AlkuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 16

Juvan komppania: ruotu 16 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Koikkala, Papinsalmi, Viisala (Juva)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Thomas Perss Miettin palkka­mies
Katselmus 1720
Eskel Pelkoin Carelen 51 18 - 1702 (laskettu) 1669
Katselmus 1721
Eskel Pelkoin Carelen 52 19 1702 (laskettu) 1669
Katselmus 1735
Jonas Aufin 16.6.1730 ruodusta 116 9.2.1733 ruotuun 2_
Påhl Glada Safolax 28 1 gift 15.1.1734 1707
Katselmus 1749_5
Anders Jordan
Katselmus 1758
-
Katselmus 1763
E:M: Aminoff Saf: 10 4 ogift 1759 (laskettu) 1753
Katselmus 1767
Påhl Glada 1735 hylättiin
Arfvid Elg 21.6.1736 palkka­mies 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Lars Oxe 1.4.1742 palkka­mies 28.8.1742 kuoli
Anders Jordan 16.11.1743 palkka­mies 6.6.1756 kuoli
Eric Magnus Aminoff 15.5.1758 vapaaehtoinen 21.8.1767 Uudenmaan rykmenttiin korpraaliksi
-
Katselmus 1772
Petter Järn Pumala 32 5 gift 1767 (laskettu) 29.3.1773 hylätään 1740
Katselmus 1775
Petter Rautjain Järn 22.3.1768 täydennys­mies 29.3.1773 hylättiin
Anders Leskinen Lax Jockas 19 2 ogift 11 2 7.7.1773 ruotu­mies 1756
Katselmus 1778
Anders Lax ruotu­mies 12.11.1777 esitti miehen tilalleen
Johan Stavenjus Staf 12.11.1777 palkka­mies _.6.1778 karkasi
Carl Gustaf Hielman 8.9.1778 vapaaehtoinen ruodusta 6
Katselmus 1782
Carl Gust: Hjelman 18.9.1778 ruotuun 47
Johan Wilhelm von Nandelstadh 26 3 15.6.1779 vapaaehtoinen 1756
Katselmus 1785
Johan Wilhelm von Nandelstedt Jockas 9 6 1779 (laskettu) 1776
Katselmus 1788
Anders Styf
Katselmus 1789
Anders Styf Jockas 30 1 1/2 ogift 5 8 1788 (laskettu) 1759
Katselmus 1790
Anders Styf Jockas 31 2 1/4 ogift 5 8 1788 (laskettu) 1759
Katselmus 1795
Anders Styf Jockas 36 8 ogift 5 8 1787 (laskettu) 1759
Katselmus 1798
Anders Styf 28.6.1798 saa eron
-
Katselmus 1801
Anders Styf 28.6.1798 sai eron
Johan Immoin Hierpe Willmanstrand 24 3 gift 5 8 1.9.1798 palkka­mies 1777
Katselmus 1804
Johan Hjerpe Vilmanstrand 27 6 gift 5 8 1798 (laskettu) 1777
Katselmus 1809
Anders Rätt Jockas 38 16 gift 5 7 1793 (laskettu) 1771


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Jonas Aufwin
1733 Jonas Aufwin 9.2.1733 ruotuun 28
1734 Pohl Glada 15.1.1734 ruotu esitti miehen
1735 Pohl Glada 21.6.1735 hylättiin
1736 Ifwar Lässkin 20.5.1736 ruotumies 21.6.1736 hankki miehen tilalleen
Arwet Elg 21.6.1736 palkkamies
1737 Arwed Elg
1738 Arfwed Elgh
1739 Arwed Elg
1740 Arfwed Elgh
1741 Arwed Elg
1744 Anders Jordan
1745 Anders Jordan
1746 And:s Jordan
1747 Anders Jordan
1748 Anders Jordan
1749 Anders Jordan
1750 Anders Jordan
1751 Anders Jordan
1752 Anders Jordan
1753 Anders Jordan
1754 Anders Jordan
1755 Anders Jordan
1756 Anders Jordan 6._.1756 kuoli
1757 -
1758 Eric Magnus Aminoff 15.5.1758 vapaaehtoinen
1759 Erich M. Aminoff
1760 Erich M. Aminoff
1761 Erick M. Aminoff
1762 Erich M. Aminoff
1763 Erich M. Aminoff
1764 Erih Mag: Aminof
1766 Erih Mag: Aminoff
1767 Eric Magn: Aminoff 21.8.1767 poistettiin
-
1768 Petter Järn 22.3.1768 täydennysmies
1769 Petter Järn
1770 Petter Järn
1771 Petter Järn
1773 Petter Järn 29.3.1773 hylättiin
Anders Läskin 7.7.1773 ruotumies
1775 Anders Lax
1776 Anders Lax
1777 Anders Lax
1778 Anders Lax 12.11.1777 esitti miehen tilalleen
Joh: Stafvenjus Staf 12.11.1777 palkkamies _.6.1778 karkasi
Carl Gust: Hiellman 8.9.1778 ruodusta 6 18.9.1778 korpraaliksi ruotuun 47
-
1779 Johan Wilhelm von Nandelstadh 15.6.1779 vapaaehtoinen ruodusta 66
1780 Joh: Wilh: v: Nandelstadh vapaaehtoinen
1781 Joh: Wilh: v: Nandelstad vapaaehtoinen
1782 Joh: Vilh: von Nandelstadh vapaaehtoinen
1783 J:W: v: Nandelstadh vapaaehtoinen
1784 Joh: Wilh: v: Nandelstad vapaaehtoinen
1785 Joh: Wilh: v: Nandelstad vapaaehtoinen
1786 J:W: v Nandelstadh vapaaehtoinen
1787 J:W: v: Nandelstadh vapaaehtoinen
1788 Joh: Wilh: v: Nandelstadh 19.6.1788 poistettiin
Anders Lautiain Styf 19.6.1788 täydennysmies 30/34
1789 Anders Styf
1790 Anders Styf
1791 Anders Styf
1792 Anders Styf
1793 Anders Styf
1794 Anders Styf
1795 And: Styf
1796 And: Styf
1797 Anders Styf
1798 Anders Styf 28.6.1798 sai eron
-
1799 Johan Immoin Hjerpe 1.9.1798 palkkamies
1800 Johan Hjerpe
1801 Johan Hjerpe
1802 Johan Hjerpe
1803 Johan Hjerpe
1804 Joh: Hjerpe
1805 Johan Hjerpe
1806 Joh: Hjerpe
1807 Joh: Hjerp

