AlkuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 21

Juvan komppania: ruotu 21 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Ahola, Koikkala (Juva)

PalkkaluettelotVärväysluettelotLänsi-GöötanmaaRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVapaa tekstiYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Pether Jyrkänen
Katselmus 1720
-
Katselmus 1721
-
Katselmus 1735
Håkan Bergström 21.12.1734 hylättiin
Anders Likoin Savolax 24 gift _.5.1735 1711
Katselmus 1749_5
Anders Gråsteen
Katselmus 1751
Anders Gråsten
Katselmus 1754
Anders Gråsten
Katselmus 1758
Anders Gråsteen 40 6 1752 (laskettu) 1718
Katselmus 1763
Anders Gråsteen Jock. 45 11 gift 1752 (laskettu) 12.2.1763 saa eron 1718
Katselmus 1767
Anders Likoin 24.8.1736 kotitilan hoitoon
Petter Jort 24.8.1736 palkka­mies 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Anders Gråsten 1.4.1742 palkka­mies 12.2.1763 hylättiin
-
Katselmus 1772
Carl Turck Jockas 22 5/12 2 1/2 gift 1770 (laskettu) 1750
Katselmus 1775
Olof Poppius Pihl 23.2.1768 täydennys­mies 16.2.1769 hylättiin
Johan Lijkain 8.9.1770 ruotu­mies 15.10.1770 esitti miehen tilalleen
Carl Turdiainen Turck Jockas 25 4 3/4 gift 11 1 15.10.1770 täydennys­mies 1750
Katselmus 1778
Carl Turck Joccas 28 7 3/4 gift 5 7 1/2 15.10.1770 1750
Katselmus 1782
Carl Turck Jockas 32 11 1/2 gift 5 7 1/2 15.10.1770 otettu 11.7.1782 ruotuun 22 1750
Katselmus 1785
Carl Turck 11.7.1782 ruotuun 22
Eric Alexander Tigerstedt 24.2.1783 vapaaehtoinen 6.7.1785 poistetaan
-
Katselmus 1788
Hendric Påhl
Katselmus 1789
Henric God 9.6.1789 kuoli Pihlajalahdessa
Tomas Rasain Mört Jockas 29 1/6 gift 5 9 19.10.1789 palkka­mies 1760
Katselmus 1790
Thomas Mört Jockas 30 1 ogift 5 9 1789 (laskettu) 1760
Katselmus 1795
Thomas Mört 30.4.1791 sai eron
Henric Påhl Jockas 30 7 gift 5 9 30.4.1791 palasi vankeudesta 1765
Katselmus 1798
Henric Påhl Jockas 33 10 gift 5 9 1/2 1788 (laskettu) 1765
Katselmus 1801
Henric Påhl Jockas 36 13 gift 5 9 1/2 1788 (laskettu) 1765
Katselmus 1804
Henric Pohl 39 16 gift 5 9 1/2 1788 (laskettu) 1765


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Håckan Bergström
1733 Håkan Bergström
1734 Hakon Bergström
1735 Håckan Bergström 21.12.1734 hylättiin
Anders Lijkain 16.5.1735 ruotumies
1736 Johan Lijkain
1737 Anders Likain 24.8.1736 hankki miehen tilalleen
Petter Hiort 24.8.1736 palkkamies
1738 Petter Hiort
1739 Petter Hiort
1740 Petter Hiort
1741 Petter Hiort
1744 Anders Gråsten
1745 Anders Gråsten
1746 Anders Gråsteen
1747 Anders Gråsten
1748 Anders Gråsteen
1749 Anders Gråsteen
1750 Anders Gråsten
1751 Anders Gråsten
1752 Anders Gråsten
1753 Anders Gråsten
1754 Anders Gråsteen
1755 Anders Gråsten
1756 Anders Gråsten
1757 Anders Gråsteen
1758 Anders Gråsteen
1759 Anders Gråsten
1760 Anders Gråsten
1761 Anders Gråsten
1762 And:s Gråsten
1763 Anders Gråsten 12.2.1763 hylättiin
-
1764 -
1766 -
1767 -
1768 Olof Pihl 23.2.1768 täydennysmies
1769 Olof Pihl 16.2.1769 hylättiin
-
1770 Johan Likain 8.9.1770 ruotumies
1771 Johan Likain 15.10.1770 esitti miehen tilalleen
Carl Turck 15.10.1770 palkkamies
1773 Carl Turk
1775 Carl Turck
1776 Carl Turck
1777 Carl Turck
1778 Carl Turck
1779 Carl Turck
1780 Carl Turk
1781 Carl Turk
1782 Carl Turck 11.7.1782 siirto ruotuun 22
-
1783 E: Alexa: Tigerstedt 24.2.1783 otettiin
1784 Erich Alex: Tigerstedt Fri Corpor:
1785 Erich Alex: Tigerstedt palkaton
1786 E: A: Tigerstedt 1.1.1786 Iisalmen komppaniaan
Carl Johan Reiher 1.1.1786 ruodusta 46
1787 Carl Joh: Reiher palkaton
1788 Carl Joh: Reiher 19.6.1788 poistettiin
Hendric Haikarain Pohl 19.6.1788 täydennysmies 69/72
1789 Hind: God 16.6.1789 kuoli Pihlajalahdessa
Thomas Rasain Mört 19.10.1789 palkkamies
1790 Tommas Mört
1791 Thom: Mört 30.4.1791 poistettiin
Hinric Pohl 1.5.1791 palasi vankeudesta
1792 Henric Påhl
1793 Henric Pohl
1794 Hinric Påhl
1795 Henr: Pohl
1796 Hindrik Påhl
1797 Henric Pohl
1798 Hindrich Påhl
1799 Henr: Påhl
1800 Hinric Påhl
1801 Henric Pohl
1802 Hinric Pohl
1803 Henric Pohl
1804 Henric Pohl
1805 Henric Påhl
1806 Henric Pohl
1807 Hen: Pohl

