AlkuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 121

Juvan komppania: ruotu 121 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Ruottila, Sairalanmäki, Väätälänmäki (Sulkava)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Ruotusiirrot Kommentti
Anders Soikkanen mainittu 1700
Tomas Tiittanen mainittu 1712 _.3.1729
Johan Tiittanen _.3.1729 16.7.1735
Erik Eklöf Tiittanen 15.1.1736 24.8.1741
Lars Gammal 1.4.1742 18.7.1742
Lars Eklöf Löppönen 23.4.1744 29.3.1773
David Sonck Soikkanen 14.6.1773 28.6.1798
Johan Arp Arponen 5.3.1799 mainittu 1809

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Ruotusiirrot Kommentti
Ruodun 121 varamies
Anders Vesterinen mainittu 1752 mainittu 1773
1776 lähtien ruotujen 121 ja 122 yhteinen varamies numero 61
Adam Mielonen 24.8.1775 1.1.1802 ruotuun 122
Pål Gren Kammonen 12.3.1803 mainittu 1806


Lähteet

Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilashuonekassa

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Thomas Hindss Tijtain palkka­mies
Katselmus 1716 23.10.1716
Thomas Tjttain Savolax och Sullkawa S:n 37 6 gift 1710 (laskettu) 1679
Katselmus 1719 27.10.1719
Thomas Tijttain
Katselmus 1720 15.9.1720
Thomas Tjttain Savolax 42 18 1 1702 (laskettu) 1678
Katselmus 1721 21.9.1721
Thomas Tjttain Savolax 43 11 gift 1710 (laskettu) 1678
Katselmus 1735 16.6.1735
Tomas Titain _.3.1729
Johan Titain Savolax 24 6 gift _.3.1729 1711
Katselmus 1749_5 8.5.1749
Lars Eklöf
Katselmus 1751 22.4.1751
Lars Eklöf
Katselmus 1758 22.2.1758
Lars Eklöf 37 14 1744 (laskettu) 1721
Katselmus 1763 12.2.1763
Lars Eklöf Sul: 42 19 gift 1744 (laskettu) 1721
Katselmus 1767 21.8.1767
Johan Tilain 16.7.1735 sai eron
Eric Eklöf 15.1.1736 palkka­mies 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Lars Gammal 1.4.1742 palkka­mies 18.7.1742 kuoli
Lars Eklöf Sulkawa _5 24 3/4 gift 23.4.1744 palkka­mies
Katselmus 1772 29.3.1773
Lars Ecklöf Sulkava 60 7/12 29 5/6 gift 1743 (laskettu) 29.3.1773 saa eron 1712
Katselmus 1775 21.8.1775
Lars Ekelöf 29.3.1773 hylättiin
David Såickain Sånck Sulkawa 20 1/6 2 1/6 gift 11 2 1/2 14.6.1773 palkka­mies 1755
Katselmus 1778 8.9.1778
David Sånck Sulkawa 32 1/6 5 1/6 gift 5 9 14.6.1773 1746
Katselmus 1782 11.7.1782
David Sånck Sulkava 36 9 gift 5 9 14.6.1773 otettu 1746
Katselmus 1785 6.7.1785
Dawid Sonk Sulkawa 39 12 gift 5 9 1/3 1773 (laskettu) 1746
Katselmus 1788 25.9.1788
David Sonck 42 15 gift 5 9 1773 (laskettu) 1746
Katselmus 1789 5.11.1789
David Sånk Sulkava 43 16 gift 5 9 1/3 1773 (laskettu) 1746
Katselmus 1790 16.9.1790
David Sånck Sulkava 44 16 3/4 gift 5 9 1/2 1774 (laskettu) 1746
Katselmus 1795 9.6.1795
David Sonk Sulkawa 49 22 gift 5 9 1773 (laskettu) 1746
Katselmus 1798 28.6.1798
David Sonck 28.6.1798 saa eron
-
Katselmus 1801 14.6.1801
Dawid Sonck 28.6.1798 sai eron
Johan Arpoinen Arp Joutzenus 24 2 1/4 gift 5 11 5.3.1799 palkka­mies 1777
Katselmus 1804 25.6.1804
Johan Arp Joutseno 27 5 1/4 gift 5 11 1799 (laskettu) 1777
Katselmus 1809 22.6.1809
Johan Arp Jouzina 33 10 gift 5 11 1799 (laskettu) 1776
Katselmus 1809b 16.10.1809
Johan Arp Joutzeno 33 10 gift 5 11 1799 (laskettu) 1776

