AlkuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 26

Juvan komppania: ruotu 26 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Ahola, Halola, Ruokola (Juva)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Peer Peerss Säppäin palkka­mies
Katselmus 1719
Petter Pesoin 19.3.1719 otettu
Katselmus 1720
Petter Pesoin Savolax 29 2 - 1718 (laskettu) 1691
Katselmus 1721
Petter Pesoin Savolax 30 3 gift 1718 (laskettu) 1691
Katselmus 1735
Hindrich Pafvilain Savolax 40 11 gift 1724 (laskettu) 1695
Katselmus 1754
Erich Swala
Katselmus 1758
Erich Svala 27 9 1749 (laskettu) 1731
Katselmus 1763
Erich Svala Jock: 32 14 gift 1749 (laskettu) 1731
Katselmus 1767
Henric Pavilain 16.3.1749 hylättiin
Eric Svala Jockas 42 17 5/6 gift _.11.1749 palkka­mies 21.8.1767 saa eron 1725
Katselmus 1772
Bengt Lang Läppäwirda ogift palkaton
Katselmus 1775
Jöran Haikarain Hansk 11.7.1768 palkka­mies 16.2.1769 hylättiin
Moses Pyöhöin Flinck 7.3.1770 palkka­mies 23.6.1770 erotettiin
Bengt Lange 30.6.1772 palkaton 27.7.1775 poistettiin
-
Katselmus 1778
Bengt Lange 20.6.1776 sai eron
Eric Kockoin Kraft Joccas 26 1/2 1 2/3 gift 5 6 1/4 5.1.1777 ruotu­mies 1752
Katselmus 1782
Eric Kraft 31.8.1779 kotitilan hoitoon
Henr: Wass Jockas 24 3 ogift 5 _ 31.8.1779 palkka­mies 1758
Katselmus 1785
Henric Wass Jockas 27 6 gift 5 7 1/2 1779 (laskettu) 1758
Katselmus 1788
Henric Wass 30 9 gift 5 7 1/2 1779 (laskettu) 1758
Katselmus 1789
Henric Wass Jockas 31 10 gift 5 10 1/2 1779 (laskettu) 1758
Katselmus 1790
Henrick Wass 15.1.1790 kuoli
Jöran Ahlm Wass Sulkava 26 7/12 ogift 5 7 1/2 20.1.1790 täydennys­mies (26 ja 31) 1764
Katselmus 1795
Jöran Wass Sulkawa 31 6 ogift 5 7 1789 (laskettu) 9.6.1795 saa eron 1764
Katselmus 1798
Jöran Wass 9.6.1795 sai eron
Johan Kihl Jockas 33 10 gift 5 9 10.9.1795 täydennys­mies N:o 54/67 1765
Katselmus 1801
Johan Kihl 15.5.1799 poistettiin
Fred: Wilh: Meinander vapaaehtoinen
Katselmus 1804
Fredric Vilhelm Meinander vapaaehtoinen 28.4.1803 poistettiin
Gustaf Ad: Pohlman 28.4.1803 ruodusta 56


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Hindrich Pafwilain
1733 Hindrich Pafwil:n
1734 Hendrig Pawilain
1735 Hindrich Pawilain
1736 Hindrig Pawilain
1737 Hind: Pafwil:n
1738 Hindrich Pafwilain
1739 Hind: Pafwilain
1740 Hindrich Pafwil:n
1741 Hind. Pafwil:n
1744 Hindrich Pafwilain
1745 Hind: Pafwilain
1746 Hindrich Pafwilain
1747 Hind: Pafwilain
1748 Hindrich Pafwilain
1749 Hendrich Pawilain
1750 Erich Swalla 3.11.1749 otettu
1751 Erick Swahla
1752 Erick Swahla
1753 Erick Swahla
1754 Erich Swahla
1755 Erich Swahla
1756 Erich Svahla
1757 Erich Svahla
1758 Eric Svala
1759 Erick Swahla
1760 Erick Swahla
1761 Erick Swahla
1762 Erick Swahla
1763 Erick Swala
1764 Erih Svala
1766 Erih Swala
1767 Eric Swala 21.8.1767 hylättiin
-
1768 Jöran Hansk 11.7.1768 palkkamies
1769 Jöran Handsk 16.2.1769 hylättiin
-
1770 Moses Flink 7.3.1770 palkkamies 23.6.1770 erotettu
-
1771 -
1773 Bengt Lang
1775 Bengt Lang
1776 Bengt Lange 20.6.1776 poistettiin
-
1777 Erick Kåckoin Kraft 5.1.1777 ruotumies
1778 Eric Kraft
1779 Eric Kraft 31.8.1779 kotitilan hoitoon
Hindrich Wunucka Wass 31.8.1779 palkkamies
1780 Hindr: Wass
1781 Hind: Wass
1782 Hindric Vass
1783 Hinric Wass
1784 Hind: Wass
1785 Hindrich Wass
1786 Hend Wass
1787 Hind Wass
1788 Henric Wass
1789 Hind: Wass
1790 Hinric Wass 15.12.1789 kuoli
Jöran Alm Wass 20.1.1790 täydennysmies N:o 26 et 31
1791 Jöran Vass
1792 Jöran Wass
1793 Jöran Wass
1794 Jöran Vass
1795 Jöran Wass 10.6.1795 sai eron
Johan Kihl 10.9.1795 täydennysmies
1796 Jöran Vass
1797 Johan Kihl
1798 Johan Kihl
1799 Johan Kihl 15.5.1799 poistettiin
-
1800 Fredrich W: Meinander 1.1.1800 vapaaehtoinen
1801 F:W: Meinander
1802 Fred:W: Meinander vapaaehtoinen
1803 Fr: V: Meinander vapaaehtoinen 28.4.1803 poistettiin
G: Ad: Pohlman 28.4.1803 palkkaamaton ruodusta 56
1804 G: Ad: Pohlman palkkaamaton
1805 Gust: Ad: Pohlman
1806 Gust: Ad: Pohlman palkkaamaton 4.12.1805 poistettiin
  18.3.1805 musikantti ruodusta 86
-
1807 -

