AlkuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 23

Juvan komppania: ruotu 23 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Lievola (Juva)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilashuonekassaYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Niels Sparve
Katselmus 1716
Niels Sparre Wijborg lähn och Ruokolax Sochn 23 5 ogift 1711 (laskettu) 1693
Katselmus 1719
Niels Sparri
Katselmus 1720
Niels Sparre Savolax 27 9 - 1711 (laskettu) 1693
Katselmus 1721
Niels Sparre Savolax 28 10 - 1711 (laskettu) 1693
Katselmus 1735
Nils Sparri 21.12.1732
Johan Liukoin Savolax 21 2 1/2 ogift 21.12.1732 1714
Katselmus 1749_5
Walentin Pärman
Katselmus 1751
Michel Berg
Katselmus 1754
Eskel Beckman
Katselmus 1758
Eskell Beckman 45 6 1752 (laskettu) 1713
Katselmus 1763
-
Katselmus 1767
Johan Lukoin _.6.1742
Petter Raikoin 16.11.1743 ruotu­mies 1743 esitti miehen tilalleen
Jöran Åkerman 1743 palkka­mies 15.6.1744 karkasi
Wallentjn Porman 6.4.1747 palkka­mies 28.4.1750 kuoli
Michel Berg 20.7.1750 12.10.1751 kuoli
Eskel Beckman 23.1.1752 palkka­mies 6.3.1762 hylättiin
Jacob Johan Sahlsteen Pyttis, Nylands län 16 2 1/3 ogift 6.4.1765 palkka­mies 1751
Katselmus 1772
Simon Lack Jockas 21 5/12 2 5/12 ogift 1770 (laskettu) 1751
Katselmus 1775
Jacob Johan Sahlsteen vapaaehtoinen 1.1.1768 siirto Iisalmen komppaniaan
Carl Gustaf Lange 1.1.1768 vapaaehtoinen Majurin komppaniasta 1.2.1769 siirto ruotuun 135
Per Mondoin 8.9.1770 ruotu­mies 15.10.1770 esitti miehen tilalleen
Simon Lakoin Lack Jockas 24 4 3/4 ogift 11 1 1/2 15.10.1770 palkka­mies 1751
Katselmus 1778
Simon Lack Jockas 27 7 3/4 gift 5 6 3/4 15.10.1770 1751
Katselmus 1782
Simon Laik Jockas 31 11 1/2 gift 5 6 1/2 15.10.1770 otettu 1751
Katselmus 1785
Simon Lack 26.4.1785 kuoli
-
Katselmus 1788
Jac: P: Tavaststierna varusmestari
Katselmus 1789
Jacob Pontus Tavaststierna varusmestari 30.4.1789 poistettiin
Petter Kiskin Lätt Jockas 24 1/2 ogift 5 6 1.5.1789 täydennys­mies 1765
Katselmus 1790
Per Lätt Jockas 25 1 1/4 ogift 5 6 1789 (laskettu) 1765
Katselmus 1795
Pehr Lätt Jockas 30 7 ogift 5 6 1788 (laskettu) 1765
Katselmus 1798
Pehr Lätt Jockas 33 10 gift 5 6 1788 (laskettu) 1765
Katselmus 1801
Pehr Lätt Jockas 36 13 gift 5 8 1788 (laskettu) 1765
Katselmus 1804
Pehr Lått Jockas 39 16 gift 5 8 1788 (laskettu) 1765


