AlkuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 129

Juvan komppania: ruotu 129 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Kaitainen, Rahkolantaipale (Sulkava)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Erich Larson Kinnuin palkka­mies
Katselmus 1719
Swen Wäteläin 5.4.1719 otettu
Katselmus 1720
Sven Wetäläin Österbåten 18 2 - 1718 (laskettu) 1702
Katselmus 1721
Sven Wetäläin Österbåten 19 3 - 1718 (laskettu) 1702
Katselmus 1735
Sven Wätelein Österbåtten 33 17 gift 1718 (laskettu) 1702
Katselmus 1749_5
Olof Jerpe
Katselmus 1751
Lars Lackman
Katselmus 1754
Lars Lakman
Katselmus 1758
Lars Lackman 22.2.1758 saa eron
Anders Purdin Sulkafwa 22 ogift 22.2.1758 täydennys­mies hyväksytään 1736
Katselmus 1763
And: Färdig Saf: 27 5 gift 1758 (laskettu) 1736
Katselmus 1767
Sven Matilain _.9.1747 erotettiin
Olof Hierpe _.9.1747 palkka­mies 14.3.1750 kuoli
Lars Lackman 25.2.1751 palkka­mies 22.2.1758 hylättiin
Anders Färdig Sulkava 39 9 5/12 gift 22.2.1758 täydennys­mies 1728
Katselmus 1772
Anders Färdig Sulkava 44 7/12 15 gift 1757 (laskettu) 29.3.1773 hylätään 1728
Katselmus 1775
Anders Färdig 29.3.1773 hylättiin
Pål Sallinen Salin Karelen 31 1/3 2 1/3 gift 11 3 10.4.1773 palkka­mies 1744
Katselmus 1778
Påhl Salin Karelen 34 1/3 5 1/3 gift 5 9 1/4 10.4.1773 1744
Katselmus 1782
Påhl Salin Carelen 38 1/6 9 1/6 gift 5 9 1/4 10.4.1773 otettu 1744
Katselmus 1785
Pål Salin Carelen 41 12 gift 5 10 1773 (laskettu) 1744
Katselmus 1788
Paul Salin 44 15 gift 5 10 1773 (laskettu) 1744
Katselmus 1789
Påhl Salin Sulkava 45 16 gift 5 10 1773 (laskettu) 1744
Katselmus 1790
Påhl Salin 16.9.1790 saa eron
-
Katselmus 1795
Påhl Salin 16.9.1790 sai eron
Berends Meinander 25.12.1790 vapaaehtoinen
Katselmus 1798
Berndt Mejnander vapaaehtoinen 3.4.1797 vänrikiksi
Jacob Fredr: Unei 30.9.1797 otettiin nuori­mies 1.1.1798 ruotuun 63
Matts Vester Jockas 30 13 1/2 ogift 5 9 1.1.1798 täydennys­mies N:o 128/129 1768
Katselmus 1801
Matts Wäster Jockas 33 16 1/2 gift 5 9 1785 (laskettu) 1768
Katselmus 1804
Matts Vester Jockas 36 19 1/2 gift 5 9 1785 (laskettu) 1768
Katselmus 1809
Mats Storm Mändyhariu 24 4 ogift 5 9 1805 (laskettu) 1785
Katselmus 1809b
Matts Storm Mänduharju 24 4 ogift 5 9 1805 (laskettu) 1785