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770
Moses Flink 7.3.1770 hyväksyttiin 23.6.1770 pidätetty varkaudesta
-
Luettelo 1773
Bengt Lang Läppäwirda 17 30.6.1772 palkkaamaton hyväksytään 1756
Luettelo 1776b
Bengt Lang palkkaamaton 20.6.1776 poistettiin
-
Luettelo 1780
Eric Kaikonen ruotumies 31.8.1779 kotitilan hoitoon
Hindrich Wass Jockas 21 ogift 31.8.1779 otettiin 1759
Luettelo 1806
Gust: Ad: Pohlman palkkaamaton 4.12.1805 poistettiin
-


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Påel Påelsson Sijkain
1702_4 Påel Påelsson Sickainen


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1741-1751
I 188 Såldater Henrich Pafwilain
puoliso: Anna Lijmatain
I 188 Såldater Eric Swala s. 16.5.1732
Juva RK 1751-1758
II 30 Yliwesi Hind: Pafwil: s. 1687
puoliso: Anna Lijmatain s. 1692
I 112 Soldater Eric Svala s. 16.5.1732
puoliso: Carin Cuosmain s. 1732
Juva RK 1776-1788
II 174 Soldater Henr: Wass s. 12.3.1758
puoliso: Anna Harmain s. 5.5.1759
+ 20.1.1790
Juva RK 1803-1805
II 299 Soldater A.F. Pohlman


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Juvan seurakunta
Heilala
Soiniemi
Henrich Pafwilain s. 1687K k. 18.10.1773
puoliso: Anna Lijmatain s. 1692K k. 4.4.1762
lapsia: Elin, Hendrich, Anna, Birita, Eric
Heilala
Ylivesi
Eric Henricss. Pafwilain Swala s. 16.5.1732 k. 13.5.1791
puoliso: Car: Kuosmain s. 1732K k. 29.3.1784
lapsia: Birita, Henric, Helena, Johanna, Mats
Ruokola Hind: Johanss. Wunuka Wass s. 12.3.1758 k. 20.1.1790
puoliso: Anna Harmain
lapsia: Christin, Hindric, Anna Maria
Ruokola
Pitkälax
Ylivesi
Jöran Aufwin Wass
puoliso: Anna Påhjalain vih. 19.10.1794
lapsia: Mathias, Petter


Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu
Juva 1722 Halola Sold: Peer Pessoins hust 2057
Juva 1723 Halloila Såld. Hind. Pafwil:s h:o 3263
Juva 1724 Halloila 1 Solld: Hindrich Pafwil:s h 3340
Juva 1725 Haloila 1 Solld: Hind: Pafwil:s hust 3111
Juva 1726 Haloila 1 Solld: Hindrich Pafwil: hust 3209
Juva 1727 Haloila 1 Solld Hindrich Pafwil:s hust 2013B


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1728_9 Hind: Pafwil:n tullut 26.8.
1728_12 Hind Pafwelain
1735_2 Hindrich Pafwilain
1735_3 Hindrich Pafwilain
1735_4 Hindrich Pafwilain
1735_5 Hindrich Pafwilain
1735_6 Hindrich Pafwilain
1735_7 Hindrich Pafwilain
1735_8 Hind: Pafwelain


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Pål Sikanen mainittu 1700 mainittu 1702
Petter Seppänen mainittu 1712
Petter Pesonen 19.3.1719 mainittu 1721
Henrik Paavilainen 1724 16.3.1749
Erik Svala Paavilainen 3.11.1749 21.8.1767
Jöran Hansk Haikarainen 11.7.1768 16.2.1769
Moses Flink Pöyhönen 7.3.1770 23.6.1770
Bengt Lange 30.6.1772 20.6.1776
Erik Kraft Kokkonen 5.1.1777 31.8.1779
Henrik Vass Vunukka 31.8.1779 15.12.1789
Jöran Alm Vass Auvinen 20.1.1790 9.6.1795
Johan Kihl 10.9.1795 15.5.1799
Fredrik Vilhelm Meinander 1.1.1800 28.4.1803
Gustav Adolf Pohlman 28.4.1803 4.12.1805

KatselmuksetNimetKylätRuotu 25Ruotu 27

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2018