso: Christ: Nulpoin s. 6.4.1734
+ 12.12.1753
I 108 Soldater Pet: Gust: Duncker Vol:
II 61 Tuchkala Joh: Hulckoin s. 20.8.1736
puoliso: Marg: Huckain s. 1732
Äiti: Carin Pijk
Juva RK 1776-1788
II 170 Soldater Joh: Hult s. 20.8.1736
puoliso: Carin Mardikain s. 16.1.1736
död
Juva RK 1803-1805
II 296 Soldater Petter Lindgren s. 1759
puoliso: Marg. Hångain s. 1770


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Juvan seurakunta
Soiniemi Pehr Hamuinen s. 1694K k. 17.3.1755
puoliso: Anna Purhoinen s. 1698K k. 24.11.1773
lapsia: Johan, Petter, Mats,Anders, Anna, Lars
Kaskis
Haltila
Soiniemi
Håttila
Adam Parkinen
puoliso: Carin Heinoin
lapsia: Elin, Carin, Eva, Maria
Ollikala
Håttila
Olof Hyvöinen s. 1704K k. 24.3.1746
puoliso: Chirst: Puhakainen s. 1691K k. 31.1.1754
lapsia: Påhl
Håttila Staphan Kåhoinen Höök s. 28.2.1729 k. 12.12.1753
puoliso: Chirstin Nulpoin s. 6.4.1734
Håttila
Kaskis
Anders Nilss. Kiskin Girström s. 9.2.1738 k. 16.7.1767
puoliso: Agneta Johansdr Purhoin s. 30.3.1741
lapsia: Helena, Nils
Hottila
Matila
Lars Petterss. Nulpoin s. 10.6.1748 k. 27.10.1802
puoliso: Christina Antonsdr Summain s. 28.6.1757 k. 10.2.1814
lapsia: Elisabeth, Pehr, Sophia
Maifwala Joh: Påhlss. Hulkoin Hult s. 20.8.1736 k. 7.1.1790
puoliso: Margaretha Huckain s. 1732K k. 26.12.1760
lapsia: Johannes
Maifwala
Håttila
Kaskis
Joh: Påhlss. Hulkoin Hult s. 20.8.1736 k. 7.1.1790
puoliso: Carin Pettersdr Mardikain s. 16.1.1736 k. 5.9.1795
lapsia: Påhl, Petter, Johannes, Anders, Carin
Soiniemi
Kaskis
Petter Lindgren Lif s. 1755K k. 31.5.1829
puoliso: Marg: Abramsdr Hångain s. 22.12.1770 k. 14.3.1830
lapsia: Anders, Abram, Elisabetha Margaret:, Anna Cath:, Petter Joh:, Maria, Sofia


Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu
Juva 1722 Kaskis Sold. Peer Hämuins hustru 2059
Juva 1723 Kaskis Såld. Peer Hamuins h:o 3266
Juva 1724 Kaskis 3 Solld: Peer Hamuins h 3343
Juva 1725 Kaskis 3 Solld: Petter Hamuins hust 3114
Juva 1726 Kaskis 3 Solld: Petter Hamuins hust 3212
Juva 1727 Kaskis 3 Solld: Petter Hamuins hust 2014B


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1730_11 Adam Barck
1730_12 Adam Barck
1731_1 Adam Bark


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Mats Haverman mainittu 1700
Petter Hamunen mainittu 1712 _.3.1729
Adam Bark Parkkinen _0.5.1729 10.9.1742
Olof Hyvönen 16.11.1743 1.2.1744
Johan Bark Pietiläinen 1.2.1744 _.10.1744
Staffan Hök Kohonen 18.12.1747 12.12.1753
Petter Gustav Duncker 1.3.1754 7.3.1758
Henrik Vilhelm Orbinski 31.7.1758 3.10.1758
Anders Girsström 3.10.1758 16.7.1767
Lars Nulpponen 8.9.1770 15.11.1770
Johan Hult Hulkkonen 15.11.1770 10.1.1790
Gustav Hult Kärkkäinen 6.6.1790 9.6.1795
Petter Lif Lindgren 6.3.1798 mainittu 1807

KatselmuksetNimetKylätRuotu 9Ruotu 11

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2018