AlkuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 13

Juvan komppania: ruotu 13 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Hietajärvi, Kiiskilänniemi (Juva)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVapaa tekstiYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Påhl Mattzss Ruskain palkka­mies
Katselmus 1719
Lars Oijnoin katosi tuntureilla
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Anders Lautiain Safolax 39 12 gift 1723 (laskettu) 1696
Katselmus 1749_5
Jeremias Järnsko
Katselmus 1751
Jeremijas Järnsko
Katselmus 1754
Jeremias Järnskoo
Katselmus 1758
Jeremias Järnsko 34 10 1748 (laskettu) 1724
Katselmus 1763
Jeremias Järnsko Jockas 39 15 gift 1748 (laskettu) 1724
Katselmus 1767
Anders Lautiain 16.4.1744 kuoli
Jeremias Järnsko Jockas 45 19 gift 12.6.1748 palkka­mies 21.8.1767 saa eron 1722
Katselmus 1772
Niels v: Krämer Väckelax 40 20 1/2 ogift 1752 (laskettu) 1732
Katselmus 1775
Nils von Kraemer 16.2.1769 korpraali ruodusta 1 1.2.1774 kuoli
-
Katselmus 1778
Petter Kiskin Flinck Jockas 25 3 ogift 5 7 1/2 23.10.1775 täydennys­mies 1753
Katselmus 1782
Petter Flinck Jockas 28 5/6 7 ogift 5 6 23.10.1775 otettu 1754
Katselmus 1785
Petter Flink Jockas 31 10 ogift 5 8 1775 (laskettu) 1754
Katselmus 1788
Ad: Fr: Norring varusmestari
Katselmus 1789
Adam Fredric Norring varusmestari 30.4.1789 poistettiin
Johan Eklund Stockholm 68 44 ogift 5 6 1.5.1789 korpraali 1721
Katselmus 1790
Johan Eklund 13.2.1790 kuoli
Petter Fileen Lovisa 20 1/2 ogift 5 10 14.2.1790 korpraaliksi ruodusta 118 1770
Katselmus 1795
Petter Felen Lowisa 25 6 ogift 5 10 1789 (laskettu) 1770
Katselmus 1798
Petter Felén 10.2.1797 ruotuun 1
Johan Fredric Mechelin Jockas 23 3 ogift 5 6 10.2.1797 ruodusta 1 1775
Katselmus 1801
Joh: Fred: Mechelin Jockas 26 6 gift 5 6 1795 (laskettu) 1775
Katselmus 1804
Joh. Fredr. Mechelin Jockas 29 9 gift 5 6 1795 (laskettu) 1775
Katselmus 1809
Anders Pråhl Jockas 30 4 gift 5 10 1805 (laskettu) 1779
Katselmus 1809b
Anders Prhål Jockas 30 4 gift 5 10 1805 (laskettu) 1779


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Anders Lautiain
1733 Anders Lautiain
1734 Anderss Laution
1735 Anders Lautiain
1736 Anderss Lautien
1737 Anders Lautiain
1738 Anders Lautiain
1739 And:s Lautiain
1740 Anders Lautiain
1741 Anders Lautiain
1744 Anders Lautiain 18.4.1744 kuoli
1745 -
1746 -
1747 -
1748 Jeremjas Järnskoo 29.1.1748 palkkamies
1749 Jeremias Järnsko
1750 Jeremias Järnsko
1751 Jeremjas Järnsko
1752 Jerimias Järnsko
1753 Jeremjas Järnsko
1754 Jeremias Järnsko
1755 Jeremias Järnsko
1756 Jeremias Järnsko
1757 Jeremias Järnsko
1758 Jeremias Järnsko
1759 Jeremjas Järnsko
1760 Jeremjas Järnsko
1761 Jeremjas Järnsko
1762 Jeremjas Järnsko
1763 Jeremjas Järnsko
1764 Jeremias Järnsko
1766 Jerem: Järnsko
1767 Jeremias Järnsko 21.8.1767 hylättiin
-
1768 -
1769 Nils von Krämer 16.2.1769 ruodusta 1
1770 Nils von Krämer
1771 Nils v: Krämer
1773 Nils von Krämer
1775 -
1776 Petter Kiskinen Flinck 23.10.1775 täydennysmies
1777 Petter Flinck
1778 Petter Flinck
1779 Petter Flinck
1780 Per Flink
1781 Per Flinck
1782 Per Flinck
1783 Per Flinck
1784 Per Flinck
1785 Per Flinck
1786 Pehr Flink 15.3.1786 kuoli
1787 Ad: Fried: Norring 1.1.1787 ruodusta 1, varusmestari korpraalin palkalla
1788 Ad: Fried: Norring varusmestari
1789 Adam Fred: Norring varusmestari 30.4.1789 ylimääräiselle palkalle
Johan Eklund 1.5.1789 korpraaliksi (ruodusta 113)
1790 Johan Eklund korpraali 13.2.1790 kuoli
Peter Felen 14.2.1790 ruodusta 118
1791 Per Fileen korpraali
1792 Per Feleen korpraali
1793 Petter Feleén korpraali
1794 Petter Feleen korpraali
1795 Pett: Fileen
1796 Petter Felen korpraali
1797 Joh: Fred: Meckelin
1798 Johan Mechelin
1799 Johan Mechelin
1800 Johan Michelin
1801 Johan Mechelin Serg: och Cap mäst:
1802 Johan Meckelin kersantti, kapellimestari
1803 Johan Mechelin kersantti, kapellimestari
1804 Joh: Mechelin
1805 Johan Mechelin 6.5.1805 sai eron
Anders Pråhl 28.5.1805 ruodusta 9
1806 Anders Prål
1807 And: Prål
1809 And Pråhl

