AlkuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 109

Juvan komppania: ruotu 109 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Kaitainen, Sydänmaa (Joroinen)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Ruotusiirrot Kommentti
Pål Tiikanen mainittu 1700
Olof Puurtinen mainittu 1712 ennen 1719
Anders Outinen 7.6.1718 mainittu 1719
Lars Korhonen mainittu 1725
Anders Brask 1729 14.9.1751
Anders Öman Outinen 24.8.1752 8.5.1762 täydennysmies 109
Henrik Vilhelm Böisman 1.8.1762 1.3.1766
Olof Fager 1.5.1767 10.9.1775
Abraham Ström Huupponen 23.11.1775 28.6.1798 täydennysmies 109
Pål Rapp Riipinen 1.9.1798 mainittu 1807

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Ruotusiirrot Kommentti
Ruodun 109 varamies
Anders Outinen 24.8.1752 ruotuun 109
Johan Oxman 24.8.1752 mainittu 1760
Abraham Huupponen 27.1.1773 23.11.1775 ruotuun 109
1776 lähtien ruotujen 109 ja 110 yhteinen varamies numero 55
Petter Markkanen 23.6.1773 mainittu 1784
Nils Ture Turunen mainittu 1788 21.7.1790 ruotuun 110
Mats Pigg Puranen 1.9.1796 ruotuun 110


Lähteet

Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Oloff Purtin palkka­mies
Katselmus 1719 27.10.1719
Anders Outin 7.6.1718 otettu kelpaamaton
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 16.6.1735
Anders Brask Savolax 25 6 1/2 ogift 1729 (laskettu) 1710
Katselmus 1749_5 8.5.1749
Anders Brask
Katselmus 1751 22.4.1751
Anders Brask
Katselmus 1754 9.4.1754
Anders Öman
Katselmus 1758 22.2.1758
Anders Öman 25 6 1752 (laskettu) 1733
Katselmus 1763 12.2.1763
Hind: w: Boisman Jorois 14 1/2 ogift 1.8.1762 otettu 1749
Katselmus 1767 21.8.1767
Anders Brask 14.9.1751 kuoli
Anders Öman 24.8.1742 täydennys­mies 8.5.1762 hylättiin
Hen: _ilhem Böisman 1.8.1762 vapaaehtoinen 1._.1766 erotettiin
Olof Fager Jorois 35 3/4 gift 1.5.1767 palkka­mies 1732
Katselmus 1772 29.3.1773
Olof Fager Jorois 40 7/12 5 5/6 gift 1767 (laskettu) 1732
Katselmus 1775 21.8.1775
Olof Fager Randasallmi 43 8 1/4 gift 11 1/4 1767 (laskettu) 1732
Katselmus 1778 8.9.1778
Olof Fager 10.9.1775 kuoli
Abraham Hupoin Ström Jorois 23 1/3 2 5/6 ogift 5 5 1/2 23.11.1775 täydennys­mies 1755
Katselmus 1782 11.7.1782
Abraham Ström Jorois 28 1/6 6 3/4 gift 5 5 1/2 23.11.1775 otettu 1754
Katselmus 1785 6.7.1785
Abraham Ström Jorrois 31 9 gift 5 6 1776 (laskettu) 1754
Katselmus 1788 25.9.1788
Abram Ström 34 12 gift 5 6 1776 (laskettu) 1754
Katselmus 1789 5.11.1789
Abram Ström Jorois 35 13 gift 5 6 1776 (laskettu) 1754
Katselmus 1790 16.9.1790
Abraham Ström Jorois 36 13 3/4 gift 5 6 1777 (laskettu) 1754
Katselmus 1795 9.6.1795
Abraham Ström Jorois 41 19 gift 5 6 1776 (laskettu) 1754
Katselmus 1798 28.6.1798
Abraham Ström 28.6.1798 saa eron
-
Katselmus 1801 14.6.1801
Abraham Ström 28.6.1798 sai eron
Paul Michelsson Ripin Rapp Piexämäki 30 2 5/6 gift 5 8 1.9.1798 palkka­mies 1771
Katselmus 1804 25.6.1804
Påhl Rapp Piexämäki 33 5 5/6 gift 5 8 1799 (laskettu) 1771

