AlkuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 101

Juvan komppania: ruotu 101 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Maavesi (Joroinen)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Ruotusiirrot Kommentti
Simon Hynninen 4.7.1701 mainittu 1702
Olof Kauppinen mainittu 1712 mainittu 1721
Petter Tamanen 1721 jälkeen 21.12.1732
Krister Svart Rytkönen 21.12.1732 6.6.1735
Erik Nylander 10.1.1736 12.8.1742
Olof Janhunen 3.11.1743 2.10.1752
Olof Hydman Hynninen 19.3.1753 6.7.1785 täydennysmies 101
Daniel Brun 10.10.1785 9.6.1795 täydennysmies 101/102
Abraham Liten Iskanius 10.9.1795 mainittu 1807 täydennysmies 101/102
Adam Ström mainittu 1809

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Ruotusiirrot Kommentti
Ruodun 101 varamies
Olof Hynninen mainittu 1752 19.3.1753 ruotuun 101
Henrik Tolonen 18.2.1754 mainittu 1760
Henrik Sikanen mainittu 1764 24.8.1775
1776 lähtien ruotujen 101 ja 102 yhteinen varamies numero 51
Daniel Brun mainittu 1783 10.10.1785 ruotuun 101
Abraham Iskanius mainittu 1788 10.9.1795 ruotuun 101


Lähteet

Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilashuonekassaVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Oloff Erichss Kaupin palkka­mies
Katselmus 1716 23.10.1716
Olof Kauppin Piexämä Sochn 30 6 gift 1710 (laskettu) 1686
Katselmus 1719 27.10.1719
Oloff Kauppin
Katselmus 1720 15.9.1720
Olof Kauppin 3.6.1720 hukkui Wahlbossa
Katselmus 1721 21.9.1721
Olof Kauppin
Katselmus 1735 16.6.1735
Pehr Tamain 21.12.1732
Christoffer Swartz Narven 26 2 ogift 21.12.1732 1709
Katselmus 1749_5 8.5.1749
Olof Janhoin
Katselmus 1751 22.4.1751
Olåf Janhuin
Katselmus 1754 9.4.1754
Olof Hydman
Katselmus 1758 22.2.1758
Olof Hydman 29 5 1753 (laskettu) 1729
Katselmus 1763 12.2.1763
Olof Hydman Jorois 34 10 gift 1753 (laskettu) 1729
Katselmus 1767 21.8.1767
Christopher Swart 6.6.1735 hukkui
Eric Nylander 10.1.1736 palkka­mies 12.8.1742 kuoli
Olof Janhuin 3.11.1743 ruotu­mies 2.10.1752 hukkui rajavartiossa Karjalassa
Olof Hydman Jorois 38 14 5/12 gift 19.3.1753 täydennys­mies 1729
Katselmus 1772 29.3.1773
Olof Hydman Jorois 43 7/12 20 gift 1752 (laskettu) 1729
Katselmus 1775 21.8.1775
Olof Hydman Jorois 46 22 5/12 gift 11 3 1/2 1753 (laskettu) 1729
Katselmus 1778 8.9.1778
Olof Hydman Jorois 49 ___ gift 5 9 1/2 1753 1729
Katselmus 1782 11.7.1782
Olof Hydman Jorois 53 29 1/4 gift 5 9 1/2 1753 otettu 1729
Katselmus 1785 6.7.1785
Olof Hydman Jorrois 56 32 gift 5 10 1753 (laskettu) 6.7.1785 saa eron 1729
Katselmus 1788 25.9.1788
Daniel Brun
Katselmus 1789 5.11.1789
Daniell Brun Jorois 29 4 gift 5 11 1785 (laskettu) 1760
Katselmus 1790 16.9.1790
Daniel Brun Jorois 30 4 3/4 gift 5 11 1786 (laskettu) 1760
Katselmus 1795 9.6.1795
Danjel Brun Jorois 35 10 gift 5 11 1785 (laskettu) 1760
Katselmus 1798 28.6.1798
Daniel Brun 9.6.1795 sai eron
Abraham Iskanius Liten Randasalmi 28 10 gift 5 4 10.9.1795 täydennys­mies 101/102 1770
Katselmus 1801 14.6.1801
Abraham Liten Randasalmi 31 13 gift 5 4 1788 (laskettu) 1770
Katselmus 1804 25.6.1804
Abrah: Liten Randasalmi 34 16 gift 5 4 1788 (laskettu) 1770
Katselmus 1809 22.6.1809
Adam Ström Jorois 33 9 ogift 5 8 1800 (laskettu) 1776