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1776
Nils von Krämer Corp: Fourier 21.2.1774 kuoli
Pett: Kiskin Flink Jockas 22 ogift 23.10.1775 täydennysmies hyväksytään 1754


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Erik Persson Swensk


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1741-1751
I 185 Såldater And:s Lautiain
puoliso: Elin Kiskitär s. 1705
lapsia: Anna, Abraham, Carl, Petter, Elisabeth
I 185 Såldater Jer. Järnsko s. 1729
puoliso: Maria Summain s. 1733
ifr. Sulkawa
Juva RK 1751-1758
II 53 Knutilanmäki
puoliso: Elin Kijskin s. 1705
lapsia: Elisabetha
E:a (Anders Lautiaisen leski)
I 109 Soldater Jerem: Järnsko s. 1729
puoliso: Maria Summain s. 1733
I 10 Patela 1 Nicolaus Casperss. von Krämer
Juva RK 1776-1788
II 171 Soldater Pett: Flinck s. 1.7.1753 + 5.3.1786
Juva RK 1803-1805
II 297 Soldater J.F. Mechelin Serg.


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Juvan seurakunta
Kijsk:niemi
Kupsalanniemi
And: Lautiainen s. 1713K k. 18.4.1744
puoliso: Elin Kijskinen s. 1705K k. 26.4.1767
lapsia: Anders, Anna, Abraham, Petter, Elisab:, Carl, Henrich
Kupsalanemi
Kiskilännemi
Patela
Jeremias Pesoin Jernsko
puoliso: Maria Henriksdr Summain s. 11.5.1733
lapsia: Henric, Petter, Anna, Johan, Jeremias, Maria, Påhl, Abram
Lipsala
Maifwala
Nils von Krämer s. 1732K k. 28.2.1774
puoliso: Ulrica Charlotta Lindgren
lapsia: Catharina Elis:, Sophia Charl:, Charlotta, Casper Johan, Niclas Adolph
Kupsalannemi Per Flinck s. 1753K k. 5.3.1786
Lauckala Adam Fredrik Norring
puoliso: Hel: Purhoin
lapsia: Elin (oä:)
Lauckala
Kaskis
Adam Fredrik Norring
puoliso: Elisab: Chatarina Blylod s. 1757K k. 24.1.1802
lapsia: Uldrica Sophia, Anna Lovisa, Eva Elisabeth, Adam Johan
Laukala
Kyrkoby
Kiskilänniemi
Petter Felen
puoliso: Carin Andersdr Tirroin vih. 13.5.1798
lapsia: Petter Johan, Caisa Lisa, Anna Lisa
Pulkila
Lehkola
Anders Pasain Prål s. 1767K k. 23.12.1837
puoliso: Maria Brusidr Jokelain s. 1.8.1768 k. 4.2.1835 vih. 20.12.1806
lapsia: Maja Stina


Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu
Juva 1724 Kiskilänemj 4.5 Solld: Anders Laut:ns hust 3344
Juva 1725 Kiskilänemj 4 Solld: And:s Lautiains hust 3114
Juva 1726 Kiskilännemj 4 Solld: And:s Laut:s hust 3212
Juva 1727 Kiskilännemj 4 Solld: Anders Laut:s hust 2014B


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1724_11 And:s Lautiain
1724_11 Anders Lautiain
1735_2 Anders Lautiain
1735_3 Anders Lautiain
1735_4 Anders Lautiain
1735_5 Anders Lautiain
1735_6 Anders Lautiain
1735_7 Anders Kautiain
1735_8 Anders Lautin


Vapaa teksti muihin lähteisiin perustuvaa tietoa

Tieto Lähde
Geni profiili:: Johan Fredrik Conrad Mechelin Geni.com


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Erik Svensk mainittu 1700
Pål Ruuskanen mainittu 1712
Lars Oinonen mainittu 1719 ennen 1720
Anders Lautiainen 1723 18.4.1744
Jeremias Järnsko Pesonen 29.1.1748 21.8.1767
Nils von Krämer 16.2.1769 1.2.1774
Petter Flink Kiiskinen 23.10.1775 15.3.1786
Adam Fredrik Norring 1.1.1787 30.4.1789
Johan Eklund 1.5.1789 13.2.1790
Petter Felén 14.2.1790 10.2.1797
Johan Fredrik Mechelin 10.2.1797 6.5.1805
Anders Prål 28.5.1805 mainittu 1809

KatselmuksetNimetKylätRuotu 12Ruotu 14

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2018