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Niels Starre
1733 Niels Sparre 21.12.1732 sai eron
Johan Lukoin 21.12.1732 palkkamies
1734 Johan Lukoin
1735 Johan Lukoin
1736 Johan Lukoin
1737 Johan Lukoin
1738 Johan Lukoin
1739 Johan Lukoin
1740 Johan Lukoin
1741 Johan Lukoin
1744 Jören Åkerman 15.6.1744 karkasi
1745 -
1746 -
1747 Wallentin Perman 6.4.1747 otettiin
1748 Wallentin Pärman
1749 Valentin Perman
1750 Vallentin Pärman 28.4.1750 kuoli
Michell Berg 20.7.1750 otettu
1751 Michel Berg
1752 Michel Berg 12.10.1751 kuoli
Eskell Beckman 23.1.1752 otettiin
1753 Eskell Beckman
1754 Eskel Beckman
1755 Eskel Beckman
1756 Eskell Beckman
1757 Eskell Beckman
1758 Eskell Beckman
1759 Eskell Beckman
1760 Eskell Beckman
1761 Eskell Beckman
1762 Eskell Beckman 6.3.1762 hylättiin
-
1763 -
1764 -
1766 Jacob Joh: Sahlsteén
1767 Jac. Joh: Sahlsten
1768 Jacob Joh: Salsteen 1.1.1768 vapaaehtoinen, Iisalmen komppaniaan
Carl Gustav Lange 1.1.1768 vapaaehtoinen
1769 Carl Gust. Lange 1.2.1769 siirto ruotuun 135
-
1770 Petter Måndoin 8.9.1770 ruotumies
1771 Petter Mondoin 15.10.1770 esitti miehen tilalleen
Simon Lack 15.10.1770 palkkamies
1773 Simon Lak
1775 Simon Lak
1776 Simon Lack
1777 Simon Lak
1778 Simon Lack
1779 Simon Lack
1780 Simon Lak
1781 Simon Laak
1782 Simon Lack
1783 Sim: Lack
1784 Simon Lack
1785 Simon Lack 26.4.1785 kuoli
-
1786 -
1787 J:P: Tavaststierna 1.1.1787 palkaton
1788 Jacob P. Tavaststierna varusmestari, palvelee Iisalmen komppaniassa
1789 Jacob Pon. Tavast: varusmestari 30.4.1789 värvätyn palkalle Iisalmen komppaniaan
Per Kiskin Lätt 1.5.1789 täydennysmies
1790 Pär Lätt
1791 Per Lätt
1792 Petter Lätt
1793 Pehr Lätt
1794 Per Lätt
1795 Petter Lätt
1796 Petter Lätt
1797 Petter Lätt
1798 Pehr Lätt
1799 Pehr Lätt
1800 Pehr Lätt
1801 Pehr Lätt
1802 Pehr Lätt
1803 Pehr Lätt
1804 Petter Lätt
1805 Petter Lätt 31.12.1804 kuoli
Henric Dammert 25.1.1805 soittaja
1806 Henric Dammert soittaja
1807 H: Dammert

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770
Carl Gust: Lang vapaaehtoinen 16.2.1769 ruotuun 135
Petter Måndoin 7.9.1770 ruotumies toistaiseksi
Luettelo 1773
Peter Mondoin ruotumies 15.10.1770 hankki miehen tilalleen
Simon Lack Jockas 21 ogift 15.10.1770 palkkamies hyväksytään 1752


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Påel Persson Läskinen
1702_4 Påel Persson Läskinen


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1741-1751
I 113 Papinsalo Niels Sparre s. 1689
puoliso: Maria Waldoin s. 1710
lapsia: Anna, Sigfred, Niels, Maria
+3.4.1751
I 148 Liefwola 2 Petter Larss. Roicoin s. 1714
puoliso: Chirstin Härköin s. 1721
Vanh: Lars Roicoin, Elisabeth Oinoin
I 187 Såldater Georg Åkerman
I 76 Kupsalannemi 1 Walentin Piemiläin dräng, vide inferius fol: 187 N: 23
I 187 Såldater Valentin Pärman
puoliso: Maria Påhein s. 1724
död i Hels. 28.4.1750
I 149 Liefwola 4 Michel Bengtin s. 1728 vide inf.fol187 N:23
I 187 Såldater Michel Berg s. 1728
II 11 Ollikala Eskel Eskelss. Pelkoin s. 1726 vid. Tom I pag. 149
I 149 Liewola 3 Eskel Pelkoin s. 1726
puoliso: Malin Purhoin s. 1730
I 187 Såldater Johan Lukoin
puoliso: Carin Kammoin
Leski sivulle II 54
II 54 Ylivesi 2
puoliso: Carin Kammoin s. 1700
lapsia: Marg. Lukoin
Uudessa aviossa
Juva RK 1751-1758
I 70 Papinsalo
puoliso: Maria Waldoin s. 1710
E:a (vanhemman Nils Sparren leski)
I 87 Lefwola 2 Petter Roikonen s. 1714
puoliso: Chirst: Härcköin s. 1721
I 87 Lefwola 3 Eskel Pelckoin s. 1726
puoliso: Malin Larsdr Purhoin s. 1730
vid: inf: pag:111 N:23
I 111 Soldater Eskel Bäckman s. 1726
puoliso: Malin Purhoin s. 1730
Juva RK 1776-1788
II 173 Soldater Simon Lack s. 12._.1753
puoliso: Marg: Karwoin s. 6.6.1759
+ 26.4.1785
Juva RK 1803-1805
II 299 Soldater Petter Kiskin Lätt s. 12.9.1766
puoliso: Anna B: Abbor s. 1771
+ 1804