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Anders Brask
1733 Anders Brask
1734 Anderss Brassk
1735 Anders Brask
1736 Anderss Brassk
1737 Anders Brask
1738 Anders Brask
1739 And: Brask
1740 Anders Brask
1741 Anders Brask
1744 Anders Brask
1745 Anders Brask
1746 Anders Brask
1747 And:s Brask
1748 Anders Brask
1749 Anders Brask
1750 Anders Brask
1751 Anders Brask 14.9.1751 kuoli marssilla Helsingistä
1752 -
1753 Anders Öman 24.8.1752 palkattu täydennysmies
1754 Anders Öman
1755 Anders Öman
1756 Anders Öman
1757 Anders Öman
1758 Anders Öman
1759 Anders Öman
1760 Anders Öman
1761 Anders Öman
1762 Anders Öman 8.5.1762 hylättiin
-
1763 Hind. W. Böisman 1.8.1762 vapaaehtoinen
1764 Hindr: W: Böisman
1766 Hind: Wilh: Böisman 1.3.1766 poistettu
-
1767 Olof Fager 1.5.1767 otettiin
1768 Olof Fager
1769 Olof Fager
1770 Olof Fager
1771 Olof Fager
1773 Olof Fager
1775 Olof Fager
1776 Olof Fager
1777 Olof Fager 10.9.1775 kuoli
Abr. Hupoin Ström 23.11.1775 täydennysmies
1778 Abrah: Ström
1779 Abram Ström
1780 Abr: Ström
1781 Abr Ström
1782 Abr: Ström
1783 Abr: Ström
1784 Abram Ström
1785 Abram Ström
1786 Abram Ström
1787 Abram Ström
1788 Ab: Ström
1789 Abr: Ström
1790 Abram Ström
1791 Abrah: Ström
1792 Abraham Ström
1793 Abraham Ström
1794 Abraham Ström
1795 Abr: Ström
1796 Abrah: Ström
1797 Abrah: Ström
1798 Abrah: Ström 28.6.1798 sai eron
-
1799 Påhl Ripinen Rapp 1.9.1798 palkkamies
1800 Påhl Rapp
1801 Påhl Rapp
1802 Påhl Rapp
1803 Pohl Rapp
1804 Pohl Rapp
1805 Påhl Rapp
1806 Pohl Rapp
1807 Pohl Rapp

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Påel Olsson Tijkain

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitVapaa teksti

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Joroinen RK 1725-1732
127 Lars Korhoin
127 And: Brask
Joroinen RK 1736-1742
- Soldater And: Brask
Joroinen RK 1774-1784
180 Soldater Olof Fager
puoliso: Anna Räisätär
+ 6.9.1775, vaimo + 30.12.1780
180 Soldater Abraham Ström s. 2.6.1754
puoliso: Ewa Juwitar
Joroinen RK 1787-1794
187 Soldater Abraham Ström s. _.6.1754
puoliso: Ewa Juwitar s. 1760
Swm Ana Mähetar
Joroinen RK 1795-1805
252 Soldater Abrah. Ström s. 1.6.1754
puoliso: Ewa Jufwitar s. 1760
til Leppäwirda 1800, Mor Greta Nykäin
252 Soldater Påhl Ripin Rapp s. 1771
puoliso: Lisa Laitin s. 1770
Joroinen RK 1808-1823
279 Soldater Påhl Ripin Rapp s. 1771
puoliso: Elisabeth Laitin s. 1770
Vaimo + 1808
279 Soldater Påhl Ripin Rapp s. 1771
puoliso: Anna Paukoin s. 1785
till p: 97
97 Kaitais 2 Påhl Ripin s. 1771
puoliso: Anna Paukoin s. 1785
Jäg., till pag 113
113 Kaitais 15 Påhl Ripin s. 1771
puoliso: Anna Paukoin s. 1785
Inh., från pag 97

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Joroisten seurakunta
Sydänma And: Brask
puoliso: Ingred Pöllätär
lapsia: Hedvig, Maria, Margreta, Anders, Carl, Gustaf

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1725_11 Lars Hackspik
1725_12 Lars Hackspik
1726_1 Lars Hackspik
1726_2 Lars Hackspik
1726_3 Lars Hackspijk
1726_4 Lars Hackspijk
1726_5 Lars Hackspijk
1727_9 Larss Hackespijk
1727_9 Larss Hackspijk
1727_10 Lars Hakspijk
1727_11 Lars Hakspijk
1727_12 Lars Hackspijk
1728_1 Lars Hackspijk
1728_2 Lars Hackspijk
1728_3 Lars Haakspijk
1728_3 Alexander Brask
1728_4 Alexander Brask
1728_5 Alexander Brask
1728_6 Alexander Brask
1728_7 Alexander Brax
1728_8 Anders Brask
1728_9 Anders Brask poistunut 26.8.
1730_11 Lars Hackspijk
1730_12 Lars Hackspijk
1731_1 Lars Hackspijck
1731_3 Lars Hackspick
1731_4 Lars Hackspick
1731_5 Lars Hackspick
1734_2 Anders Brask
1734_3 Anders Brask
1734_4 Anders Brask
1734_5 Anders Brask
1734_6 Anders Brask
1734_7 Anders Brask
1734_8 Anders Brask
1734_9 Anders Brask
1734_10 Anders Brask
1734_11 Anders Brask
1734_12 Anders Brask
1735_1 Anders Brask

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilit

Tieto Viite
Ruotuun 89 kuuluva Lars Hackspik virheellisesti merkitty tähän läänintileissä 1725-28 ja 1730 ruotu 89

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Abram Hupoinen Sawolax, Jorois 20 1/2 ogift 10 5 1/3 1755
Katselmus 1788_v 25.9.1788
Nils Turuin
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Nils Ture Randasallmi

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1783_v Per Marckain
1784_v Per Markain

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 22.1.1773
Abraham Huopoin 18 22.1.1773 esitetään 1755

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Anders Otinen 24.8.1752 sotilaaksi
1752_v Johan Oxman 24.8.1752 otettu
1753_v Johan Oxman
1754_v Johan Oxman
1754b_v Johan Oxman
1754c_v Johan Oxman
1756_v Johan Oxman
1757_v Johan Oxman
1758_v Johan Oxman
1758b_v Johan Oxman
1760_v Johan Oxman

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 108Ruotu 110

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2019