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770
-
Johan Likain 7.9.1770 ruotumies toistaiseksi
Luettelo 1773
Johan Likain ruotumies 15.10.1770 hankki miehen tilalleen
Carl Turck Jockas 22 gift 15.10.1770 palkkamies hyväksytään 1751
Luettelo 1783
Carl Turck 11.7.1782 ruotuun 22
-


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Michel Johansson Marain


Länsi-Göötanmaa: Tore Blomqvistin kortisto

Nimi Ikä Palv.v. Kommentit
Håkan Bergström Katselmus 1735: hylättiin 21.12.1734


Länsi-Göötanmaa: mahdollisia miehiä 1721 katselmuksessa

Komppania Ruotu Nimi Ikä Palv.v. Kotipaikka
Schultzin 90 Håkan Bergström 27 5 Wästergiötland, Scharaborg lähn, Frökind härad, Wårkumbla socken

Tarkempi selvitys


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1741-1751
I 140 Leskelä Håkan Bergström afrest til Swerige 9.3.1742
I 187 Såldater Petter Hiort
puoliso: Walb. Lamain
I 187 Såldater And:s Leinoin Gråsten s. 1720
puoliso: Carin Haikarain s. 1720
Vaimo sivulta 128
I 128 Ahola 1
puoliso: Carin Henrichsdr Haikarain
Vanh: Henrich Haikarain, Gertrud Räsiä
Juva RK 1751-1758
I 81 Kåickala 4
puoliso: Anna Kettuin s. 1716
lapsia: Anna Lijkain
E:a (Anders Liikasen leski)
I 111 Soldater And: Gråsteen s. 1720
puoliso: Carin Haikarain s. 1720
Juva RK 1776-1788
II 173 Soldater Carl Turck s. 15.9.1745
puoliso: Carin ___ Leskin s. 3.4.1748
+ 27.12.1789
II 173 Soldater Tigerstedt Vol:
II 173 Soldater Henric Georgsson Pål Hackarain
Juva RK 1803-1805
II 298 Soldater Henr: Pohl
puoliso: Anna Sikain


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Juvan seurakunta
Ahola
Kåickala
Anders Anderss. Lijkain s. 1706K k. 13.1.1748
puoliso: Anna Kettuin vih. 1734
lapsia: Anna, Margeta, Anders, Johan, Helena
Koickala And: Leinoin
puoliso: Car: Haikarain s. 1720K k. 3.5.1767
lapsia: Carin, Anders, Chirstin
Ahola
Kåickala
Johan Anderss. Lijkain s. 9.7.1744 k. 17.4.1789
puoliso: Carin Aufwin s. 1747K k. 12.12.1804
lapsia: Anders, Anna, Helena, Carin
Kåickala
Laukala
Ahola
Leskelä
Carl Carlss. Turdiain Turck s. 15.9.1745 k. 27.12.1789
puoliso: Carin Andersdr Leskin s. 3.4.1748
lapsia: Carl, Carin, Maria, Anna, Carl Johan, Andreas
Kåikala Hendric Haikarain
puoliso: Anna Sikain
lapsia: Hindric
Ylivesi Thomas Rasain s. 1752K k. 17.12.1817
puoliso: Anna Pasain
lapsia: Thomas (oä:), Anna (oä:)
Ylivesi
Pulkila
Wuorlax
Thomas Rasain s. 1752K k. 17.12.1817
puoliso: Anna Pavilain vih. 12.7.1807
lapsia: Maria (oä:), Anna Caisa (oä:), Brita (oä:)


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1728_3 Håckan Bergström
1728_4 Håckan Bergström
1728_5 Håckan Bergström
1728_6 Johan Bergström
1728_7 Håkan Bergström
1728_8 Håckan Bergström
1728_9 Håkan Bergström poistunut 26.8.


Vapaa teksti muihin lähteisiin perustuvaa tietoa

Tieto Lähde
Henrik Påhl Haikarain, kuoli Uumajan sairaalassa, puol. Anna Siatar Juva pitäjän- ja kirkonkokous 24.6.1810


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Mikael Maaranen mainittu 1700
Petter Jyrkinen mainittu 1712 ennen 1720
Håkan Bergström mainittu 1728 21.12.1734
Anders Liikanen 16.5.1735 24.8.1736
Petter Hjort 24.8.1736 24.8.1741
Anders Gråsten Leinonen 1.4.1742 12.2.1763
Olof Pihl Poppius 23.2.1768 16.2.1769
Johan Liikanen 8.9.1770 15.10.1770
Karl Turk Turtiainen 15.10.1770 11.7.1782
Erik Alexander Tigerstedt 24.2.1783 1.1.1786
Karl Johan Reiher 1.1.1786 19.6.1788
Henrik Pohl God Haikarainen 19.6.1788 9.6.1789
Tomas Mört Rasanen 19.10.1789 30.4.1791
Henrik Pohl 30.4.1791 mainittu 1807

KatselmuksetNimetKylätRuotu 20Ruotu 22

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2018