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773b
Petter Järn 32 4 1769 (laskettu) 1741
Luettelo 1773c
Petter Järn 29.3.1773 hylättiin
Johan Läskin Jockas 26 ogift 7.7.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan 1747
Luettelo 1774
Petter Järn 29.3.1773 hylättiin
And: Leskin Lax Jockas 18 ogift 7.7.1773 ruotumies jatkaa edelleen 1756


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Hindrik Johansson Hare


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1741-1751
II 11 Ollikala Eskel Pelkoin s. 1667
puoliso: Elin Fläski s. 1698
lapsia: Eskel, Elin
+ 15.7.1742, vmo + 19.10.1742
I 114 Wijsala Ifwar Henrichss. Leskin s. 1712
puoliso: Marg: Piekäin s. 1715
Vanh: Henrich Leskin, Marg: Härköin
I 105 Rasala Lars Larss. Härköin s. 1726 död i krig
I 185 Såldater And. Jordan
puoliso: Margareta Summain
Juva RK 1751-1758
I 70 Wijsala 1 Iwar Hind:ss. Leskin s. 1712
puoliso: Marg: Piekäin s. 1715
I 110 Soldater Anders Jordan s. 1724
puoliso: Marg: Summain s. 1711
+ 5.6.1756
Juva RK 1776-1788
II 172 Soldater And: Lax s. 3.4.1753 vid: pag: 113
II 172 Soldater Joh: Vilh: von Nandelstadh Vol:
II 113 Wijsala 2 Anders Leskin s. 3.4.1753
puoliso: Anna Ahoin s. 27.9.1754
Vaimo kuollut, viim.eht.1787
Juva RK 1803-1805
II 298 Soldater Henric Hierpe Vide 253
II 253 Visala 1 Henrik Hjerpe
puoliso: Kristina Fredriksdr Hänninen s. 25.3.1776


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Juvan seurakunta
Patela
Hatzola
Eskel Pelkoinen s. 1677K k. 15.7.1742
puoliso: Elin Fläsk s. 1682K k. 19.10.1742
lapsia: Eskell (oä:), Elin
Wijsala Ifvar Leskin
puoliso: Marg: Piedikäin s. 1715K k. 4.9.1774
lapsia: Margar:, Hendric, Johannes, Ifvar, Andreas, Thomas, Adam
Lars Larss. Härköin s. 2.2.1723
Matila Anders Jordan s. 1724K k. 5.6.1756
puoliso: Margareta Summain s. 1711K k. 10.4.1777 vih. 1747
lapsia: Thomas
Wehmais Per Rautiain
puoliso: Car: Janhuin
lapsia: Henric (oä:), Gustav, Anna
Wisala Anders Ivarss. Leskin s. 3.4.1753
puoliso: Anna Matsdr Ahoin s. 27.9.1754 k. 29.1.1790
lapsia: Mats, Carin, Anders
Pajusalmi Anders Lautiain
puoliso: Carin Pondin
lapsia: Anna


Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu
Sulkava 1727 Hyfwärilä 1 Solld: Jonas Aufwins hust 2009A


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1722_9 Eskell Pelkoin
1722_10 Eskell Pelckoin
1722_11 Eskell Pelckoin
1724_11 Eskell Pölckäin
1724_11 Eskill Pelckein
1735_2 Påhl Glada
1735_3 Påhl Glada
1735_4 Påhl Glada
1735_5 Påhl Glada
1735_6 Påhl Glada
1735_7 Påhl Glada sai eron 2.6.1735


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Henrik Hare mainittu 1700
Tomas Miettinen mainittu 1712
Eskil Pelkonen mainittu 1720 mainittu 1724
Jonas Auvinen 16.6.1730 9.2.1733
Pål Glada 15.1.1734 21.6.1735
Ivar Leskinen 20.5.1736 21.6.1736
Arvid Elg 21.6.1736 24.8.1741
Lars Oxe 1.4.1742 28.8.1742
Anders Jordan 16.11.1743 6.6.1756
Erik Magnus Aminoff 15.5.1758 21.8.1767
Petter Järn Rautiainen 22.3.1768 29.3.1773
Anders Lax Leskinen 7.7.1773 12.11.1777
Johan Staf Stavenius 12.11.1777 _.6.1778
Karl Gustav Hjelmman 8.9.1778 18.9.1778
Johan Vilhelm von Nandelstadh 15.6.1779 19.6.1788
Anders Styf Lautiainen 19.6.1788 28.6.1798
Johan Hjärpe Immonen 1.9.1798 mainittu 1807
Anders Rätt mainittu 1809

KatselmuksetNimetKylätRuotu 15Ruotu 17

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2018