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilashuonekassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Johan Tijtain
1733 Johan Tjtain
1734 Johan Titain
1735 Johan Titain
1736 Erik Ekeloff 10.1.1736 ruotu asetti miehen
1737 Erich Ekelöf
1738 Erick Eklöf
1739 Erick Ekelöf
1740 Erick Eeklöf
1741 Erich Ekelöf
1744 Lars Ekelöf 26.4.1744 otettiin
1745 Lars Eklöf
1746 Lars Eklöf
1747 Lars Eklöf
1748 Lars Ecklöf
1749 Lars Ekelöf
1750 Lars Ecklöf
1751 Lars Ecklöf
1752 Lars Ecklöf
1753 Lars Ecklöf
1754 Lars Eklöf
1755 Lars Eklöf
1756 Lars Eklöf
1757 Lars Eklöf
1758 Lars Eklöv
1759 Lars Ecklöf
1760 Lars Ecklöf
1761 Erick Ecklöf
1762 Erick Ecklöf
1763 Erick Ecklöf
1764 Lars Ekelöf
1766 Lars Ekelöf
1767 Lars Ekelöf
1768 Lars Ekelöf
1769 Lars Ekelöf
1770 Lars Ekelöf
1771 Lars Ecklöf
1773 Lars Ekelöf 29.3.1773 hylättiin
Dawid Sonck 14.6.1773 palkkamies
1775 Dawid Sonck
1776 Dawid Sonck
1777 Dawid Sonck
1778 David Sonk
1779 David Sånk
1780 Dawid Sonk
1781 David Sånk
1782 David Sånk
1783 Dawid Sonck
1784 Dawid Sonck
1785 Dawid Sonck
1786 Dawid Sånk
1787 David Sonck
1788 Dawid Sånk
1789 David Sånck
1790 David Sånk
1791 Dawid Sonck
1792 Dawid Sånck
1793 David Sonck
1794 David Sånk
1795 Dawid Sonk
1796 David Sånck
1797 David Sånck
1798 David Sonck 28.6.1798 sai eron
-
1799 Johan Arpon Arpp 1.9.1798 palkkamies
1800 Johan Arp
1801 Johan Arp
1802 Johan Arp
1803 Johan Arp
1804 Joh: Arp
1805 Johan Arp
1806 Joh: Arp
1807 Joh: Arp
1809 Johan Arp

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilashuonekassa

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773b 22.1.1773
Lars Eklööf 53 1/3 22 1751 (laskettu) 1720
Luettelo 1773c 7.7.1773
Lars Eeklöf 29.3.1773 hylättiin
David Såikain Sulkava gift 7.7.1773 palkkamies esitetään
Luettelo 1774 24.2.1774
Lars Eeklöf 29.3.1773 hylättiin
David Såikain Sonck Sulkava 27 gift 14.6.1773 palkkamies hyväksytään 1747

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilashuonekassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Anders Påelsson Soikain

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitSotilashuonekassa

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Sulkava RK 1756-1764
- Soldater Lars Löppöin
puoliso: Elin Härkäin
Sulkava RK 1765-1780
- Soldater Lars Löppöin s. 1716
puoliso: Elin Härkäin s. 1720
Sulkava RK 1786-1793
- Soldater David Sauk s. 1744
puoliso: Anna Jordan s. 1747
lapsia: Maria, Michel, Salomon, Jeremias
Sulkava RK 1793-1804
- Soldater Dawid Sånk s. 1744
puoliso: Anna Jordan s. 174_
lapsia: Maria, Michel, Salomon
- Soldater Joh: Arp s. 1776
puoliso: Maria Parckoin
Sulkava LK 1756L-1764
- Wätälä Lars Löppöins
lapsia: Pehr, Lars, Cathar
- Wätälä David Soikains
lapsia: Maria, Michel, Carin

