AlkuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 110

Juvan komppania: ruotu 110 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Kaitainen (Joroinen)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVapaa tekstiYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Anders Säppäin palkka­mies
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Simon Utterberg Savolax 22 6 gift 1729 (laskettu) 1713
Katselmus 1749_5
Brusius Hämäläin
Katselmus 1751
Brussius Hämälin
Katselmus 1758
Brusius Hämäläin 30 11 1747 (laskettu) 1728
Katselmus 1763
Brusius Hamelin Jorois 35 16 gift 1747 (laskettu) 1728
Katselmus 1767
Simon Utterberg 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Mårten Hilström 16.3.1742 palkka­mies 27.5.1747 hylättiin
Brusius Hämäläin Jorois 45 20 1/6 gift 27.5.1747 palkka­mies 1722
Katselmus 1772
Michell Nick Piexämäki 19 gift 29.3.1773 palkka­mies, hyväksytään 1753
Katselmus 1775
Brusius Hämäläin 15.9.1772 hylättiin
Michel Nick 15.9.1772 palkka­mies 26.1.1773 hylättiin
Michel Nick Piexämäki 21 5/12 3 2/12 gift 11 1/2 29.3.1773 sama ­mies uudestaan 1754
Katselmus 1778
Michel Nick Piexemäki 24 5/12 5 5/12 gift 5 7 29.3.1773 1754
Katselmus 1782
Michecl Nick Piexämäki 28 2/3 9 2/3 gift 5 7 29.3.1773 otettu 1754
Katselmus 1785
Michell Nick Piexemäki 31 12 gift 5 7 1773 (laskettu) 1754
Katselmus 1788
Michel Nick 34 15 gift 5 7 1773 (laskettu) 1754
Katselmus 1789
Michell Nick Piexämäki 35 16 gift 5 7 1773 (laskettu) 1754
Katselmus 1790
Michel Nick 11.6.1790 kuoli
Nils Tuhr Tihl Randasalmi 31 1/12 gift 5 7 21.7.1790 täydennys­mies (109 ja 110) 1759
Katselmus 1795
Nils Tihl Randas: 36 6 gift 5 7 1789 (laskettu) 1759
Katselmus 1798
Nils Tihl 27.5.1796 kuoli
Matts Pigg Jorois 23 8 gift 5 8 1/2 1.9.1796 täydennys­mies N:o 109/110 1775
Katselmus 1801
Matts Pigg Jorois 26 11 gift 5 8 1/2 1790 (laskettu) 1775
Katselmus 1804
Matts Pigg Jockas 29 13 gift 5 8 1/2 1791 (laskettu) 1775
Katselmus 1809
Mats Pigg Jockas 34 18 gift 5 8 1791 (laskettu) 1775
Katselmus 1809b
Matts Pigg Jockas 34 18 gift 5 8 1791 (laskettu) 1775


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Simon Utterberg
1733 Simon Utterberg
1734 Simon Utterberg
1735 Simon Utterberg
1736 Simon Utterberg
1737 Simon Utterberg
1738 Simon Utterberg
1739 Sim: Utterberg
1740 Simon Utterberg
1741 Simon Utterberg
1744 Mårten Hilström
1745 Mårt: Hilström
1746 Mårten Hilström
1747 Mårt: Hilström 20.5.1747 ruotu vaihtoi miehen
Brusius Hämelin 20.5.1747 palkkamies
1748 Brusius Hämeljn
1749 Brusius Hämelin
1750 Brussius Hämelin
1751 Brusius Hämeljn
1752 Brussius Hämelin
1753 Brusius Hämel:
1754 Brusius Hämäläin
1755 Brusius Hämeläin
1756 Brusius Hämelin
1757 Brusius Hämäläin
1758 Brusius Hämäläin
1759 Brussius Hämelin
1760 Brusius Hämelin
1761 Brussius Hämelin
1762 Brussius Hämelin
1763 Brusius Hämel:
1764 Brusius Hämelin
1766 Brusius Hämelin
1767 Brusius Hämälein
1768 Brusius Helmelin
1769 Brusius Hämälein
1770 Brusius Hämälein
1771 Brusius Hemelin
1773 Michell Nikulain 26.1.1773 hylättiin
Michell Nikulain 29.3.1773 otettiin uudestaan
1775 Mickell Nick
1776 Mickell Nick
1777 Mickell Nick
1778 Mich: Nick
1779 Michel Nick
1780 Matts Nick
1781 Mich Njck
1782 Michell Nick
1783 Mich: Nick
1784 Michell Nick
1785 Mich: Nick
1786 Mich Nick
1787 Mich: Nick
1788 Mich: Nick
1789 Michel Nick
1790 Michell Nick 11.6.1790 kuoli
Nils Tuhr Tihl 21.7.1790 täydennysmies N:o 109 et 110
1791 Nils Tihl
1792 Nils Tihl
1793 Nils Tihl
1794 Nils Tihl
1795 Nils Tihl
1796 Nils Tihl 27.5.1796 kuoli
Matts Pigg 1.9.1796 täydennysmies
1797 Matts Pigg
1798 Matts Pigg
1799 Matts Pigg
1800 Matts Pigg
1801 Mats Pigg
1802 Matt Pigg
1803 Matts Pigg
1804 Matts Pigg
1805 Mats Pigg
1806 Matts Pigg
1807 Matts Pigg
1809 Matts Pig