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Juvan seurakunta
Haikaranp:
Liefvola
Pajusalmi
Niels Sparre s. 1689K k. 3.3.1751
puoliso: Elin Lambinen s. 1706K k. 11.5.1737
lapsia: Sigfred, Niels, Maria
Randois Niels Sparre s. 1689K k. 3.3.1751
puoliso: Mar: Waldoin
lapsia: Johannes
Liefwola Johan Lukoin
puoliso: Carin Kammoin s. 1700K k. 20.5.1774 vih. 1736
lapsia: Margar:, Helena
Liefwola Petter Roicoin s. 1714K k. 11.1.1790
puoliso: Chirst: Härcköin s. 1711K k. 15.4.1785
lapsia: Lars, Petter, Elisabeth, Mathias, Olof, Johan, Jöran, Elin
Wuorlax Michel Persson Bengtinen s. 26.11.1728
Liefwola Eskel Eskelss. Pelkoin s. 28.10.1723 k. 23.1.1766
puoliso: Malin Larsdr Purhoin s. 20.12.1729 k. 2.4.1787 vih. 1748
lapsia: Martinus, Walborg, Eskel, Malin, Helena, Lars
Lefwola Per Mondoin
puoliso: Eva Konsti
lapsia: Maria, Per, Anna, Sophia, Eva, Christina
Lefwola Simon Simonss. Lakoin Lack s. 12.3.1752 k. 26.4.1785
puoliso: Marg: Thomaedr Karfwoin s. 12.6.1759 k. 16.11.1828
lapsia: Marg:
Randois
Levola
Petter Grelss. Kiskin Lätt s. 12.9.1766 k. 1.12.1804
puoliso: Anna Brita Aufvin Abbor
lapsia: Henric, Carin, Petter


Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu
Juva 1724 Liefwola 2 Solld: Nills Sparres hust 3347
Juva 1725 Liefwola 2 Solld: Nills Sparres hust 3117
Juva 1726 Liefwola 2 Solld: Nills Sparres hust 3214
Juva 1727 Liefwola 2 Solld: Nills Sparres hust 2015B


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1727_11 Niels Sparre tullut 27.10.
1727_12 Nills Sparre
1728_1 Nills Sparre
1728_2 Nills Sparre poistunut 28.1.
1734_2 Johan Luukoin
1734_3 Jöran Luuckoin
1734_4 Johan Luuckoin
1734_5 Johan Luuckoin
1734_6 Johan Luckoin
1734_7 Johan Luckoin
1734_8 Johan Luuckoin
1734_9 Johan Luuckoin
1734_10 Johan Luuckoin
1734_11 Johan Luuckoin
1734_12 Johan Luckoin
1735_1 Johan Luckuin


Vadstenan sotilashuonekassa Eläkettä anoneet sotilaat

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1732 Sold Eskil Beckman 5.5.1766
1755 Soldaten Eskill Beckman 1762 10


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Pål Leskinen mainittu 1700 mainittu 1702
Nils Sparre mainittu 1712 21.12.1732
Johan Luukkonen 21.12.1732 _.6.1742
Petter Roikonen 16.11.1743 1743
Jöran Åkerman 1743 15.6.1744
Valentin Pärman Perman Piemiläinen 6.4.1747 28.4.1750
Mikael Berg Penttinen 20.7.1750 12.10.1751
Eskel Beckman Pelkonen 23.1.1752 6.3.1762
Jakob Johan Sahlsten 6.4.1765 1.1.1768
Karl Gustav Lange 1.1.1768 1.2.1769
Petter Montonen 8.9.1770 15.10.1770
Simon Lack Laakkonen 15.10.1770 26.4.1785
Jakob Pontus Tavaststierna 1.1.1787 30.4.1789
Petter Lätt Kiiskinen 1.5.1789 31.12.1804
Henrik Dammert 25.1.1805 mainittu 1807

KatselmuksetNimetKylätRuotu 22Ruotu 24

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2018