AlkuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 28

Juvan komppania: ruotu 28 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Mäköis, Pohjois (Juva)

PalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitYhteenveto

Katselmusluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712
Johan Sigfredhss Oinoin palkka­mies
Katselmus 1719
Oloff Keijoin 19.3.1719 otettu
Katselmus 1720
Olof Käijoin Savolax 25 2 - 1718 (laskettu) 1695
Katselmus 1721
Olof Käijoin Savolax 26 3 - 1718 (laskettu) 1695
Katselmus 1735
Håkan Ryberg 1.7.1729 ruotuun 64
Gustaf Lind 22.7.1729 vapaaehtoinen 3.1.1730 Pieksämäen komppaniaan
Mårten Malman 1.10.1730 vapaaehtoinen 21.9.1732 ruotuun 116
Jonas Aufvin Savolax 36 5 gift 21.9.1732 ruodusta 16 1699
Katselmus 1749_5
Christer Österman
Katselmus 1751
Mattz Snähl
Katselmus 1754
Lars Snäl
Katselmus 1758
Lars Snell 29 7 1751 (laskettu) 1729
Katselmus 1763
-
Katselmus 1767
Jonas Aufwin 1.1.1736 siirrettiin ruotuun 124
Christer Österman 20.3.1736 palkka­mies 9.6.1750 kuoli
Matts Snell 25.2.1751 täydennys­mies 6.3.1762 hylättiin
-
Katselmus 1772
-
Katselmus 1775
Bertil Rockain Råck 8.9.1770 ruotu­mies 4.2.1771 esitti miehen tilalleen
Johan Wunucka Wulff 4.2.1771 palkka­mies 22.1.1773 hylättiin
Påhl Lauckain Fält 11.6.1773 ruotu­mies 1.3.1774 esitti miehen tilalleen
Johan Wulff Jockas 24 3 1/3 gift 11 1.3.1774 aikaisemmin hylätty uudestaan 1751
Katselmus 1778
Johan Wulff Joccas 27 4 1/2 gift 5 6 1/4 1.3.1774 1751
Katselmus 1782
Johan Wulf Jockas 31 8 1/4 gift 5 6 1/4 1.3.1774 otettu 1751
Katselmus 1785
Johan Wulf Jockas 34 11 gift 5 6 1/4 1774 (laskettu) 1751
Katselmus 1788
Johan Wulf 37 14 gift 5 6 1/4 1774 (laskettu) 1751
Katselmus 1789
Johan Vulf 9.6.1789 kuoli Pihlajalahdessa
Henric Marain Raar Jockas 20 1/12 ogift 5 7 12.10.1789 palkka­mies 1769
Katselmus 1790
Hindrick Raar 11.8.1790 kuoli
-
Katselmus 1795
Henric Raar 11.8.1790 kuoli
Johan Jöranson Dierf 25.12.1790 palkka­mies 10.4.1794 kuoli
-
Katselmus 1798
Anders Parkin Päron Jockas 22 1/4 ogift 5 7 16.3.1798 palkka­mies 1776
Katselmus 1801
Anders Päron Jockas 25 3 1/4 gift 5 7 1798 (laskettu) 1776
Katselmus 1804
Anders Päron Jockas 28 6 1/4 gift 5 7 1798 (laskettu) 1776
Katselmus 1809
Carl Tagg Jockas 30 6 gift 5 11 1803 (laskettu) 1779
Katselmus 1809b
Carl Tagg Jockas 30 6 gift 5 11 1803 (laskettu) 1779


Palkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Mårten Mahlman 1.9.1730 otettu
1733 Mårten Mahlman 21.12.1732 korpraaliksi ruotuun 116
Jonas Aufwin 9.2.1733 ruodusta 16
1734 Jonas Aufwin
1735 Jonas Aufwin
1736 Jonas Aufwin 1.1.1736 ruotuun 124
Christer Österman 20.3.1736 palkkamies
1737 Christ: Österman
1738 Christer Österman
1739 Christ: Österman
1740 Christer Österman
1741 Christ. Österman
1744 Christer Österman
1745 Christ: Österman
1746 Christer Österman
1747 Christ: Österman
1748 Christer Österman
1749 Christer Österman
1750 Christer Österman 9.7.1750 kuoli
1751 Mattz Snähl 25.2.1751 otettiin
1752 Lars Snähl
1753 Lars Snähl
1754 Lars Snähl
1755 Lars Snäll
1756 Lars Snäll
1757 Lars Snell
1758 Lars Snell
1759 Lars Snäl
1760 Lars Snäll
1761 Lars Snäll
1762 Lars Snäl 6.3.1762 hylättiin
-
1763 -
1764 -
1766 -
1767 -
1768 -
1769 -
1770 Bertel Råckain 8.9.1770 ruotumies
1771 Bertil Råckain 4.2.1771 esitti miehen tilalleen
Johan Wulf 4.2.1771 palkkamies
1773 Johan Wulf 22.1.1773 hylättiin
Påhl Laukain 11.6.1773 ruotumies
1775 Johan Wulf
1776 Johan Wulf
1777 Johan Wulf
1778 Joh: Wulf
1779 Johan Wulf
1780 Johan Wulf
1781 Joh: Wulf
1782 Joh: Vulf
1783 Joh: Wulf
1784 Johan Wulf
1785 Johan Wulf
1786 Johan Wulf
1787 Johan Wulf
1788 Joh: Wulf
1789 Joh: Wulf 16.6.1789 kuoli Pihlajalahdessa
-
1790 Hinric Raar 11.8.1790 kuoli
-
1791 Joh: Dierf 27.12.1790 otettiin
1792 Johan Djerf
1793 Johan Djerf
1794 Johan Dierf
1795 -
1796 -
1797 -
1798 Anders Päron 16.3.1798 palkkamies
1799 And: Päron
1800 Anders Päron
1801 Anders Päron
1802 Anders Päron
1803 Anders Päron
1804 And: Päron
1805 Anders Paron
1806 And: Päron
1807 And: Päron
1809 Carl Tagg

Värväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770
-
Bertil Råckain 7.9.1770 ruotumies toistaiseksi
Luettelo 1773c
Johan Wulf 22.1.1773 hylättiin
Pohl Laukain 7.7.1773 ruotumies sisäänkirjoitetaan
Luettelo 1774
Johan Wulf 22.1.1773 hylättiin
Pohl Laukain Fäldt 11.6.1773 ruotumies 24.2.1774 esittää miehen tilalleen
Johan Wunnuka 27 ogift 24.2.1774 palkkamies hyväksytään 1747
Luettelo 1791
Hinric Raar 11.8.1790 kuoli
Johan Jöransson Dierf 28 ogift 24.12.1790 palkkamies 1763


Miehistöluettelot Riiassa

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Cnut Larsson Wiliakain


Rippikirjat

Sivu Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1741-1751
I 188 Såldater Christer Österman
puoliso: Cecilia Pyöriäin
död i Helsingfors
I 188 Såldater Lars Purhoin s. 1726
Juva RK 1751-1758
I 74 Randois
puoliso: Caecilia Pyöriäin
E:a (Christer Österman Leskisen leski)
II 49 Ingilä
puoliso: Carin Uimi s. 1738
vid: Tom: I p.112
I 112 Soldater Lars Snäll s. 1726
puoliso: Carin Uimi s. 1732
Juva RK 1776-1788
II 174 Soldater Joh: Wulf s. 21.12.1749
puoliso: Carin Mietuin s. 19.6.1757
Juva RK 1803-1805
II 300 Soldater And: Päron s. 4.3.1776


Historiakirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Juvan seurakunta
Mäkiöis Johan Oinoin k. _.7.1720
Alakylä Olof Keijoinen k. _.4.1732
puoliso: Carin Kettuinen
lapsia: Johan
Summala Håkan Ryberg s. 1691K k. 24.1.1751
Randois Christer Leskin
puoliso: Cecilia Pyöriäin
lapsia: Maria, Anna, Margar:, Agneta, Cäcilia
Mäkiöis
Ingilä
Lars Purhoin Ingell Snell
puoliso: Carin Eliaedr Uimi s. 16.6.1736 k. 29.4.1765
lapsia: Brigitta, Johannes
Mäkiöis
Koikala
Heinola
Bertil Thomaeson Råckain s. 17.3.1742 k. 25.6.1804
puoliso: Alisa Johansdr Parckoin s. 22.1.1750 k. 20.9.1831
lapsia: Thomas, Catharina, Anna, Johan
Pohjois
Ollickala
Johan Johanss. Wunucka Wulf s. 10.12.1747
puoliso: Carin Henricsdr Metuin s. 19.6.1757
lapsia: Hel:, Anna Caisa
Mäkiöis Påhl Olofsson Lauckain s. 21.7.1751 k. 7.7.1807
puoliso: Anna Auvelin
lapsia: Maria, Påhl, Olof, Johannes, Anna, Abraham, Jacob, Helena Xst:


Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vuosi Sotilas Alkaen Selite
1724_11 Oloff K__iain
1724_11 Oloff Koijoin
1734_2 Jonas Aufwin
1734_3 Jonas Aufwin
1734_4 Jonas Aufwin
1734_5 Jonas Aufwin
1734_6 Jonas Aufwin
1734_7 Jonas Aufwin
1734_8 Jonas Aufwin
1734_9 Jonas Aufwin
1734_10 Jonas Aufwin
1734_11 Jonas Aufwin
1734_12 Jonas Aufwin poistunut 25.11.


Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti
Knut Viljakainen mainittu 1700
Johan Oinonen mainittu 1712
Olof Kejonen 19.3.1719 mainittu 1724
Håkan Ryberg 1724 jälkeen 1.7.1729
Gustav Lind 22.7.1729 3.1.1730
Mårten Malman 1.10.1730 21.9.1732
Jonas Auvinen 21.9.1732 1.1.1736
Krister Österman Leskinen 20.3.1736 9.6.1750
Lars Snäll Purhonen 25.2.1751 6.3.1762
Bertil Rock Rokkanen 8.9.1770 4.2.1771
Johan Vulf Vunukka 4.2.1771 22.1.1773
Pål Fält Laukkanen 11.6.1773 1.3.1774
Johan Vulf 1.3.1774 9.6.1789
Henrik Rar Maaranen 12.10.1789 11.8.1790
Johan Djerf 25.12.1790 10.4.1794
Anders Päron Parkkinen 16.3.1798 mainittu 1807
Karl Tagg mainittu 1809

KatselmuksetNimetKylätRuotu 27Ruotu 29

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2018