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilashuonekassaVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Pähr Tamain
1733 Pär Tamain 21.12.1732 kotitilan hoitoon
Christoffer Swart 21.12.1732 palkkamies
1734 Christoffer Märtz
1735 Christer Swart 10.6.1735 kuoli
1736 Erik Nilander 10.1.1736 ruotu asetti miehen
1737 Erich Nylander
1738 Erick Nylander
1739 Erich Nylender
1740 Erick Nylander
1741 Erich Nylander
1744 Olof Janhoin
1745 Olof Janhoin
1746 Olof Janhoin
1747 Olof Janhoin
1748 Olåf Janhoin
1749 Olof Janhoin
1750 Olåf Jahnhoin
1751 Olåf Janhoin
1752 Olåf Janhoin
1753 Olåf Janhoin 2.10.1752 hukkunut rajavartiossa Karjalassa
Ålåf Hydman 15.2.1753 täydennysmies
1754 Olof Hydman
1755 Olof Hydman
1756 Olof Hydman
1757 Olof Hydman
1758 Olov Hydman
1759 Olof Hydman
1760 Olåf Hydman
1761 Olof Hydman
1762 Olof Hydman
1763 Olof Hydman
1764 Olof Hydman
1766 Olof Hydman
1767 Olof Hydman
1768 Olof Hydman
1769 Olof Hydman
1770 Olof Hyman
1771 Olof Hydman
1773 Olof Hydman
1775 Olof Hydman
1776 Olof Hydman
1777 Olof Hydman
1778 Olof Hydman
1779 Olof Hydman
1780 Olof Hydman
1781 Olof Hydman
1782 Olof Hydman
1783 Olof Hydman
1784 Olof Hydman
1785 Olof Hydman 6.7.1785 sai eron
Daniel Brun 10.10.1785 täydennysmies (101 ja 102)
1786 Daniel Brun
1787 Daniell Brun
1788 Dan: Brun
1789 Daniel Brun
1790 Daniel Brun
1791 Daniel Brun
1792 Daniel Bruun
1793 Daniel Bruun
1794 Danjel Brun
1795 Daniel Brun 10.6.1795 sai eron
Abraham Liten 10.6.1795 täydennysmies
1796 Abrah: Liten
1797 Abrah: Liten
1798 Abraham Liten
1799 Abr: Liten
1800 Abrah: Liten
1801 Abrah: Liten
1802 Abraham Liten
1803 Abr: Liten
1804 Abr: Liten
1805 Abrah: Liten
1806 Abr: Liten
1807 Abr: Liten

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilashuonekassaVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Simon Eriksson Hynninen
1701_8 Simon Eriksson Hynninen 4.7.1701 kommen frå landet med Leutn. Brandenburg
1701_9 Simon Eriksson Hynninen
1701_10 Simon Eriksson Hynninen
1701_11 Simon Eriksson Hynninen
1701_12 Simon Eriksson Hynninen
1702_1 Simon Eriksson Hynninen
1702_2 Simon Eriksson Hynninen
1702_3 Simon Eriksson Hynninen
1702_4 Simon Eriksson Hynninen

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitSotilashuonekassaVapaa teksti

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Joroinen RK 1725-1732
126 Peer Tamain
126 Christ: Rytköin __artz
Joroinen RK 1736-1742
- Soldater Eric Nyländer
puoliso: Anna
lapsia: Lisa, Eva
död
Joroinen RK 1774-1784
179 Soldater Olof Hydman s. 1731
puoliso: Lisa Rissatar s. 1740
Joroinen RK 1787-1794
186 Soldater Daniel Bruun s. __.9.1760
puoliso: Ingeb: Pulliatar s. 1767
Vaimo Pieksämäeltä 1788
Joroinen RK 1795-1805
250 Soldater Dan. Brun
puoliso: Ingb. Pulliatar s. 1767
250 Soldater Abr. Iskanius Liten s. 1768
puoliso: Greta Nykäin s. 1773
fr.pag 199
199 Mavesi Lars Abr. Iskanius s. 1768
puoliso: Greta Nykäin s. 1773
Torp. Res., til pag 250
Joroinen RK 1808-1823
278 Soldater Abraham Iskanius Liten s. 1768
puoliso: Margretha Nykäin s. 1773
död i fält 1808, vaimo sivulle 74

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilashuonekassaVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Joroisten seurakunta
Jorosnemj
Saufwuniemj
Eric Nylander
puoliso: Anna Luckaritar
lapsia: Elisabet, Carin, Eric, Anna

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatSotilashuonekassaVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1724_11 Peter Tamoin
1724_11 Petter Tamain
1727_9 Petter Thamain
1727_10 Petter Tamain poistunut 26.10.
1734_2 Matz Måndoin kuuluu ruotuun 103
1734_2 Christopher Swart merkitty ruotuun 103
1734_3 Christopher Swart
1734_4 Christoph: Swart
1734_5 Christopher Swart
1734_6 Christoff: Swartt
1734_7 Christoff: Swartt
1734_8 Christoph: Swart
1734_9 Christoph: Swartt
1734_10 Christopher Swart
1734_11 Christoph: Swart
1734_12 Christoff: Swart
1735_1 Christoffer Swartt

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vadstenan sotilashuonekassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVapaa teksti

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1776 Soldat Olof Hydman 15.5.1787 1801
1784 Soldaten Olof Hydman 1785 32 56

Eläkettä anoneet sotilaat

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilashuonekassa

Tieto Viite
Abraham Liten, ammuttu Karstulan taistelussa 21.8.1808, puol. Margaretta Nykäin Joroinen pitäjän- ja kirkonkokous 29.7.1810

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 101 varamies
Anders Sikain 24.8.1775 hylätään
-
Katselmus 1788_v 25.9.1788
Ruotujen 101 ja 102 yhteinen varamies numero 51
Abram Ischanius
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Abraham Iskanius Randasallmj

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 101 ja 102 yhteinen varamies numero 51
1783_v Daniel Bruun
1784_v Daniell Brun

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Olof Hynnin
1754b_v Hindr: Tåloin 18.2.1754 otettu
1754c_v Hindr: Tåloin 18.2.1754 otettu
1756_v Henr: Tåloin
1757_v Hendrich Tåloin
1758_v Henr: Tåloin
1758b_v Henr: Tåloin
1760_v Hindrich Tåloin
1764_v Hendrich Sikanen
1764b_v Hinrick Sikanen

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 100Ruotu 102

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2019