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilashuonekassa

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Sulkavan seurakunta
Wätälä Thomas Hindss Tijtain s. 1680K k. 1.11.1764
puoliso: Anna Haloin s. 1698K k. 22.4.1768 vih. 3.6.1744
lapsia: Thomas
Wätälä Erich Tijtain Eklöf
puoliso: Carin Christdr Kammoin s. 2.6.1703 vih. 20.5.1739
Wätälä Lars Löppöin Eklöf
puoliso: Elin Härkäin vih. 26.12.1747
lapsia: Anna, Petrus, Lars, Catarina, Helena
Rauhaniemi
Sulkawa
Wätälä
David Matsson Soickain Sonck s. 14.12.1745
puoliso: Anna Jordan vih. 1.10.1769
lapsia: Maria, Lena, Johannes, Michel, Carin, Anna, Salomon, Jeremias
Wätälä
Kammola
Johan Arpoin Arpp s. 1777K k. 25.11.1839
puoliso: Maria Paulsdr Parkoin s. 16.5.1770 k. 3.5.1819 vih. 21.12.1803
lapsia: Maria, Sigfrid, Anna
Kuhakoski Johan Arpoin s. 1777K k. 25.11.1839
puoliso: Elisabeth Rockain vih. 7.11.1824
lapsia: Johan, Wilhelm, Eva Stina

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatSotilashuonekassa

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1722_9 Thomas Tijtain
1722_10 Tomas Titain
1722_11 Thomas Tijtain
1727_7 Thomas Tijttuin
1727_8 Thomas Tijtain
1727_9 Thomas Tijtain
1727_9 Thomass Thitain
1727_10 Thomas Tijttain poistunut 29.9.
1733_7 Hendrich Halltuin kuuluu ruotuun 128
1734_2 Johan Tijttain
1734_3 Johan Tijttain
1734_4 Johan Tijttain
1734_5 Johan Tijttain
1734_6 Johan Tijttain
1734_7 Johan Tijttain
1734_8 Johan Tijttain
1734_9 Johan Tijttain
1734_10 Johan Tijttain
1734_11 Johan Tijttain
1734_12 Johan Tjettainen
1735_1 Johan Tijttain
1737_5 Sigfred Hämäläin kuuluu ruotuun 122
1737_6 Sigfred Hämäläin kuuluu ruotuun 122
1737_7 Sigfred Hämäläin kuuluu ruotuun 122
1737_8 Sigfred Hämäläin kuuluu ruotuun 122
1737_9 Sigfred Hämäläin kuuluu ruotuun 122
1737_10 Sigfred Hämäläin kuuluu ruotuun 122
1737_11 Sigfred Hämäläin kuuluu ruotuun 122
1737_12 Sigfred Hämäläin kuuluu ruotuun 122
1738_1 Sigfred Hämäläin kuuluu ruotuun 122

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vadstenan sotilashuonekassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilit

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1755 Soldaten Lars Ekelöf 1773 30 60
1776 Soldat Lars Ekelöf 5.2.1776 1781
1776 Sold Henric Sinck 5.5.1806
1784 Soldaten Henrik Sinck 1804 31 53

Eläkettä anoneet sotilaat


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 121 varamies
-
Adam Mellonen 16 24.8.1775 otetaan 1759
Katselmus 1776_v 16.9.1776
Adam Meloin Sulkawa 17 9 4 1/4 1759
Katselmus 1788_v 25.9.1788
Ruotujen 121 ja 122 yhteinen varamies numero 61
Adam Mieloin gift
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Adam Melon Sulkava
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Adam Melon Sulkava 33 19 gift 5 5 1/2 1776 (laskettu) 1762
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Pohl Kammoin Gren Sulkava 31 3 ogift 5 8 12.3.1803 palkka­mies 1775

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 121 ja 122 yhteinen varamies numero 61
1783_v Adam Meloin
1784_v Adam Meloin

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 22.1.1773
Ruodun 121 varamies
And: Wästerin 38 23 1750 (laskettu) 1735
Luettelo 1779_v 18.6.1779
Ruotujen 121 ja 122 yhteinen varamies numero 61
Adam Meloin Sulkawa 19 3/4 1760
Luettelo 1780_v 21.2.1780
Adam Meloin Sulkava 20 5/6 1760
Luettelo 1781_v 5.2.1781
Adam Meloin Sulkava 21 1/6 1760

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Anders Wästärin
1753_v Anders Wästärin
1754_v Anders Wästärin
1754b_v Anders Wästerin
1754c_v Anders Wästerin
1756_v Anders Wästerin
1757_v Anders Wästerin
1758_v Anders Wästerin
1758b_v Anders Wästerin
1760_v Anders Wästerin
1764_v Anders Westerin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 120Ruotu 122

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2019