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773
Brusius Hämelin 15.9.1772 sai eron
Mich: Nick 15.9.1772 palkkamies 22.1.1773 hylätään
-
Luettelo 1774
Michel Nick 26.3.1773 hylättiin
Michel Nick Piexämäkj 19 gift 29.3.1773 kuitenkin otettiin, hyväksytään 1755


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Eskill Olsson Läskinen


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Joroinen RK 1725-1732
128 Sigf: Hurskain
puoliso: Carin
128 Simon Utriain
Joroinen RK 1736-1742
- Soldater Simon Utterberg
puoliso: Walborg
lapsia: Petter
Joroinen RK 1774-1784
180 Soldater Michel Nick s. 1750
puoliso: Agnetha Nupotar s. 1750
Joroinen RK 1787-1794
187 Soldater Michel Nick s. 1750
puoliso: Agnetha Nupotar s. 1750
+ 1790, leski Leppävirralle
187 Soldater Nils Tijhl
puoliso: Christ: Håkatar
Joroinen RK 1795-1805
252 Soldater Nils Thil
puoliso: Stina Hokatar
+ 20.8.1796
252 Soldater Mats Pigg s. 1773
puoliso: An.C. Kerfwitar s. 1772
Joroinen RK 1808-1823
280 Soldater Matts Purain Pigg s. 1773
puoliso: An C: Kerfwin s. 1772
lapsia: Anna Lisa
borta?, vaimo till p___


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Joroisten seurakunta
Saufwuniemj Sigred Olofss. Hurskain
puoliso: Agneta Häckitär vih. 13.10.1700
Safwuniemj
Caitais
Sigfred Hurskain
puoliso: Carin Wehwilätär vih. 15.3.1719
lapsia: Johannes, Agnetha
Caitais Simon Utriain Utterberg
puoliso: Walborg Hynnitär s. 1712K k. 1.9.1765
lapsia: Petter


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1728_4 Lars Hackspijck
1728_5 Lars Hakspjk
1728_6 Anders Hackspijck
1728_7 Lars Hackspick
1728_8 Lars Hackspick
1730_11 Simån Utterberg
1730_12 Simån Utterberg
1731_1 Simon Utterberg


Vapaa teksti muihin lähteisiin perustuvaa tietoa

Tieto Lähde
Ruotuun 89 kuuluva Lars Hackspik virheellisesti merkitty tähän läänintileissä 1728 ruotu 89


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Eskil Leskinen mainittu 1700
Anders Seppänen mainittu 1712 ennen 1720
Sigfrid Hurskainen mainittu 1725
Simon Utterberg Utriainen 1725 jälkeen 24.8.1741
Mårten Hilström 16.3.1742 27.5.1747
Brusius Hämelin 27.5.1747 15.9.1772
Mikael Nick Nikulainen 15.9.1772 26.1.1773
Mikael Nick Nikulainen 29.3.1773 11.6.1790
Nils Tuhr Tihl 21.7.1790 27.5.1796
Mats Pigg Puranen 1.9.1796 mainittu 1809

KatselmuksetNimetKylätRuotu 109Ruotu 111

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2018