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Swen Weteläin
1733 Swen Weteläin
1734 Swän Wattelein
1735 Swen Wäteläin
1736 Swän Wettelein
1737 Swen Wätäläin
1738 Swen Weteläin
1739 Swen Wätäl:n
1740 Swen Weteläin
1741 Swen Wättäläin
1744 Swän Weteläin
1745 Swen Wetäläin
1746 Swen Wätälein 11.8.1746 ruotu vaihtoi miehen
Thomas Järppe 11.8.1746 ruotu esitti
1747 Thomas Jerpe
1748 Olåf Järpe
1749 Olof Jerpe
1750 Olåf Järpe 14.3.1750 kuoli Helsingissä
1751 Lars Lackman
1752 Lars Lackman
1753 Lars Lackman
1754 Lars Lackman
1755 Lars Lackman
1756 Lars Lackman
1757 Lars Lackman
1758 Lars Lackman 22.2.1758 hylättiin
Anders Purdin Färdig 22.2.1758 täydennysmies
1759 Anders Ferdig
1760 Anders Ferdig
1761 Anders Färdig
1762 Anders Färdig
1763 Anders Färdig
1764 Anders Färdig
1766 Anders Fardig
1767 Anders Färdig
1768 Anders Färdig
1769 Anders Färdig
1770 Anders Färdig
1771 Anders Färdig
1773 Anders Färdig 29.3.1773 hylättiin
Påhl Salin 10.4.1773 palkkamies
1775 Påhl Salin
1776 Påhl Salin
1777 Påhl Salin
1778 Påhl Salin
1779 Pohl Salin
1780 Påhl Salin
1781 Påhl Salin
1782 Påhl Salin
1783 Påhl Salin
1784 Pohl Salin
1785 Pohl Salin
1786 Påhl Salin
1787 Pohl Salin
1788 Påhl Salin
1789 Påhl Salin
1790 Påhl Salin 17.9.1790 sai eron
-
1791 Bernt Meinander 25.12.1790 vapaaehtoinen
1792 Bernt Meinander vapaaehtoinen
1793 Berndt Meinander vapaaehtoinen
1794 Bernt Meinander vapaaehtoinen
1795 Bernt Meinander vapaaehtoinen
1796 Bernt Joh: Meinander
1797 Bärnt Joh: Meinander 3.4.1797 vänrikiksi Ens. Majurin komppaniaan
-
1798 Fredric Unei 1.9.1797 otettiin 1.1.1798 ruotuun 63
Matts Wester 1.1.1798 täydennysmies N:o 65
1799 Matts Vester
1800 Matts Wäster
1801 Mats Wäster
1802 Matts Wäster
1803 Matts Wäster
1804 Matts Wäster
1805 Matts Wester 10.1.1805 kuoli
Michel Mondoin Storm 25.2.1805 palkkamies
1806 Michel Stom
1807 Michell Storm
1809 Matts Storm

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1774
Anders Ferdig 29.3.1773 hylättiin
Pohl Sallinen Saljn Carelen 24 gift 10.4.1773 palkkamies hyväksytään 1750


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Per Hansson Rocka
1702_4 Per Hansson Rocka


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Sulkava RK 1756-1664
- Soldater Lars Lakoin
puoliso: Anna Päykäin
afskiedat (viim.eht. 1757)
- Soldater And: Purdin
puoliso: Carin Janduin
Sulkava RK 1765-1680
- Soldater And: Purdin s. 6.10.1734
puoliso: Carin Janduin s. 1737
Sulkava RK 1786-1793
- Soldater Paul Sallin s. 1738
puoliso: Anna Haltuin s. 1739
lapsia: St:d:r Sophia Heinoin, d:r Anna Sallinen, Elin, Paul, Olof, Salomon,Stephan, Maria
Sulkava RK 1793-1804
- Soldater Mårten Wester s. 1770
puoliso: Eva Håtacka s. 1773
lapsia: St:son Gustaf, Son And: Johan, Matts


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Sulkavan seurakunta
Rahkola Lars Lakoin
puoliso: Anna Pöykäinen vih. 15.12.1751
lapsia: Petrus, Ewa, Anna, Henricus
Rahkola
Kaitais
And: Purdinen s. 1735K k. 8.3.1806
puoliso: Carin Janduinen s. 1733K k. 27.12.1769 vih. 15.10.1758
lapsia: Anders, Margareta, Catharina, Maria, Olaus
Caitais
Tunnila
Halttula
And: Purdinen Färdig s. 1735K k. 8.3.1806
puoliso: Christina Kammoin s. 1735K k. 7.3.1815 vih. 10.6.1770
lapsia: Johann, Carin, Anna, Christina


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1722_9 Swen Wätäläinen
1722_10 Swen Wetäläin
1722_11 Swen Wätäläin
1727_11 Iwar Weteläin tullut 27.10.
1727_12 Swen Weteläin
1728_1 Swen Weteläin
1728_2 Swän Wetel:n poistunut 28.1.
1734_2 Swen Wetel:
1734_3 Swen Wetel:
1734_4 Swen Wetel:n
1734_5 Swen Wetel:n
1734_6 Swen Wättälän
1734_7 Swän Wättälän
1734_8 Swen Weteläin
1734_9 Swen Weteläin
1734_10 Swen Weteläin
1734_11 Swen Weteläin poistunut 30.10.


Palkkarästikomitea Tositteet

Tositteet Nimi
1810-12 Storm


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Petter Rokka mainittu 1700 mainittu 1702
Erik Kinnunen mainittu 1712
Sven Veteläinen 5.4.1719 11.8.1746
Olof Hjärpe 11.8.1746 14.3.1750
Lars Lackman Laakkonen 25.2.1751 22.2.1758
Anders Färdig Puurtinen 22.2.1758 29.3.1773
Pål Salin Sallinen 10.4.1773 16.9.1790
Bernt Meinander 25.12.1790 3.4.1797
Jakob Fredrik Uneus 30.9.1797 1.1.1798
Mats Vester 1.1.1798 10.1.1805
Mats Storm Montonen 25.2.1805 mainittu 1809

KatselmuksetNimetKylätRuotu 128Ruotu 130

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2018